TERUGBLIK CONSUMENTEN PROVIDERS INFORMATIEAVOND

23 november 2023

Voorafgaand aan de algemene ledenvergaderingen van 18 en 28 september jl. organiseerde Midden-BrabantGlas een informatieavond over onze consumenten providers. Zowel leden als potentiële leden waren uitgenodigd voor deze avonden. De providers Fiber, Freedom Internet, ONVI, Stipte en Trined hebben vele vragen kunnen beantwoorden van zowel onze leden als van belangstellenden. Ook Midden-BrabantGlas kon vele bezoekers van informatie voorzien.

Zoals u weet zijn wij continu bezig met het organiseren van activiteiten om ons netwerk te verdichten. Verdichten is relatief goedkoop en heeft voordelen voor de bestaande leden. De exploitatielasten per lid worden lager waardoor bijvoorbeeld leningen eerder afgelost kunnen worden. We moeten helaas wel constateren dat het verdichten moeizaam gaat. Acties van bijvoorbeeld Ziggo, Delta en KPN met als marketingstunt “gratis” aanleg vertekenen de kosten op de lange termijn. Uiteindelijk is niets gratis. Gelukkig kunnen we constateren dat er nagenoeg geen klachten zijn over de kwaliteit van ons netwerk, hetgeen bevestigd werd in de vele gesprekken op de informatieavonden.