Actueel

IN MEMORIAM PETER WOUTERS

Op 20 november van het afgelopen jaar bereikte ons het bericht dat ons oud-bestuurslid Peter Wouters, tevens oud- voorzitter van de coöperatie GilzeEnRijenGlas, was overleden. Hij had pas in september afscheid genomen na vanaf de oprichting van Midden-BrabantGlas in 2016…

Lees verder

NIEUWE VOORZITTER BAARLE-NASSAUGLAS: JAN SCHEEPERS

Bij de algemene ledenvergadering (ALV) op 22 september jl. is Jan Scheepers aangetreden als nieuw bestuurslid voor Baarle-NassauGlas (BNG). Hij heeft daarna de functie van voorzitter overgenomen van Jos Rijvers. Daarmee vertegenwoordigt hij BNG ook in de ledenvergaderingen van Midden-BrabantGlas…

Lees verder

TERUGBLIK OP VIER ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

In september hebben de coöperaties Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, Groenewoudglas en LangstraatGlas hun jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen gehouden. Tijdens deze vergaderingen legden de besturen van de coöperaties verantwoording af over de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 en vonden bestuursverkiezingen plaats.  Daarnaast werden…

Lees verder

ALGEMENE LEDENVERGADERING

In september houden de lokale coöperaties weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen informeren wij u graag over de ontwikkelingen van de coöperaties. Natuurlijk geven wij u ook een overzicht van de financiële situatie. Maar vooral willen we met…

Lees verder