Waarom betalen mijn buren maar € 39,— of € 44,— per maand?

27 december 2019

Tijdens de projectmatige aanleg van het netwerk bestond de mogelijkheid € 2.000,— of € 1.000,— extra ledenkapitaal te storten om de aanleg van het netwerk mogelijk te maken. De leden die dit hebben gedaan ontvangen hiervoor een maandelijkse korting van respectievelijk € 10,— of € 5,—.

Na aflossing van de bancaire financiering van het netwerk bestaat het voornemen om de ledenvergaderingen te laten besluiten om deze extra kapitaalstortingen te  restitueren, waarna alle leden in beginsel daarna dezelfde maandbedragen gaan betalen.