Vraag en antwoord

Aanleg glasvezel

Wordt mijn voortuin of oprit ook open gegraven?

Nee, in bijna alle gevallen blijft uw voortuin en oprit intact. In het buitengebied zal mogelijk wel deels gegraven moeten worden (van putje naar putje boren is wel mogelijk) De aannemer werkt met zogenaamde tuinboringen. Hierdoor wordt de glasvezel als het ware onder uw tuin door geschoten. Bij uw gevel wordt vervolgens de kabel in uw huis binnen gebracht en naar uw meterkast of een andere locatie geleid. Dat gebeurt altijd in overleg met u als bewoner.

Waar komt de glasvezelaansluiting in mijn woning?

Voordat er met de graafwerkzaamheden in uw buurtschap begonnen wordt, komt er iemand bij u langs om te ‘schouwen’. Samen met deze specialist bekijkt u de meest ideale locatie voor de glasvezelaansluiting in uw woning. Dat is voor veel woningen het zelfde punt als waar ook de kabel voor de telefoon binnenkomt. Bij voorkeur de meterkast waar ook al een vrij 230 Volt stopcontact zit om straks de glasvezel apparatuur bij u in huis in te kunnen steken.

Kan ik mijn oude e-mail adres blijven gebruiken?

Dit hangt af van het soort e-mail adres dat u gebruikt. We maken onderscheid in 3 typen e-mail adressen:

Heeft u een e-mail van uw huidige provider (bijvoorbeeld uwnaam@kpn.nl) dan vervalt deze in principe als u overstapt naar een andere provider. Sommige providers bieden de service om e-mail voor een bestaand e-mail-adres door te sturen naar een nieuw adres. Informeer hierover bij uw huidige aanbieder(provider).

Wanneer u een e-mail-adres heeft via een (gratis) dienst als Hotmail of G-mail (Outlook), dan kunt u deze prima blijven gebruiken in combinatie met het glasvezel en uw eventuele nieuwe provider.
Een eigen e-mail-adres dat u zelf hebt aangevraagd, zoals info@uwnaam.nl . Hiervoor geldt ook dat dit prima blijft werken in combinatie met glasvezel en nieuwe provider.

Het is te adviseren om op dit moment al een Hotmail-, Outlook- of G-mail-adres of dergelijk openbaar (cloud) mailadres aan te maken zodat uw contacten ruim de tijd hebben om uw nieuwe mailadres te leren kennen. Dat is immers onafhankelijk van een provider. Als u in de toekomst op uw lokale glasvezelnetwerk uw voordeel wilt doen met aanbiedingen van verschillende providers, hoeft u dan niet telkens van e-mail-adres te veranderen als u overstapt naar een andere provider.

Kan ik mijn huidige telefoonnummer behouden?

Ja, in vrijwel alle gevallen u kunt uw huidige telefoonnummer(s) meenemen naar de nieuwe provider. Zeg u telefoonnummer NOOIT op zonder dat daarom verzocht wordt door Midden-BrabantGlas omdat uw anders mogelijk uw nummer wel kwijt raakt. We gaan u nog inhoudelijk informeren als de providers bekend zijn.

Werkt pinnen op het glasvezelnetwerk?

Ja. Verreweg de meeste PIN-automaten kunnen ook werken in combinatie met glasvezel, eventueel na een technische aanpassing. Vraag hierover informatie bij de leverancier van uw PIN-apparaat.

De coöperatie

Hoe wordt de coöperatie georganiseerd?

Bestuur: het bestuur van de lokale coöperaties wordt gekozen door de leden. Bij de officiële oprichting van de coöperaties zijn eenmalig een aantal initiatiefnemers (kar-trekkers) als eerste bestuurders benoemd.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u actief de kar mee trekken? Meldt het dan bij het secretariaat van de coöperatie waar u als lid staat ingeschreven.

Midden-BrabantGlas: Midden-BrabantGlas werkt als ‘onderkoepelende’ organisatie. Midden-BrabantGlas huurt het netwerk van de lokale coöperaties en zorgt voor gezamenlijke inkoop en daarmee voor schaalvoordelen. De lokale coöperaties zijn en blijven eigenaar van het netwerk in hun eigen regio en verhuren het netwerk aan de Midden-BrabantGlas als beheer organisatie. De leden van de coöperatie nemen diensten af via de providers die samenwerken met Midden-BrabantGlas.

Wie worden er betaald vanuit de lokale coöperaties?

