Betalen de providers Midden-BrabantGlas voor gebruik van het netwerk?

15 april 2020

Midden-BrabantGlas hanteert het principe dat de leden zelf alle kosten voor het functioneren van het netwerk betalen en dat de providers alleen hun eigen organisatie- en inkoopkosten betalen. Midden-BrabantGlas vraagt geen enkele vergoeding voor gebruik van het netwerk. Hierdoor is een open en transparante concurrentie tussen de providers mogelijk omdat Midden-BrabantGlas geen enkel belang heeft bij welke provider dan ook.