Jo van de Pas, erelid van Midden-BrabantGlas

27 mei 2024

Op 2 april jongstleden is Jo van de Pas, de drijvende kracht achter Midden-BrabantGlas, overleden. Jo was niet alleen de initiator, maar ook een visionair die de coöperatie heeft gevormd en geleid naar wat het vandaag de dag is. Zijn inzet en passie voor Midden-BrabantGlas zullen altijd herinnerd worden.

Het bestuur van Midden-BrabantGlas heeft Jo bij leven nog kunnen laten weten hoeveel waardering er is voor zijn immense bijdrage. Als blijk van deze waardering werd Jo benoemd tot erelid van de coöperatie Midden-BrabantGlas. Dit was een bijzondere eer, aangezien hiervoor een wijziging van de statuten noodzakelijk was. Tot op dat moment waren alleen de vier lokale coöperaties lid van Midden-BrabantGlas, maar vanwege Jo’s uitzonderlijke verdiensten werd er een categorie voor ereleden toegevoegd.

De tijd drong, en op donderdag 7 maart kon een delegatie van het bestuur bij Jo thuis de gewijzigde statuten overhandigen en hem officieel benoemen tot het eerste en enige erelid van de coöperatie. Hoewel Jo er niet lang van heeft kunnen genieten, was dit gebaar niet alleen voor Jo, maar ook voor zijn echtgenote en kinderen, een moment van erkenning en dankbaarheid, die zij in het zicht van het naderende afscheid zeer op prijs stelden.

Jo van de Pas laat een blijvende nalatenschap achter. Zijn visie en toewijding hebben een solide fundament gelegd voor Midden-BrabantGlas, en zijn erelidmaatschap is een symbolische erkenning van zijn onvervangbare rol. Hij zal altijd herinnerd worden als de ziel van de coöperatie, een pionier die de weg heeft gebaand voor een verbonden en vooruitstrevend Midden-BrabantGlas.

Wij eren zijn nagedachtenis en zullen zijn bijdrage nooit vergeten. Rust in vrede, Jo van de Pas.