Tijdens de opstartfase werd Jo van de Pas als projectbegeleider betaald uit de binnengekomen startgelden, die hiervoor op de rekening van Kerkdorpen B.V. werden gestort. Hij was dus ook verantwoordelijk voor de directe afdracht van de 21% btw aan de belastingdienst. Via kerkdorpen BV werden ook de door hem ingehuurde accountant, sitebouwers, content schrijver enz. betaald. Dit geldt ook voor de drukwerkkosten, de kosten van de bijeenkomsten en de kosten van de notaris voor de oprichting van de coöperaties enz. Eventuele facturatie aan anderen liepen dus via zijn bedrijf Kerkdorpen.nl B.V.; de administratie is daarbij volledig transparant voor de initiatiefnemers in de verschillende gemeentes. In deze fase konden dus ook kosten gemaakt worden voor bijvoorbeeld lokale informatiebijeenkomsten, de website en artikelen in bladen etc. Mensen die als vrijwilliger bijdroegen aan het initiatief liepen door deze opzet dus geen persoonlijk financieel risico.

Tijdens de feitelijke aanleg van het netwerk wordt Jo van de Pas ingehuurd als projectmanager.

De bestuursleden van Midden-BrabantGlas ontvangen in beginsel een vrijwilligersvergoeding.
De bestuursleden van de vier bovenliggende coöperaties werken pro deo en na afronding van de aanleg is een passende vrijwilligersvergoeding voorzien.

Midden-BrabantGlas streeft er naar om zoveel als mogelijk als een virtuele organisatie zonder een eigen personeelsbestand en directie te functioneren. De ledenservice, de dagelijkse boekhouding, de technische support, bijzonder en regulier onderhoud en andere zaken worden zoveel als mogelijk extern uitbesteed. Hierdoor kan het bestuur zich beperken tot aansturen en volgen op uitvoering.

Waarom zijn de officiële coöperaties later opgericht?

In de eerste fase inventariseerden  we in de buitengebieden van Baarle Nassau, Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, Dongen, Waalwijk, Heusden, een deel van Den Bosch, Vught, Haaren, een deel Oisterwijk, Tilburg en Goirle de bereidheid tot deelname. Per regio zijn een aantal gedreven vrijwilligers opgestaan die zich daarvoor inzetten. Uit deze inventarisatie bleek per gemeente de levensvatbaarheid van het project.

Pas toen werden de coöperaties opgericht om als rechtspersonen ledenovereenkomsten te kunnen aangaan en bankrekeningen te kunnen openen om het ledenkapitaal te kunnen laten storten. (Ledenkapitaal wordt niet met BTW belast)

De coöperatie wordt daarmee creditwaardig en kan met de bank in onderhandeling over de benodigde aanvullende financiering.

Pas nadat de financiering is verstrekt (naar verwachting half 2016) gaan we over tot realisatie van het totale project in de betrokken gemeentes (ieder vraagt zelf per gemeente een instemmingsbesluit aan voor de aanleg van het glasvezelnetwerk).

Financiën

Waarom betalen mijn buren maar € 39,— of € 44,— per maand?

Tijdens de projectmatige aanleg van het netwerk bestond de mogelijkheid € 2.000,— of € 1.000,— extra ledenkapitaal te storten om de aanleg van het netwerk mogelijk te maken. De leden die dit hebben gedaan ontvangen hiervoor een maandelijkse korting van respectievelijk € 10,— of € 5,—.

Na aflossing van de bancaire financiering van het netwerk bestaat het voornemen om de ledenvergaderingen te laten besluiten om deze extra kapitaalstortingen te  restitueren, waarna alle leden in beginsel daarna dezelfde maandbedragen gaan betalen.

Wat kost het gebruik van een glasvezelaansluiting?

Naast de eenmalige kosten is elk lid een maandelijkse bijdrage verschuldigd ter dekking van de kosten die worden gemaakt voor onderhoud en beheer, activering (belichting), alsmede de financieringskosten van het gehele glasvezelnetwerk.

De hoogte van de maandelijkse bijdrage € 49,– incl. BTW voor een particulier en € 40,50 excl. BTW voor een zakelijk lid. Leden die kiezen voor een zakelijke provider betalen additioneel € 15,– excl. BTW voor een zakelijke SLA. De maandbijdragen kunnen met toestemming van de Algemene Ledenvergaderingen worden bijgesteld.

De maandelijkse bijdrage is verschuldigd vanaf het moment dat de aansluiting operationeel beschikbaar (belicht) wordt opgeleverd.

Midden-BrabantGlas levert dus een actieve belichte dataverbinding die door onafhankelijke providers gebruikt kan worden voor het leveren van diensten zoals internet, interactieve tv en telefonie. De kosten van een provider naar uw eigen keuze zijn niet in de maandelijkse bijdragen van Midden-BrabantGlas begrepen. Midden-BrabantGlas factureert zelf de maandelijks kosten en daarnaast zal de door u gekozen provider ook rechtstreeks aan u de maandlasten factureren. De tarieven van de provider kunt u het beste via de site www.midden-brabantglas.nl opzoeken, omdat iedere consumenten provider een aparte pagina gemaakt heeft voor Midden-BrabantGlas met tarieven zonder netwerkkosten.

Wat kost een glasvezelaansluiting bij Midden-BrabantGlas?

