Wat moet ik doen bij een storing

8 mei 2024

Een storing meldt u altijd via uw eigen gekozen provider. Dit omdat in verreweg de meeste gevallen het probleem bij de providers of de door hen geleverde klantapparatuur ligt. Bij een schade aan het fysieke netwerk of een storing van de belichting van de glasvezel geven de providers dat door aan het NOC (network operation center) dat voor Midden-BrabantGlas de schadeafhandeling coördineert.

Midden-BrabantGlas streeft ernaar om schades aan het glasvezelnetwerk zo snel mogelijk te herstellen. In de algemene voorwaarden wordt een gemiddelde hersteltijd van maximaal 5 werkdagen aangehouden. In de praktijk wordt onze herstelaannemer gestuurd op maximaal 3 werkdagen. In nagenoeg alle gevallen lukt herstel ook binnen die tijd.

Kan het niet sneller? Ja en nee

Onze aannemer kan gelijktijdig te maken krijgen met meerdere schades en de inzetbare herstelcapaciteit is beperkt. In dat geval wordt er altijd prioriteit gegeven aan leden met een Service Level Agreement (SLA). Een SLA is een aparte overeenkomst die u als lid met Midden-BrabantGlas kunt sluiten om glasvezelverbindingen bij uitval met hoge prioriteit te herstellen. Hiervan maken vooral ondernemers gebruik, die voor de continuïteit van hun bedrijf vaak afhankelijk zijn van een werkende glasvezelverbinding.

Ook een aantal particulieren, met bijvoorbeeld een zorgtoepassing of alarmsysteem sluiten vaak een SLA af. Onze herstelaannemer heeft extra capaciteit ‘stand by’ staan om leden met een SLA met spoed te helpen. Deze extra capaciteit wordt overigens ook direct ingezet wanneer 5 of meer aansluitingen door één schade ‘uit de lucht’ zijn.

Let op

Het is voor leden met een SLA belangrijk dat zij hun (zakelijke) provider 24/7 kunnen bereiken. Er zijn echter zakelijke providers die alleen tijdens werkdagen op kantooruren bereikbaar zijn. Kies bij een SLA dus ook voor een (zakelijke) provider die altijd bereikbaar is. Het kan geen kwaad dit even na te kijken.

Ook hebben wij recentelijk geconstateerd dat een aantal ondernemers voor een goedkopere consumentenaansluiting hebben gekozen. Bij schademeldingen worden deze aansluitingen als standaard aansluitingen behandeld en krijgen dus geen voorkeursbehandeling.

Bovendien zijn consumentenproviders alleen op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar.

Wilt u ook een SLA?

Wilt u niet het risico lopen om meer dan één dag zonder een voor u essentiële aansluiting te zitten, sluit dan een SLA af bij Midden-BrabantGlas. Voor deze extra capaciteit rekent Midden-BrabantGlas een aanvullende maandelijkse bijdrage van € 15,00 excl. BTW. Onze SLA-leden kunnen dan rekenen op een herstel op basis van ‘next business day’. Soms kan de schade nog dezelfde dag worden hersteld. Als de schade later op de dag plaatsvindt dan is dat niet altijd mogelijk, want zoek maar eens een kapotte kabel in het donker op.