Wordt er in de kernen ook glasvezel aangelegd?

28 juni 2016

Ja en nee.

Ja, om de buitengebieden met elkaar te verbinden was het soms nodig om de glasvezelverbindingen wel door dorpskernen of stedelijke bedrijventerreinen aan te leggen. Er zijn en worden door Midden-BrabantGlas in die betreffende straten wel glasvezelaansluitingen gemaakt tot in de woning of het bedrijf, indien inwoners of bedrijven zich als standaard lid van de lokale coöperatie aanmelden.  Zeker op de langere termijn kan een glasvezelaansluiting bij Midden-BrabantGlas een ook financieel toekomst vaste investering zijn, want als coöperatie werkt Midden-BrabantGlas zonder winstoogmerk.

Nee, we hebben niet de doelstelling kernen te gaan verglazen in concurrentie met de bestaande netwerk leveranciers. Uitzonderingen zijn de dorpen Galder en Molenschot, waar wel een netwerk is aangelegd.

Uit sociaal maatschappelijk oogpunt richt Midden-BrabantGlas zich primair op de buitengebieden, omdat die gebieden veelal door commerciële partijen werden overgeslagen bij de aanleg van voorzieningen.
Anderzijds staat Midden-BrabantGlas wel open voor eventuele initiatieven vanuit de dorpskernen en bedrijventerreinen als die zich bij Midden-BrabantGlas aan willen sluiten.