Voor de aanlegkosten krijgt u een offerte waarin drie eenmalig te betalen bedragen zijn opgenomen. Voor het gebruik zijn maandelijkse kosten verschuldigd (zie hiervoor ‘Wat kost het gebruik van een glasvezelaansluiting?”)

  • Inleg ledenkapitaal; als lid van de coöperatie wordt u met de storting van € 500,— mede-eigenaar van het gehele netwerk. Dit ledenkapitaal is niet voor restitutie vatbaar, maar kan bij verkoop van het onroerend goed inclusief het lidmaatschap aan de volgende eigenaar/gebruiker van het betreffende adres worden overgedragen.
  • Inschrijfgeld; de initiële organisatiekosten bedragen € 500,– inclusief BTW voor particulieren en € 500,– exclusief BTW voor zakelijke leden. Deze kosten worden in rekening gebracht voor de pre-engeneering, patchkosten in het verdeelstation, primaire administratiekosten en andere indirecte (organisatie) kosten.
  • Aansluitkosten; dit zijn de directe kosten die onze aannemer moet maken om de glasvezel vanuit een koppel-punt voor uw woning/bedrijf of verder weg tot in uw meterkast aan te leggen. Deze aansluitkosten worden exclusief BTW gefactureerd. (De BTW wordt uiteindelijk via de reguliere maandelijkse bijdrage aan de fiscus afgedragen en hoeft dus nu niet door u te worden betaald ongeacht of u zakelijk of als consument aansluit)

Hoe groot is mijn aansprakelijkheid?

Lokaal worden coöperaties opgericht met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. De aansprakelijkheid van een lid van de coöperatie kan nooit groter zijn dan zijn inleg aan startgeld en het ledenkapitaal. Dit is in de statuten van de lokale coöperaties vastgelegd.

Bestuursleden kunnen eventueel wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij onbehoorlijk bestuur en onverantwoorde beslissingen. De voorwaarden daarvoor worden ook beschreven in de statuten van de lokale coöperaties.

Hoe lang lopen de aflossingen op het netwerk?

In 2018 is gestart met het aflossen van de lening van de bank. Dit vreemde vermogen wordt in beginsel in 15 jaar afgelost. Door de extra aanwas van leden is het echter niet ondenkbaar dat door extra aflossingen al na 12 jaar de bank geheel is afgelost. Na het aflossen van de bank zal het bestuur de leden voorstellen om het bedrag boven het € 500,— gestort ledenkapitaal ( € 2.000,— door A-leden en € 1.500,— door B-leden) via een reductie op de maandbedragen ook terug te storten. Dit zal een tijdsperiode van circa 3 jaar in beslag nemen. Een en ander betekent dan dat op een moment tussen de 15 en 19 jaar alle leden met een ledenkapitaal van € 500,— in de coöperatie deelnemen, er geen externe verplichtingen meer zijn, en dan dus het maandbedrag voor de coöperatie voor alle leden met circa € 20,— kan dalen.

 

 

Is het mogelijk de kosten te beperken door zelf te graven?

In theorie zou dit mogelijk zijn, maar er zitten zeker veel haken en ogen aan. De aanleg van een dergelijk kostbaar netwerk is specialistisch werk omdat er, bijvoorbeeld in de openbare weg, rekening moet worden gehouden met de overige netwerken in de grond (gas, elektriciteit, riolering; het zogenaamde WION-beheer: Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken). Schades aan andere netwerken brengen torenhoge kosten met zich mee die niet te voorzien zijn en waarvoor u dan persoonlijk aansprakelijk bent.

Juist omdat het een kostbaar netwerk wordt dat zeker tientallen jaren mee moet gaan, is ook bijvoorbeeld (25 jaar productgarantie) de garantie van belang. Indien het netwerk niet wordt aangelegd door een gecertificeerde aannemer, zal de garantie een probleem zijn. En dat kan weer invloed hebben op de financiering.

De ervaring leert bovendien dat gespecialiseerde aannemers snel en goed werken. Zelf graven is dus niet wenselijk of het moet uw eigen privé terrein zijn.

Er is echter wel veel geld te verdienen door de potentiële leden zelf en dat is door meer mensen mee te krijgen op in hun straat ook voor hen glasvezel aan te leggen. Een voorbeeld: In een staat van 2 kilometer lengte wonen 10 inwoners. Het graafwerk en buizen en kabels leggen in die straat kost € 25.000,-. Per inwoner, als ze alle 10 meedoen, is dat € 2.500,–. Stel dat de helft maar meedoet in die straat dan kost dat per aansluiting € 5.000,–. Daardoor zullen er zeker nog 2 afvallen omdat die €  5.000,- veel te duur vinden en dan doen er nog maar 3 mee en dan zijn de kosten € 8.333,– per aansluiting. Dit is voor een bedrijf dat echt niet anders kan misschien wel betaalbaar, maar ieder ander zal daarop definitief afhaken.

