Coöperatie

Midden-BrabantGlas is een burgerinitiatief dat zich sinds een eind 2015 inzet om bewoners in de buitengebieden van Baarle Nassau, Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, Dongen, Waalwijk, Heusden, een deel van Den Bosch, Vught, Haaren, een deel Oisterwijk, Tilburg en Goirle bij elkaar te brengen om zelf via een coöperatief model zonder winstoogmerk een glasvezelnetwerk in het buitengebied aan te gaan laten leggen. Om dit project te realiseren zijn vier coöperaties opgericht: LangstraatGlas, GroenewoudGlas, GilzeEnRijenGlas en Baarle-NassauGlas.

Lokale coöperaties

Deze vier coöperaties zijn vervolgens de enige leden van de onderliggende dochtercoöperatie Midden-BrabantGlas. Midden-BrabantGlas heeft in 2017, 2018 en 2019 voor de vier coöperaties het netwerk aangelegd. Inmiddels zijn ruim 4.200 particuliere woningen en kleinzakelijke ondernemingen in het buitengebied voorzien van een hypermoderne glasvezelaansluiting. Maar ook grote en kleine bedrijventerreinen in de regio  maken inmiddels dankbaar gebruik van het glasvezelnetwerk. Midden-BrabantGlas zorgt nu voor onderhoud en de administratie.

Financiering en steun

Het netwerk is aangelegd op eigen kracht met een financiering van de bank. Door de lage rentestand en een iets hogere eigen bijdrage van de leden in het kapitaal van de coöperatie was dit mogelijk. 

Wij kregen van alle gemeenten in het werkgebied van Midden-BrabantGlas de volledige medewerking, men vond het zeer positief dat inwoners zelf het probleem aanpakten door zelf het initiatief te nemen voor de aanleg van een goed betaalbaar glasvezel netwerk door middel van een coöperatieve aanpak.

Midden-BrabantGlas genoot ook de volle steun vanuit de leefbaarheidsorganisatie van de provincie Noord-Brabant om het glasvezelnetwerk in de onrendabele buitengebieden zelf te gaan realiseren. Vooral de spin-off van leefbaarheid initiatieven die hieruit voortkomen helpt de provincie in het realiseren van haar Leefbaarheidsdoelstellingen.

Bestuur

Het bestuur van Midden-BrabantGlas bestaat uit Joost Bol (voorzitter) en de voorzitters van de 4 lokale coöperaties te weten Chretien Bergmans (GroenewoudGlas), Eugène Kuis (LangstraatGlas), Lammert Westra (GilzeEnRijenGlas) en Jan Scheepers (Baarle-NassauGlas).

De onderkoepelende coöperatie Midden-BrabantGlas is ingeschreven in de KvK onder nummer 65767489.