ENQUETE IN HET BUITENGEBIED

22 mei 2023

Midden-BrabantGlas zoekt continu naar wegen om haar glasvezelnetwerk te verdichten. Hoe meer leden wij hebben hoe eerder wij in staat zijn om onze (bank)leningen af te lossen. In het buitengebied komen wij met ons glasvezelnetwerk langs veel woningen/bedrijven die nog geen lid van ons zijn. Om deze te bereiken hebben wij Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch ingeschakeld.

Vier studenten zullen d.m.v. een schriftelijke enquête ongeveer 2400 adressen benaderen met als uiteindelijk doel het aantal leden te vergroten. Hiertoe willen wij o.a. graag weten of men bekend is met ons netwerk en wat de mogelijke belemmeringen zijn om geen gebruik van ons netwerk te maken.
Over ongeveer 2 maanden zal het onderzoek afgerond zijn en zullen wij u informeren over de uitkomsten.