Wij gaan uit van in beginsel 80% als uitgangspunt en dat zouden dan dus 8 aansluitingen zijn (= € 3.125,-) waaroverheen nog alle andere kosten komen en zou het mogelijk nog net haalbaar zijn.

Hoe verloopt de maandelijkse facturatie?

Leden ontvangen twee maandelijkse rekeningen. Een van Midden-BrabantGlas voor het gebruiken van de belichte glasvezel en een van de door het lid gecontracteerde provider voor de levering van de gekozen diensten (internet, televisie, telefonie). Hiermee wordt bereikt dan Midden-BrabantGlas niet afhankelijk wordt van ‘doorbetaling’ van geïncasseerde bedragen via providers.

Glasvezel algemeen

Wat kan ik er mee?

Glasvezel zorgt voor haarscherpe tv, supersnel internet en voordelige telefonie.
Met glasvezel kunt u alles wat u het huidig breedband gewend bent en nog veel meer. Met glasvezel is het mogelijk om een zeer hoge data-transportsnelheid te halen. Daardoor is het mogelijk om zeer snel internet te krijgen, digitale TV van zeer goede HD kwaliteit, telefonie (ook bijvoorbeeld VoIP voor zakelijke gebruikers) en diverse andere diensten zoals (camera-)beveiliging, educatie en zorgdiensten zoals zorg-op-afstand gelijktijdig over hetzelfde netwerk te kunnen gebruiken. Dergelijke zorgoplossingen zijn inmiddels dagelijkse realiteit in bijvoorbeeld grote steden, maar nog niet tot in ons buitengebied doorgedrongen, mede vanwege het gebrek aan een goede infrastructuur. Ook wordt bijvoorbeeld Uitzending gemist altijd zonder haperen afgespeeld en kan er veel beter en sneller spellen met anderen worden gespeeld.

Voor al deze toepassingen is maar één glasvezel aansluiting nodig.

Waarom is een hoge uploadsnelheid belangrijk?

Dat belang gaat veel verder dan het gemak waarmee bijvoorbeeld grote bestanden ‘in de cloud’ kunnen worden gezet. We gaan met z’n allen steeds meer informatie verzenden en ontvangen. Denk daarbij aan interactief televisiebeeld (we stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en willen over steeds meer zenders beschikken). Maar ook filmpjes en fotoboeken uploaden om deze bijvoorbeeld af te kunnen laten drukken. De afgelopen 7 jaar is de hoeveelheid verzonden data ver-tien-voudigd. De verwachting is dat die hoeveelheid de komende 7 jaar zelfs zal ver-twintig-voudigen! Waarvoor we die data allemaal gebruiken kunt u bijvoorbeeld lezen op de pagina ‘Waarom glasvezel’. Daar vindt u informatie over bijvoorbeeld Zorg-op-afstand. Om dergelijke toepassingen mogelijk te maken, is het niet alleen noodzakelijk dat het beeld van bijvoorbeeld een zorgverlener u snel en goed kan bereiken, maar ook dat úw beeld vanuit uw eigen huis snel en goed ge-upload kan worden naar de zorgverlener. Zorg is niet alleen belangrijk voor mensen die veel met computers doen, maar juist voor iedereen. Dit soort toepassingen zullen in de nabije toekomst een enorme vlucht nemen. Anderen hoeven zich ook geen zorgen over u te maken als er goede ICT middelen beschikbaar zijn. Het ontzorgen van uw omgeving is het meest sterke punt.

Is glasvezel duurzaam?

Ten opzichte van traditionele (koper)netwerken verbruikt communicatie via glasvezel veel minder energie. Verder is glasvezel milieuvriendelijk vanwege het feit dat er geen (giftige) metalen in de grond gaan en het is niet geleidend zodat er geen bliksem mee naar binnen kan komen via die glasvezelkabel. En het netwerk heeft heeft een veel langere levensduur voordat het vervangen hoeft te worden.

Wordt er in de kernen ook glasvezel aangelegd?

Ja en nee.

Ja, om de buitengebieden met elkaar te verbinden is het soms nodig om de glasvezelverbindingen wel door dorpskernen of stedelijke bedrijventerreinen aan te leggen. Er zullen door Midden-BrabantGlas in die betreffende straten wel glasvezel aansluitingen worden gemaakt tot in de woning of het bedrijf, indien inwoners of bedrijven zich als standaard lid van de lokale coöperatie aanmelden. Basis is kostendekking en geen bewuste concurrentie zoeken met de commerciële partijen die lokaal al een kabelnetwerk hebben liggen. Extra leden in kernen of bedrijventerreinen dragen wel bij om de exploitatiekosten met meer leden te delen.

Nee, we hebben niet de doelstelling kernen te gaan verglazen in concurrentie met de bestaande netwerk leveranciers.

