NIEUWS VAN DE FINANCIELE COMMISSIE VAN MIDDEN-BRABANGLAS

17 november 2023

Begin oktober kwam de Financiële Commissie van Midden-BrabantGlas bijeen om onder andere bijgepraat te worden over de tussentijdse financiële resultaten. Aangezien deze in lijn van de begroting waren, gaven deze geen aanleiding tot specifieke vragen.
Er werd met instemming kennisgenomen van de begroting voor 2024.

Een uitgebreide discussie werd gevoerd over de hoogte van de bijdrage van Midden-BrabantGlas in de kosten van nieuwe aansluitingen. Het bestuur van Midden-BrabantGlas werd uiteindelijk gevraagd een aantal scenario’s door te rekenen. Begin 2024 wil de commissie dan met het bestuur de financiële impact op de langere termijn bespreken om een mogelijke keuze al dan niet van een positief advies te kunnen voorzien.
Wordt vervolgd