Wat als ik nu mee doe, maar er later als ik al aangesloten ben er van af zie?

28 juni 2016

Op zich is dat onwaarschijnlijk omdat u dan voor telefonie en internet terug zou moeten keren naar de huidige koperaders. Een soort van je laat je auto staan en gaat toekomstig alles weer op de fiets doen, en dat in weer en wind. Technisch gezien zou dat een enorme stap terug zijn. Bovendien gaat KPN in de overzienbare toekomst wijzigingen aanbrengen in de ondersteuning van ADSL1 en ADSL2-netwerken en over naar een nieuwere netwerk technologie waarbij de afstand die zij daarmee kunnen overbruggen om er goed mee te kunnen werken over die huidige aanwezige oude PTT kabels nog korter gaat worden.(Indicatie is maximaal 1500 meter vanaf de kabelkast voor een verantwoorde verbinding).

Maar stel dat u dat toch zou willen:

Als u nu besluit deel te nemen, en velen met u, dan wordt u na de oprichting lid van de lokale coöperatie. De coöperatie gaat namens alle leden, en dus ook namens u, een langlopende lening aan, waarover rente en aflossing moet worden betaald en die moet ook worden afgelost. Dat is een verplichting, waar aan met ons allen samen aan moet worden voldaan. Ook al maakt men geen gebruik (meer) van het netwerk. Hetzelfde als bij de hypotheek van uw huis. Daar kun je ook niet zomaar even mee stoppen. U hoeft geen diensten af te nemen( hetzelfde als het huis niet bewonen en het gas, water en licht af laten sluiten) maar je moet wel de aangegane financieringsverplichting voor uw coöperatie mee voldoen en dat is ongeveer 25,– per maand plus de btw voor een looptijd van maximaal 20 jaar in geval van gezamenlijke investering. (maar kan bij winst wel korter worden omdat elke euro ten goede blijft komen van uw eigen coöperatie). Of u moet uw deel afkopen door uw aandeel als een bedrag in een keer te betalen.

De glasvezelaansluiting wordt ook gezien als een onroerend goed en gaat dus deel uitmaken van uw woning/bedrijfspand (*) zolang de aansluiting daar zit. In principe loopt uw lidmaatschap bij de coöperatie dus voor de gehele levensduur van het netwerk. U betaalt alleen gedurende maximaal de eerste 20 jaar voor rente en aflossing voor het netwerk, en gedurende de hele levensduur voor het onderhoud en beheer. De aansluiting op het netwerk verhoogd echter de waarde van uw onroerend goed, net als een extra garage of een extra dakkapel.

Besluit u geen gebruik meer te maken van de glasvezelaansluiting, dan blijven de kosten voor rente, onderhoud en beheer, dus wel doorlopen. Met het huidige prijsniveau zou dat een vast bedrag van € 25,25 incl. BTW per maand zijn in plaats van de € 60,- per maand incl btw voor het totaal pakket inclusief alle diensten. De kosten voor de diensten (televisie, internet en telefonie) en het belichten komen daarbij dan wel te vervallen.

In het geval dat u uw woning gedurende de levensduur van het netwerk verkoopt, verkoopt u daarmee eigenlijk ook de glasvezelaansluiting (uw lidmaatschap inclusief het ingebrachte ledenkapitaal) en draagt u dus feitelijk het lidmaatschap van de coöperatie over op de nieuwe eigenaar. Alle lusten en lasten gaan over naar de nieuwe eigenaar.  De glasvezelaansluiting vertegenwoordigt een waarde van ± € 3.500. Als de nieuwe bewoner in een later stadium zelf glasvezel aan zou moeten laten leggen dan kunnen de kosten mogelijk zelfs tot € 5.000 of hoger oplopen.
Na de aflossing van de bank bent u gezamenlijk eigenaar met de rest van de coöperatieleden van uw eigen glasvezelnetwerk met een minimale restwaarde van € 1.000 per aansluiting en een marktwaarde die waarschijnlijk veel hoger is.