Uit sociaal maatschappelijk oogpunt richt Midden-BrabantGlas zich primair op de buitengebieden, omdat die gebieden veelal door commerciële partijen overgeslagen worden bij de aanleg van voorzieningen. Dit willen wij eerst zeker stellen. Pas daarna staan we open voor eventuele initiatieven vanuit de dorpskernen en bedrijventerreinen als die zich bij ons aan willen sluiten.

Welke providers gaan hun diensten leveren over het netwerk?

Het netwerk van Midden-BrabantGlas is een open netwerk; een netwerk waar alle dienstverleners in beginsel gratis gebruik van kunnen maken om hun diensten aan onze leden te verlenen.

We streven er naar om meerdere consumenten en zakelijke providers op het netwerk te krijgen om zo ook onderlinge concurrentie te bevorderen. Dit laatste heeft een zichtbaar positief effect op de tarieven van providers en is dus goed voor onze leden.

Dit wordt mede mogelijk doordat wij de kosten voor het eigendom (rente en aflossing in geval van financiering), onderhoud en gebruik van het netwerk als leden met elkaar delen en niet versluierd doorbelasten in tarieven van providers.

Naast de reguliere consumenten en zakelijke providers zullen in de toekomst mogelijk ook zorgorganisaties op het netwerk actief worden voor zorg-op-afstand. (Meer over zorg-op-afstand kunt u lezen onder ‘Waarom Midden-brabantGlas/Eigen netwerk’ ) Of een lokale organisatie, die de bekerwedstrijd van de plaatselijke voetbalclub wil uitzenden. Zorg en welzijn zijn immers ook maatschappelijke doelstellingen achter Midden-BrabantGlas.

 

Mee doen / lid worden

Kan ik als huurder ook klant worden van Midden-BrabantGlas?

Wanneer u een pand huurt met een bestaande glasvezelaansluiting van Midden-BrabantGlas zullen de maandelijkse gebruikskosten exclusief de kosten van een provider in de meeste gevallen in de servicekosten of huur zijn inbegrepen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het wel mogelijk een aparte huurdersgebruiksovereenkomst af te sluiten. Naast de reguliere maandelijkse gebruikskosten betaalt u dan eenmalig € 50,— inschrijfkosten, alsmede een waarborgsom van € 150,—.

 

Wanneer het gehuurde pand nog niet op het netwerk is aangesloten is het mogelijk als huurder een glasvezelverbinding te laten aanleggen onder dezelfde voorwaarden als ware u eigenaar. Zie ‘Hoe kan ik klant worden van Midden-BrabantGlas?’ 

Hoe kan ik klant worden van Midden-BrabantGlas?

Wanneer u als eigenaar van een woning of bedrijf een glasvezelaansluiting op het netwerk van Midden-BrabantGlas wilt kan dat via de link “Ook Aansluiten”  Kies daar menuoptie 2 “Vraag offerte aan >” en maak uw verzoek hiervoor kenbaar.

U krijgt daarna een offerte voor de kosten die met het aanleggen van een glasvezelkabel tot in uw meterkast gemoeid zijn en de maandelijks kosten voor het gebruik en lidmaatschapsvoorwaarden.

Aangezien het glasvezelnetwerk in eigendom is van de vier lokale coöperaties en Midden-BrabantGlas is het wel nodig om bij het accepteren van de offerte ook lid te worden van een van de vier lokale gebied gebonden coöperaties zoals vermeld in de offerteaanbieding.

Wanneer u uw huis (tijdelijk) gaat verhuren

Wanneer u uw huis gaat verhuren adviseren wij u het te verhuren inclusief de beschikbaarheid van uw glasvezelaansluiting.  Dus gewoon uw maandelijkse kosten voor  Midden-BrabantGlas toevoegen aan het huurbedrag.

De huurder kan dan een eigen abonnement bij een van de providers aanvragen. Hij moet er dan wel rekening mee houden dat – Netrebel uitgezonderd – een abonnement een minimale looptijd van 12 maanden heeft.

Natuurlijk kunt u ook verhuren inclusief uw lopende abonnement bij een provider.

U maandelijkse betalingen aan Midden-BrabantGlas (tijdelijk) stop zetten is niet mogelijk, want Midden-BrabantGlas moet zelf wel maandelijks rente, aflossing en kosten betalen voor de kosten die gemaakt zijn om uw  huis van een glasvezelaansluiting te voldoen.

Zie ook bij vraag en antwoord over tussentijdse beëindiging van uw coöperatief lidmaatschap

U verkoopt u woning?

Denk bij de verkoop van uw woning ook aan het overdragen van uw lidmaatschap bij onze coöperatie.

Een glasvezelaansluiting wordt door investeerders gezien als ‚vastgoed’ en is dus een blijvende waardeverhoging voor uw woning of bedrijf. Als zodanig kan een aanwezige glasvezelaansluiting uw woning aantrekkelijker maken voor potentiële kopers.

