Hoe groot is mijn aansprakelijkheid?

28 juni 2016

De coöperaties zijn opgericht met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. De aansprakelijkheid van een lid van de coöperatie kan nooit groter zijn dan het ingelegde ledenkapitaal. Dit is in de statuten van de lokale coöperaties vastgelegd.

Bestuursleden kunnen eventueel wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij onbehoorlijk bestuur en onverantwoorde beslissingen. De voorwaarden daarvoor worden ook beschreven in de statuten van de lokale coöperaties.