Is het mogelijk de kosten te beperken door zelf te graven?

27 december 2019

De ervaring leert dat gespecialiseerde aannemers snel en goed werken. Het is echter zo gewenst wel toegestaan in overleg met Midden-BrabantGlas een lege buis van de straat tot aan het huis/bedrijf in te graven.
Er is echter mogelijk nog meer op de aanlegkosten te besparen wanneer ook nog niet op het netwerk aangesloten buren tegelijkertijd een glasvezelaansluiting laten aanleggen. Ons projectbureau kan dit op verzoek voor u berekenen. Neem in dat geval contact op via support@midden-brabantglas.nl