Wanneer u gaat verhuizen en u verkoopt uw pand dan zult u uw lidmaatschap bij uw coöperatie moeten overdragen. De procedure is dat de leden bij de coöperatie verzoeken het lidmaatschap over te zetten op de nieuwe eigenaar.

Verkoopt u dus uw woning, dan kunt u uw lidmaatschap van uw lokale coöperatie overdragen door dat door de notaris te laten opnemen in het (verkoop)contract en dat lidmaatschap inclusief alle rechten en plichten mee over dragen bij de verkoop aan de koper.

De coöperatie maakt dan de bijgevoegde akte op in drievoud die daarna door alle partijen getekend moet worden. Het handigste is deze dan bij de notaris tegelijk bij de overdracht van uw pand te laten tekenen, waarbij de coöperatie haar handtekeningen al eerder in 3-voud heeft gezet.

We hopen u daarna weer terug te zien als lid op een andere adres waarvan u daar mogelijk weer het lidmaatschap van een andere koper over gaat nemen ongeacht of het een coöperatie binnen het samenwerkingsverband van Midden-BrabantGlas is dan uw huidige. De voorwaarde zijn overal gelijk.

Hier vindt u een stappenplan voor de verkoop van uw woning/ bedrijfspand en de juiste formulieren

Hoe geef ik wijzigingen van persoonlijke gegevens door?

Als u wijzigingen heeft van uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw e-mailadres, een gewijzigd bankrekeningnummer, een ander telefoonnummer enz. kun u dit doorgeven per email aan Ledenservice@Midden-BrabantGlas.nl. U kunt de ledenservice ook bellen op t: 013 36 99 378. Ook voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met de ledenservice. Vermeld altijd uw lidnummer of postcode/huisnummer.

Wat als ik pas later mee wil doen?

Nadat de aannemer in ieder deelgebied de uitvoering en oplevering van het glasvezelnetwerk heeft afgerond is er geen mogelijkheid meer om lid van de coöperatie te worden op basis van de projectvoorwaarden.

Iedere latere aansluiting kan financieel niet meer worden aangelegd op basis van de gemaakte projectafspraken met de aannemer. Bovendien kunnen wij daarvoor ook niet telkens een aanvullende financiering bij de bank aanvragen.

Bij een latere aansluiting zullen daarom naast het standaard C-lidmaatschap ook de directe kosten voor het maken van de aansluiting moeten worden betaald.

Uw totale investering in een glasvezelaansluiting bestaat dan uit:

  • een standaard C-lidmaatschap ad € 500,– (hiermee wordt u mede-eigenaar van het netwerk en heeft u directe inspraak via de ledenvergaderingen van de coöperatie. U kunt u in de toekomst ook profiteren van de verlaagde maandkosten na aflossing van de bancaire financiering en restitutie van het door de A- en B-leden extra ingebrachte ledenkapitaal)
  • Eenmalig € 500,– (incl. BTW) extra voor het startgeld, de pre-engineering, kosten voor gemeentelijke vergunningen, patchkosten in het verdeelstation, primaire administratiekosten, begeleidingskosten en andere indirecte kosten;
  • Alle directe aanlegkosten (vrij van BTW) voor de aanleg van de glasvezels naar uw woning/bedrijf vanuit het dichtstbijzijnde reserve glasvezelaansluitpunt langs de openbare weg. (Bij de aanleg van het netwerk is zo mogelijk – maar niet gegarandeerd – rekening gehouden met aansluitingen voor de in 2018 bestaande woningen/bedrijven langs het glasvezeltracé plus een kleine reserve voor nieuwbouw en nabij gelegen locaties).

Bij een verzoek om alsnog op het glasvezelnetwerk te worden aangesloten ontvangt men een opgave op maat van de “maximale kosten”. Mochten de kosten lager uitvallen dan brengen  wij u uiteraard de lagere kosten in rekening. Ook het voordeel bij het kunnen combineren van graafwerk bij meerdere aansluitingen tegelijkertijd wordt in mindering gebracht. Samen met uw buren aanmelden geeft u dus ook extra voordeel. De coöperatie zal altijd slechts haar directe kosten in rekening brengen.

Voor aansluitingen van leden (buiten de op dat moment nog resterende projectaanleg) die na 31-12-2018 worden gerealiseerd, geldt voorts de volgende voorwaarde:

  • een toekomstige verlaging van de maandkosten, na aflossing van de bancaire financiering en restitutie van het door A- en B-leden tijdens de aanleg van het netwerk extra ingebracht ledenkapitaal, gaat pas in na de duur van het aantal jaren dat gelijk is aan het aantal jaren dat de leden van voor 31-12-2018 het huidige maandtarief hebben betaald waarin ook alle kosten voor rente en aflossing zijn opgenomen.Hiermee wordt bereikt dat latere aansluiters een gelijk aandeel in de totale aanlegkosten van het coöperatieve netwerk betalen als leden van het eerste uur en niet als free riders meeliften ten koste van de leden van het eerste uur. Later deelnemen is en blijft dus ook in de toekomst altijd duurder.
  • Op dit moment (maart 2018) wordt verwacht dat een tariefsverlaging tussen de € 15,– en € 25,– per maand na circa 13 jaar tot de mogelijkheden behoort.

