ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN SEPTEMBER 2023

2 november 2023

Net als in 2022 hebben de coöperaties GilzeEnRijenGlas en Baarle-NassauGlas, als ook de coöperaties GroenewoudGlas en LangstraatGlas gecombineerde algemene ledenvergaderingen gehouden. Dit bleek ook dit jaar de aanwezigen weer goed te bevallen. De voorzitter/penningmeester van Midden-BrabantGlas presenteerde de resultaten van de Midden-BrabantGlas groep over het jaar 2022, die geheel in lijn van de begroting een keurig positief beeld lieten zien. De verwachtingen voor 2023 en 2024 duiden op een continuering van de resultaten. Ondanks de prijsstijgingen, waaronder de meer dan verdubbelde stroomkosten voor de belichting van de glasvezels, werd gemeld dat de maandkosten voor de leden voor Midden-BrabantGlas wel ongewijzigd blijven.

De jaarcijfers van de lokale coöperaties zelf werden door bestuursleden van de coöperaties toegelicht. Voor de meer uitgebreide informatie wordt verwezen naar de notulen van de respectievelijke coöperaties.