Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen zonder overdracht hiervan aan een volgende eigenaar.

15 april 2020

De coöperatie is tijdens de projectmatige aanleg van het netwerk namens alle leden, langlopende leningen aangegaan, waarover rente en aflossing moet worden betaald. Dat is een verplichting, waar door alle leden ‘van het eerste uur’ aan moet worden voldaan. Ook al maakt men geen gebruik (meer) van het netwerk. Hetzelfde als bij de hypotheek van uw huis. Daar kun je ook niet zomaar even mee stoppen. Via de coöperaties heeft u feitelijk samen met de buren een hypotheek voor de glasvezel en dan kan het niet zo zijn dat u – voordat alles is afgelost – zo maar gaat stoppen met de betaling van rente en aflossing en de buren dan uw aandeel daarin maar extra moeten gaan betalen.

Wilt u toch het lidmaatschap tussentijds stoppen dan is daarvoor de volgende regeling conform de ledenovereenkomst van toepassing: