KOSTEN VOOR NA-AANSLUITINGEN WORDEN VANAF 1 JANUARI 2023 FORS HOGER

20 november 2022

Eind van dit jaar loopt het voordelige 5-jarige contract van Midden-BrabantGlas met de huidige onderhoudsaannemer Circet af. Er is bericht ontvangen dat in een nieuw contract de tarieven voor het aanleggen van glasvezel huisaansluitingen met ongeveer 50% zullen stijgen.

Voor deze sterke prijsstijging in de markt zijn meerdere oorzaken. De belangrijkste is de schaarste aan grondwerkers en technisch personeel door de grootschalige aanleg door KPN, Glaspoort, Delta en Tele2. Maar ook voor de verzwaring van het elektriciteitsnet zijn gelijksoortig personeel en machines nodig. Daarnaast speelt de inflatie natuurlijk ook een rol.

Voor u als huidige gebruiker van het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas heeft dit uiteraard geen gevolgen. Maar wellicht hebben uw buren – zeker in de buitengebieden – het er wel eens met u over gehad om ook over te stappen naar ons glasvezelnetwerk. Het netwerk dat u in de afgelopen jaren heeft verzekerd van een optimale digitale bereikbaarheid.

Doe hen dan een plezier en vertel hen dat een overstap in 2022 hen nog veel geld kan besparen.
Een offerte aanvragen kan via aanmelden@midden-brabantglas.nl .

Tot slot voor alle duidelijkheid: ook in 2023 zal uw maandelijks gebruikstarief bij Midden-BrabantGlas, net als in de afgelopen vijf jaren, niet worden verhoogd.