Aanvragen van een nieuwe aansluiting kunnen worden gedaan via het mailadres “aanmelden@midden-brabantglas.nl“. Wij nemen dan per omgaande contact met u op voor een maatwerkaanbod.

Wat als ik nu mee doe, maar er later als ik al aangesloten ben er van af zie?

Op zich is dat onwaarschijnlijk omdat u dan voor telefonie en internet terug zou moeten keren naar de huidige koperaders. Een soort van je laat je auto staan en gaat toekomstig alles weer op de fiets doen, en dat in weer en wind. Technisch gezien zou dat een enorme stap terug zijn. Bovendien gaat KPN in de overzienbare toekomst wijzigingen aanbrengen in de ondersteuning van ADSL1 en ADSL2-netwerken en over naar een nieuwere netwerk technologie waarbij de afstand die zij daarmee kunnen overbruggen om er goed mee te kunnen werken over die huidige aanwezige oude PTT kabels nog korter gaat worden.(Indicatie is maximaal 1500 meter vanaf de kabelkast voor een verantwoorde verbinding).

Maar stel dat u dat toch zou willen:

Als u nu besluit deel te nemen, en velen met u, dan wordt u na de oprichting lid van de lokale coöperatie. De coöperatie gaat namens alle leden, en dus ook namens u, een langlopende lening aan, waarover rente en aflossing moet worden betaald en die moet ook worden afgelost. Dat is een verplichting, waar aan met ons allen samen aan moet worden voldaan. Ook al maakt men geen gebruik (meer) van het netwerk. Hetzelfde als bij de hypotheek van uw huis. Daar kun je ook niet zomaar even mee stoppen. U hoeft geen diensten af te nemen( hetzelfde als het huis niet bewonen en het gas, water en licht af laten sluiten) maar je moet wel de aangegane financieringsverplichting voor uw coöperatie mee voldoen en dat is ongeveer 25,– per maand plus de btw voor een looptijd van maximaal 20 jaar in geval van gezamenlijke investering. (maar kan bij winst wel korter worden omdat elke euro ten goede blijft komen van uw eigen coöperatie). Of u moet uw deel afkopen door uw aandeel als een bedrag in een keer te betalen.

De glasvezelaansluiting wordt ook gezien als een onroerend goed en gaat dus deel uitmaken van uw woning/bedrijfspand (*) zolang de aansluiting daar zit. In principe loopt uw lidmaatschap bij de coöperatie dus voor de gehele levensduur van het netwerk. U betaalt alleen gedurende maximaal de eerste 20 jaar voor rente en aflossing voor het netwerk, en gedurende de hele levensduur voor het onderhoud en beheer. De aansluiting op het netwerk verhoogd echter de waarde van uw onroerend goed, net als een extra garage of een extra dakkapel.

Besluit u geen gebruik meer te maken van de glasvezelaansluiting, dan blijven de kosten voor rente, onderhoud en beheer, dus wel doorlopen. Met het huidige prijsniveau zou dat een vast bedrag van € 25,25 incl. BTW per maand zijn in plaats van de € 60,- per maand incl btw voor het totaal pakket inclusief alle diensten. De kosten voor de diensten (televisie, internet en telefonie) en het belichten komen daarbij dan wel te vervallen.

In het geval dat u uw woning gedurende de levensduur van het netwerk verkoopt, verkoopt u daarmee eigenlijk ook de glasvezelaansluiting (uw lidmaatschap inclusief het ingebrachte ledenkapitaal) en draagt u dus feitelijk het lidmaatschap van de coöperatie over op de nieuwe eigenaar. Alle lusten en lasten gaan over naar de nieuwe eigenaar.  De glasvezelaansluiting vertegenwoordigt een waarde van ± € 3.500. Als de nieuwe bewoner in een later stadium zelf glasvezel aan zou moeten laten leggen dan kunnen de kosten mogelijk zelfs tot € 5.000 of hoger oplopen.
Na de aflossing van de bank bent u gezamenlijk eigenaar met de rest van de coöperatieleden van uw eigen glasvezelnetwerk met een minimale restwaarde van € 1.000 per aansluiting en een marktwaarde die waarschijnlijk veel hoger is.

Providers

Hoe zit het met de zenderpakketten?

De zenderpakketten van providers zijn samengesteld op basis van individuele overeenkomsten tussen de providers en de zenders. Wanneer zo een overeenkomst verlengd moet worden en men niet tot overeenstemming over de voorwaarden van doorgifte kan komen kan het dus gebeuren dat een provider stopt met het doorgeven van de zender.

Het wijzigen van een zenderpakket is geen reden om het abonnement tussen klant en provider kosteloos te kunnen beëindigen.

