Alarmsysteem in combinatie met glasvezel

28 juni 2016

Vrijwel alle woning alarm- en beveiligingsinstallaties zijn, al dan niet na een aanpassing (moet kunnen werken met IP internet), prima te combineren met het gebruik van glasvezel. Afhankelijk van uw provider heeft uw router ook nog een PSTN poortje(analoog telefoonpoortje wat hetzelfde doet als de bestaande analoge KPN lijn). waarop u in nagenoeg alle gevallen nog uw oude telefoonlijn kunt koppelen  Wanneer het gaat over melkrobots en gecertificeerde alarminstallaties waarbij digitale signalen terug gestuurd moeten worden kan dat nog wel problemen veroorzaken. Stuur support@midden-brabantglas.nl  een mailtje bij twijfel of vragen. Of dat ook voor uw alarminstallatie geldt, kan alleen de leverancier van de installatie u het beste zelf vertellen. Vooral als er sprake is van levend vee en/of hoge verzekeringsrisico’s ook altijd even contacten met uw verzekeringsagent.

Voor de goede orde. Uw provider is uw primaire aanspreekpunt wat betreft het kunnen verwerken van signalen van uw alarmsysteem. . Kies in geval van belangrijke en/of risicovolle installaties dan ook voor een gespecialiseerde zakelijk provider. De rol van Midden-BrabantGlas is slechts beperkt tot het transport van data en is niet betrokken bij het wel of niet kunnen functioneren van specifieke systemen of toepassingen.

Net zoals een vaste telefoonlijn kan ook het functioneren van glasvezel nooit voor de volle 100% gegarandeerd worden. Zo is voor beide soorten lijnen kabelbreuk denkbaar bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden in uw straat waarbij de kabel kapot wordt getrokken. Een dergelijke uitzonderlijke situatie kan ook bij glasvezel niet worden uitgesloten voor de verbinding van de POP (verdeelstation) naar uw huis. Op de hoofdroutes van POP naar POP zijn wel overal dubbele verbindingen via verschillende graafroutes aangebracht zodat voorkomen wordt dat er door een kabelbreuk een heel gebied zonder verbinding komt te zitten. Een eventuele glasvezelkabelbreuk is overigens technisch te ondervangen door zogenaamde redundante toepassingen waarbij het alarm, indien er via de glasvezel geen contact kan worden gemaakt, automatisch overschakelt naar bijvoorbeeld een gsm-netwerk.

Die laatste is natuurlijk de mooiste oplossing, dan kunt u immers uw contract voor de oude telefoonlijn opzeggen en zo kosten besparen.

Een belangrijk aandachtspunt in combinatie met een alarminstallatie is natuurlijk de dekking door uw verzekeringsmaatschappij bij eventueel alarm en gevolgschade. Iedere verzekeringsmaatschappij stelt andere eisen, maar indien uw alarm over glasvezel wordt aangelegd door een gecertificeerd installateur zal het gebruik van glasvezel naar verwachting geen invloed hebben op de verzekeringsdekking. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij. De coöperaties kunnen hierin geen enkele aansprakelijkheid accepteren en zullen dat duidelijk naar iedereen moeten vermelden!