Welke providers gaan hun diensten leveren over het netwerk?

28 juni 2016

Het netwerk van Midden-BrabantGlas is een open netwerk; een netwerk waar alle dienstverleners (providers)  in beginsel gratis gebruik van kunnen maken om hun diensten aan onze leden te verlenen.

We streven er naar om meerdere consumenten en zakelijke providers op het netwerk te krijgen om zo ook onderlinge concurrentie te bevorderen. Dit laatste heeft een zichtbaar positief effect op de tarieven van providers en is dus goed voor onze leden.

Dit wordt mede mogelijk doordat wij de kosten voor het aanleggen van het netwerk (rente en aflossing van de externe financiering), onderhoud en gebruik van het netwerk als leden met elkaar delen en niet versluierd doorbelasten in tarieven van providers. Transparantie ten top.

Naast de reguliere consumenten en zakelijke providers zullen in de toekomst mogelijk ook zorgorganisaties op het netwerk actief worden voor zorg-op-afstand. (Meer over zorg-op-afstand kunt u lezen onder Waarom Midden-brabantGlas/Eigen netwerk) Of een lokale organisatie, die de bekerwedstrijd van de plaatselijke voetbalclub wil uitzenden. Zorg en welzijn zijn immers ook maatschappelijke doelstellingen achter Midden-BrabantGlas.