Wat als ik nu mee doe, maar er later als ik al aangesloten ben er van af zie?

28 juni 2016

Op zich is dat onwaarschijnlijk omdat u dan voor telefonie en internet terug zou moeten keren naar de huidige koperaders. Een soort van je laat je auto staan en gaat toekomstig alles weer op de fiets doen, en dat in weer en wind. Technisch gezien zou dat een enorme stap terug zijn. Bovendien gaat KPN in de overzienbare toekomst wijzigingen aanbrengen in de ondersteuning  daarvan . Maar stel dat u dat toch zou willen:

In dat geval heeft u de mogelijkheid om na verloop van 1 jaar na aanleg van uw aansluiting uw lidmaatschap op te zeggen. Het ingelegde ledenkapitaal is niet voor restitutie vatbaar. Ook gemaakte aanlegkosten worden niet gerestitueerd. Uw aansluiting wordt door het verwijderen van het glasvezelmodem inactief gemaakt.

Wanneer u of een toekomstige andere eigenaar de aansluiting weer wil activeren zal een nieuwe lidmaatschapsovereenkomst moeten worden gesloten en zullen kosten voor het herplaatsen van het glasvezelmodem verschuldigd zijn.

Voor leden die hun aansluiting tijdens de projectmatige aanleg van het netwerk hebben laten aanleggen  geldt een andere regeling omdat voor het aanleggen toen ook externe  financierings-verplichtingen zijn aangegaan. Deze regeling vindt u hier.