Actueel

Jo van de Pas, erelid van Midden-BrabantGlas

Op 2 april jongstleden is Jo van de Pas, de drijvende kracht achter Midden-BrabantGlas, overleden. Jo was niet alleen de initiator, maar ook een visionair die de coöperatie heeft gevormd en geleid naar wat het vandaag de dag is. Zijn inzet en passie voor regio Midden-BrabantGlas zullen altijd herinnerd worden.

Lees verder

Geef wijzigingen tijdig door

Wanneer er wijzigingen zijn in de gegevens die wij van u in onze administratie hebben, vragen wij u om deze zo snel mogelijk aan ons door te geven. Op deze manier kunnen wij steeds op een juiste wijze met u in contact blijven.

Lees verder

Wat moet ik doen bij een storing

Een storing meldt u altijd via uw eigen gekozen provider. Dit omdat in verreweg de meeste gevallen het probleem bij de providers of de door hen geleverde klantapparatuur ligt. Bij een schade aan het fysieke netwerk of een storing van de belichting van de glasvezel geven de providers dat door aan het NOC (network operation center) dat voor Midden-BrabantGlas de schadeafhandeling coördineert.

Lees verder

Midden-BrabantGlas krijgt een nieuwe merkidentiteit

Sinds onze oprichting gebruiken wij nog steeds hetzelfde logo en dezelfde website met haar eigen opbouw en visuele uitingen. We hadden een communicatiemiddel nodig met een herkenbaar logo. Belangrijkste was dat er zo snel mogelijk glasvezel in het buitengebied van Midden-Brabant moest komen. En dat is gelukt.

Lees verder

In memoriam: Jo van de Pas

Op 2 april jongstleden is de bevlogen initiator van het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas Jo van de Pas op 72-jarige leeftijd overleden. Hij wist al een paar maanden dat hij nog maar kort te leven had en heeft op een goede manier afscheid van het leven kunnen nemen. Ook zijn activiteiten voor Midden-BrabantGlas heeft hij zorgvuldig overgedragen.

Lees verder

Ondervindt u Wifi problemen?

Heeft u het idee dat er plekken in huis zijn waar het internet signaal niet zo goed is? Of heeft u een andere concrete situatie waarbij hulp of advies welkom is? Vraag dan advies van de Wifi-coaches van Midden-BrabantGlas. Zij komen graag bij u thuis om de situatie te bekijken en mogelijk een oplossing te bieden. Klik hier om te zien hoe u zich kunt melden.


Lees verder

Algemene ledenvergaderingen

In voorgaande jaren hielden de lokale coöperaties de algemene ledenvergaderingen in augustus of september. Dit jaar willen de coöperaties al vroeger verantwoording afleggen van het gevoerde beleid. De algemene ledenvergaderingen zijn dit jaar voor de zomervakantie. Noteer in uw agenda…

Lees verder

Beleidsbijeenkomst met Financiële Commissie

Op 16 januari jongstleden kwamen leden van de Financiële Commissie met een delegatie van het bestuur van Midden-BrabantGlas bijeen om zich te buigen over een aantal financiële beleidsaspecten. De uitkomsten van dit overleg zullen worden gebruikt in beleidsontwikkeling voor het…

Lees verder