GEZOCHT: NIEUW BESTUURSLID COÖPERATIE GROENEWOUDGLAS

25 februari 2023

De coöperatie GroenewoudGlas werkt als een collectief samen met drie zustercoöperaties Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas en LangstraatGlas. Gezamenlijk houden ze toezicht op de dochtercoöperatie Midden-BrabantGlas, die verantwoordelijk is voor de aansturing en het toezicht op alle operationele activiteiten van het gezamenlijke glasvezelnetwerk met thans 4.500 leden. De vier coöperaties participeren ook in activiteiten om het glasvezelnetwerk in te zetten voor toepassingen die een toegevoegde waarde leveren aan de leefbaarheid van het buitengebied.

Vanwege het vertrek van een bestuurslid van de coöperatie GroenewoudGlas in de loop van dit jaar zoeken we versterking van het bestuur. Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw met affiniteit voor marketing en/of communicatie. Ook anderen geïnteresseerden worden nadrukkelijk gevraagd te reageren.

Een bestuurslid van GroenewoudGlas:
-bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten;
-ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissiezaken;
-is maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht;
-is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;
-kan het bestuursbeleid binnen en buiten de coöperatie aansprekend uitdragen.

De gevraagde inzet bestaat uit het bijwonen van bestuurs- en commissievergaderingen (ongeveer 12 maal per jaar in de avonduren) en het oppakken van afgesproken actiepunten. Er is een passende regeling om de gevraagde tijdsinzet als “vrijwilliger” financieel te compenseren.

Geïnteresseerden kunnen reageren naar de voorzitter van GroenewoudGlas, Chrétien Bergmans. Reacties graag sturen naar cjcpbergmans@gmail.com. Hij zal dan contact opnemen om nadere toeliching te geven en de vervolgstappen af te spreken.