Techniek

Hoe snel is het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas?

De basissnelheid van het netwerk voor consumentengebruik is 1.000 Mbps download en 1.000 Mbps upload. Op verzoek kunnen ook snelheden van 10.000 Mbps of meer of eigen glasvezel huurlijnen worden geleverd.

Wat u in de praktijk aan werkelijke snelheid aan internet toegang geleverd krijgt, hangt af van de afspraken met uw provider. Voor het standaard consumenten maandbedrag transporteren we tot 1.000Mbps. Providers hoeven geen kosten te betalen aan Midden-BrabantGlas voor het datatransport ongeacht de door u gekozen snelheid tot 1.000Mbps want het is uw eigen netwerk.

Voor leden met een zakelijke aansluiting is het netwerk standaard geconfigureerd voor 100 Mbps upload en 100 Mbps download met daarnaast 5/5 voor telefonie. Deze verbindingen hebben bij bijvoorbeeld een DDOS aanval op net netwerk een zekere voorrang. Tegen de hierna genoemde meerkosten excl. BTW per maand zijn de volgende datatransportsnelheden mogelijk:

250/250 + 5/5 = € 33,75 of: 500/500 + 5/5 = € 64,95 of: 900/900 +5/5 = € 114,85.

Wat u in de praktijk aan internet snelheid geleverd krijgt hangt ook hier af van de afspraken met uw provider.

Mocht u ten aanzien van technische maatwerkoplossingen nog aanvullende vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar  support@midden-brabantglas.nl

 

Werkt glasvezel sneller als je dicht bij het verdeelstation zit?

Nee, bij glasvezel is dat juist niet het geval:

Bij glasvezel treedt nauwelijks ‘ruis’ of demping op. Bij afstanden van 20 km treedt zelfs helemaal geen ruis op. In de huidige plannen wordt gerekend met een maximale kabellengte van ± 10 km vanaf de verdeelstations om in de toekomst steeds de maximaal mogelijke snelheid van het netwerk te kunnen benutten. Voor meer technische informatie zou u het informatieve filmpje van Het Klokhuis kunnen bekijken, zie https://www.youtube.com/watch?v=z9Umj4Sm0Pk

Iedere aansluiting krijgt zijn eigen glasvezelkabel met 2 eigen glasvezels daarin vanaf het verdeelstation naar de meterkast in huis. U hoeft uw vezels dus met niemand anders te delen, zoals nu bij coax-netwerken wel het geval is. Bij coax-netwerken treedt nu bijvoorbeeld het verschijnsel op dat internet veel trager wordt op het moment dat meerdere gebruikers in een straat er gebruik van maken en hoe verder u van de voedingskast af zit hoe trager het gaat worden door de kabeldemping. Alle informatie van al die gebruikers moet dan worden doorgegeven door één koperen (coax-) aansluiting en daarvoor kan er onvoldoende capaciteit zijn wat niet voor kan komen met een glasvezelnetwerk dat goed beheert wordt.

Alarmsysteem in combinatie met glasvezel

Vrijwel alle alarm- en beveiligingsinstallaties zijn, al dan niet na een aanpassing, prima te combineren met het gebruik van glasvezel. Of dat ook voor uw alarminstallatie geldt, kan de leverancier van de installatie u het beste zelf vertellen.

Net zoals een vaste telefoonlijn kan ook het functioneren van glasvezel niet voor de volle 100% gegarandeerd worden. Zo is voor beide soorten lijnen kabelbreuk denkbaar bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden; een dergelijke uitzonderlijke situatie kan ook bij glasvezel niet worden uitgesloten voor de verbinding van de POP (verdeelstation) naar uw huis. Op de hoofdroutes van POP naar POP worden wel overal dubbele verbindingen aangebracht zodat voorkomen wordt dat er door een kabelbreuk een heel gebied zonder verbinding komt te zitten. Een eventuele glasvezelkabelbreuk zou overigens technisch te ondervangen zijn door zogenaamde redundante toepassingen waarbij het alarm, indien er via de glasvezel geen contact kan worden gemaakt, automatisch overschakelt op de ‘oude’ koperen telefoonkabel of naar een gsm-netwerk.

Dat laatste is natuurlijk de mooiste oplossing, dan kunt u immers uw contract voor de oude telefoonlijn opzeggen en zo veel kosten besparen.

Een belangrijk aandachtspunt in combinatie met een alarminstallatie is natuurlijk de dekking door uw verzekeringsmaatschappij bij eventueel alarm en gevolgschade. Iedere verzekeringsmaatschappij stelt andere eisen, maar indien uw alarm over glasvezel wordt aangelegd door een gecertificeerd installateur zal het gebruik van glasvezel naar verwachting geen invloed hebben op de dekking. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij. De lokale coöperaties kunnen hierin geen enkele aansprakelijkheid accepteren en zal dat duidelijk naar iedereen moeten vermelden!