Algemene ledenvergaderingen

14 februari 2024

In voorgaande jaren hielden de lokale coöperaties de algemene ledenvergaderingen in augustus of september. Dit jaar willen de coöperaties al vroeger verantwoording afleggen van het gevoerde beleid.

De algemene ledenvergaderingen zijn dit jaar voor de zomervakantie.

Noteer in uw agenda

U ontvangt begin juni een persoonlijke uitnodiging voor deze vergadering van uw eigen coöperatie.