In memoriam: Jo van de Pas

8 april 2024

Op 2 april jongstleden is de bevlogen initiator van het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas Jo van de Pas op 71-jarige leeftijd overleden. Hij wist al een paar maanden dat hij nog maar kort te leven had en heeft op een goede manier afscheid van het leven kunnen nemen. Ook zijn activiteiten voor Midden-BrabantGlas heeft hij zorgvuldig overgedragen.

Jo woonde zijn hele leven in Biest-Houtakker waar hij zich inzette voor de leefbaarheid in het buitengebied en kleine kernen. Vorige maand mocht hij nog het 10-jarige bestaan van het gemeenschapshuis Ome Toon in Biest-Houtakker meevieren. Dit gemeenschapshuis is mede door zijn inzet van de grond gekomen. 

Jo zag al vroeg in dat goede communicatiemiddelen essentieel zijn voor de leefbaarheid in dunbevolkte gebieden. Nog voordat grote providers echt energie gingen steken in het aanleggen van glasvezelverbindingen initieerde Jo de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. In eerste instantie in de Kempen, maar vanaf 2015 ook in Midden-Brabant. Hij zocht en vond medestanders om in de buitengebieden van Midden-Brabant een hoogwaardig – coöperatief gefinancierd –  glasvezelnetwerk aan te leggen. Om de kosten van de hoge kwaliteit van ons netwerk met meer schouders te kunnen dragen werden ook grote en kleine bedrijventerreinen aangesloten, die dan op hun beurt weer konden profiteren van onze veel lagere tarieven. 

Hij heeft een bloeiende netwerkorganisatie neergezet met inmiddels meer dan 4500 leden die gezamenlijk eigenaar zijn van het netwerk en weten dat de tarieven op termijn alleen maar zullen dalen. Het zittende bestuur is Jo dankbaar voor wat hij voor elkaar gekregen heeft en zal zijn werk zorgvuldig voortzetten.  

Joost Bol, voorzitter coöperatie Midden-BrabantGlas