MIDDEN-BRABANTGLAS WISSELT VAN HUISAANNEMER

3 januari 2023

De afgelopen vijf jaar heeft Midden-BrabantGlas samengewerkt met aannemer Circet (voorheen Spitters)
voor de aanleg van het glasvezelnetwerk, het maken van latere huisaansluitingen en het herstellen van
graafschades. Het contract daarvan loopt af per 31 januari 2023.
Vanwege de omvang van een nieuw contract voor de komende vijf jaar, heeft het bestuur een offerte
gevraagd bij drie aannemers: Circet, BAM en Spie. Daarvoor hebben we aan alle partijen een programma
van eisen voorgelegd. De drie ontvangen offertes zijn vervolgens met de betrokken partijen doorgesproken
en geëvalueerd op aspecten zoals in hoeverre aan onze eisen wordt voldaan, aansluiting op onze interne
bedrijfsvoering en de kosten. Zo kon een afgewogen besluit worden genomen met wie Midden-
BrabantGlas de komende vijf jaar gaat samenwerken. De keuze is uiteindelijk gevallen op het bedrijf Spie
uit Oss. Op 16 december jl. hebben we het contract getekend met Spie.
De overstap naar Spie per 1 januari 2023 gaat ook gepaard met de overgang van de data van ons
glasvezelnetwerk naar de in de afgelopen jaren ontwikkelde industriestandaard ‘Cocon’, een database
waarin het gehele netwerk tot op vezelniveau inzichtelijk is. Dit brengt extra kosten met zich mee, maar
levert op dat onze technisch manager Jo van de Pas geen ‘stand-alone’ database meer hoeft bij te houden.
De tot 15 december 2022 aangevraagde nieuwe huisaansluitingen zullen begin 2023 nog door Circet
worden afgewerkt. Vanaf 1 januari 2023 gaan alle nieuwe opdrachten naar Spie.