MIDDEN-BRABANTGLAS GROEIT DOOR

30 juli 2023

De aanleg van glasvezel heeft momenteel veel aandacht. Vooral de landelijke partijen doen veel moeite om glasvezel aan te leggen. Zoals ook bij de start van Midden-BrabantGlas  in 2015 heeft voor de landelijke partijen het buitengebied ook nu geen prioriteit.

Gelukkig blijft Midden-BrabantGlas  groeien. Momenteel hebben we ruim 4.700 leden en hebben we de afgelopen jaren ruim 800 kilometer glasvezel aangelegd in met name het buitengebied van Midden-Brabant. Uiteraard hadden we de grootste groei in 2016 en 2017 toen de aanleg van ons netwerk startte, maar ook de afgelopen jaren was er sprake van groei (zie tabel).

JaarLedengroei
201576
20162351
20171222
2018518
2019134
2020188
202185
2022150
202360
Tabel: Groei ledenaantallen MBG t/m juli 2023

Aangezien in een coöperatie de leden gezamenlijk eigenaar zijn van het glasvezelnetwerk waarin zij geïnvesteerd hebben, blijven de gebruikskosten laag omdat o.a. geen aandeelhouders moeten worden betaald. Sinds 2016 zijn de maandelijkse kosten voor de leden gelijk gebleven en dat willen we ook zo houden, dit in tegenstelling tot de landelijke partijen waar de kosten, met uitzondering door tijdelijke acties, elk jaar stijgen.

Ook de komende jaren willen we blijven groeien. Daarom nodigen wij, voorafgaand aan de algemene ledenvergaderingen van 18 en 28 september a.s. ook inwoners van het buitengebied, waar ons netwerk als het ware “voor de deur ligt” uit voor onze provider-info-avond. Naast informatie over onze providers kunnen ze dan natuurlijk  ook informatie over onze coöperaties krijgen.