Een nieuw uiterlijk voor Midden-BrabantGlas

12 januari 2024

Beste leden van de lokale coöperaties GilzeEnRijenGlas, Baarle-NassauGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas.

Wat een reis was het! Ongeveer tien jaar geleden bundelden we onze krachten met één doel voor ogen: het van glasvezel voorzien van het buitengebied van Midden-Brabant. Terugkijkend op deze jaren zien we nu meer dan ooit de vooruitziende blik die we hadden. Denk bijvoorbeeld aan de uitdagende periode van thuisonderwijs en thuiswerken tijdens de coronajaren. Dankzij ons glasvezelnetwerk ging dit probleemloos.

In de beginjaren richtten we ons voornamelijk op het aanleggen van glasvezel daar waar inwoners zich aanmeldden. Nu bevinden we ons in een ander stadium van ons avontuur. De kabels zijn gelegd, ons ledenaantal groeit gestaag en we kunnen trots zeggen dat we een financieel gezond en betrouwbaar bedrijf zijn. Maar vergeet niet, we zijn nog steeds een coöperatie. De glasvezel is van ons. We kiezen zelf onze provider en we blijven kostenefficiënt omdat winst maken of grote reclame-uitgaven niet aan de orde zijn.

Inmiddels hebben we op diverse vlakken stappen gezet om te professionaliseren. Onze focus verschuift nu naar het verdichten van ons netwerk (het aansluiten van nog niet verbonden bewoners) en het zoeken naar nieuwe toepassingen om ons prachtige buitengebied leefbaar te houden. Denk hierbij aan rookmelders en alarmeringssystemen.

Bij deze nieuwe fase hoort ook een nieuwe website, die onze professionaliteit en sociaal coöperatieve karakter weerspiegelt. De afgelopen maanden heeft de communicatiewerkgroep nagedacht over de ideale website. Ons logo, onze huisstijl en de website krijgen dan ook een complete make-over.
De communicatiewerkgroep staat hier niet alleen voor. Samen met de leden van de klankbordgroep zijn we enthousiast aan de slag gegaan en momenteel is ons nieuwe logo en huisstijl gereed. Hiermee gaat de websitebouwer aan de slag. We verwachten ons nieuwe gezicht vóór de meivakantie aan jullie te kunnen presenteren. Tot die tijd houden we jullie nog even in spanning. Laat je verrassen!

Met warme groeten,

Antonet Krol