Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen zonder overdracht hiervan aan een volgende eigenaar.

15 april 2020

De coöperatie is tijdens de projectmatige aanleg van het netwerk namens alle leden, langlopende leningen aangegaan, waarover rente en aflossing moet worden betaald. Dat is een verplichting, waar door alle leden ‘van het eerste uur’ aan moet worden voldaan. Ook al maakt men geen gebruik (meer) van het netwerk. Hetzelfde als bij de hypotheek van uw huis. Daar kun je ook niet zomaar even mee stoppen. Via de coöperaties heeft u feitelijk samen met de buren een hypotheek voor de financiering van de glasvezel afgesloten en dan kan het niet zo zijn dat u – voordat alles is afgelost – zo maar gaat stoppen met de betaling van rente en aflossing en de buren dan uw aandeel daarin maar extra moeten gaan betalen.

Ook wanneer u op een later tijdstip lid wordt van de coöperatie gaat u een soortgelijke verplichting aan. U wordt niet alleen mede-eigenaar van het netwerk voor de toegevoegde waarde van het gebruik, u gaat dan ook mee betalen aan de aflossing van de hypotheek. Hiermee wordt voorkomen dat de initiële leden alle lasten voor het netwerk dragen en de latere leden hiervan alleen de vruchten plukken.

Wilt u toch het lidmaatschap tussentijds stoppen dan is daarvoor de volgende regeling conform de ledenovereenkomst van toepassing:

Voorbeeld:  C-lid per 1-1-17; opzegging per 1-1-20. >> Hoofdsom is dan nog € 2.000 –   € 300,-  = € 1.700,– . Rente is niet van toepassing, aangezien met betaling van de hoofdsom er geen rente meer verschuldigd kan zijn. We gaan uit van hele jaren, dus 4 jaar en 8 maanden lid is 4 jaar.

Voor C-leden die na 1-1-2020 lid zijn geworden worden op dit nog te betalen bedrag de bij de latere aanleg door hen feitelijke betaalde aansluitkosten (excl. het ledenkapitaal) in mindering gebracht.

Wij adviseren bij een beëindiging van het lidmaatschap zonder overdracht aan een plaatsvervangend lid (nieuwe eigenaar) altijd vooraf de te betalen kosten bij de ledenservice op te vragen.