Vraag en antwoord

Aanleg glasvezel

Wordt mijn voortuin of oprit ook open gegraven?

Nee, in bijna alle gevallen blijft uw voortuin en oprit intact. De aannemer werkt met zogenaamde tuinboringen. Hierdoor wordt de glasvezel als het ware onder uw tuin door geschoten. In het buitengebied zal mogelijk wel deels gegraven moeten worden (van putje naar putje boren is wel mogelijk Bij uw gevel wordt vervolgens de kabel in uw huis binnen gebracht en naar uw meterkast of een andere locatie geleid. Dat gebeurt altijd in overleg met u als bewoner.

Waar komt de glasvezelaansluiting in mijn woning?

Voordat er met de graafwerkzaamheden voor uw aansluiting begonnen wordt, komt er iemand bij u langs om te ‘schouwen’. Samen met deze specialist bekijkt u de meest ideale locatie voor de glasvezelaansluiting in uw woning. Dat is voor veel woningen het zelfde punt als waar ook de kabel voor de telefoon binnenkomt. Bij voorkeur de meterkast waar ook al een vrij 230 Volt stopcontact zit om straks de glasvezel apparatuur bij u in huis van stroom te kunnen voorzien.

Kan ik mijn oude e-mail adres blijven gebruiken?

Dit hangt af van het soort e-mail adres dat u gebruikt. We maken onderscheid in 3 typen e-mail adressen:

Heeft u een e-mail van uw huidige provider (bijvoorbeeld uwnaam@kpn.nl) dan vervalt deze in principe als u overstapt naar een andere provider. Sommige providers bieden de service om e-mail voor een bestaand e-mail-adres door te sturen naar een nieuw adres. Informeer hierover bij uw huidige aanbieder(provider).

Wanneer u een e-mail-adres heeft via een (gratis) dienst als Hotmail of G-mail (Outlook), dan kunt u deze prima blijven gebruiken in combinatie met het glasvezel en uw eventuele nieuwe provider.
Een eigen e-mail-adres dat u zelf hebt aangevraagd, zoals info@uwnaam.nl . Hiervoor geldt ook dat dit prima blijft werken in combinatie met glasvezel en nieuwe provider.

Het is te adviseren om op dit moment al een Hotmail-, Outlook- of G-mail-adres of dergelijk openbaar (cloud) mailadres aan te maken zodat uw contacten ruim de tijd hebben om uw nieuwe mailadres te leren kennen. Dat is immers onafhankelijk van een provider. Als u in de toekomst op uw lokale glasvezelnetwerk uw voordeel wilt doen met aanbiedingen van verschillende providers, hoeft u dan niet telkens van e-mail-adres te veranderen als u overstapt naar een andere provider.

Kan ik mijn huidige telefoonnummer behouden?

Ja, in vrijwel alle gevallen kunt u uw huidige telefoonnummer(s) meenemen naar de nieuwe provider. Zeg u telefoonnummer NOOIT op zonder dat daarom verzocht wordt door uw provider omdat u anders mogelijk uw nummer wel kwijt raakt.

Werkt pinnen op het glasvezelnetwerk?

Ja. Verreweg de meeste PIN-automaten kunnen ook werken in combinatie met glasvezel, eventueel na een technische aanpassing. Vraag hierover informatie bij de leverancier van uw PIN-apparaat.

Glasvezel algemeen

Wat kan ik er mee?

Door de mogelijkheid om via de glasvezel zonder  een extra voorziening in het verdeelstation 1.000 MB aan data per seconde te kunnen downloaden of terug up te loaden komen bestaande, nieuwe en toekomstige toepassingen zonder beperkingen tot ieders beschikking. Met glasvezel kunt u alles wat u met uw huidige verbinding gewend bent en nog veel meer, omdat het met glasvezel  mogelijk is om een zeer hoge data-transportsnelheid te halen. Daardoor is het mogelijk om zeer snel internet te krijgen, en uiteraard ook digitale TV van zeer goede HD kwaliteit en telefonie (ook bijvoorbeeld VoIP voor zakelijke gebruikers). Maar ook diverse andere diensten zoals (camera-)beveiliging, leren op afstand en  thuiswerken met meerdere gebruikers tegelijkertijd gaat probleemloos.  zoals zorg-op-afstand gelijktijdig over hetzelfde netwerk te kunnen gebruiken. Zorg op afstand voor medische behandeling of extra aandacht voor minder redzamen alleenstaanden is met de glasvezel ook veel makkelijker te realiseren. Voor al deze toepassingen is maar één glasvezel aansluiting nodig.

Waarom is een hoge uploadsnelheid belangrijk?

Dat belang gaat veel verder dan het gemak waarmee bijvoorbeeld grote bestanden ‘in de cloud’ kunnen worden gezet. We gaan met z’n allen steeds meer informatie verzenden en ontvangen. Denk daarbij aan interactief televisiebeeld (we stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en willen over steeds meer zenders beschikken). Maar ook filmpjes en fotoboeken uploaden om deze bijvoorbeeld af te kunnen laten drukken. De afgelopen 7 jaar is de hoeveelheid verzonden data vertienvoudigd. De verwachting is dat die hoeveelheid de komende 7 jaar zelfs zal vertwintigvoudigen!

Waarvoor we die data allemaal gebruiken kunt u bijvoorbeeld lezen op de pagina Waarom glasvezel. Daar vindt u informatie over bijvoorbeeld Zorg-op-afstand. Om dergelijke toepassingen mogelijk te maken, is het niet alleen noodzakelijk dat het beeld van bijvoorbeeld een zorgverlener u snel en goed kan bereiken, maar ook dat úw beeld vanuit uw eigen huis snel en goed ge-upload kan worden naar de zorgverlener. Zorg is niet alleen belangrijk voor mensen die veel met computers doen, maar juist voor iedereen. Dit soort toepassingen zullen in de nabije toekomst een enorme vlucht nemen. Anderen hoeven zich ook geen zorgen over u te maken als er goede ICT middelen beschikbaar zijn. In een tijd dat de directe familie vaak niet meer direct om de hoek woont een gerust gevoel.

 

Is glasvezel duurzaam?

Ten opzichte van traditionele (koper)netwerken verbruikt communicatie via glasvezel veel minder energie. Verder is glasvezel milieuvriendelijk vanwege het feit dat er geen (giftige) metalen in de grond gaan en het is niet geleidend zodat er geen bliksem mee naar binnen kan komen via die glasvezelkabel. En het netwerk heeft een zeer lange levensduur voordat het vervangen hoeft te worden.

Wordt er in de kernen ook glasvezel aangelegd?

Ja en nee.

Ja, om de buitengebieden met elkaar te verbinden was het soms nodig om de glasvezelverbindingen wel door dorpskernen of stedelijke bedrijventerreinen aan te leggen. Er zijn en worden door Midden-BrabantGlas in die betreffende straten wel glasvezelaansluitingen gemaakt tot in de woning of het bedrijf, indien inwoners of bedrijven zich als standaard lid van de lokale coöperatie aanmelden.  Zeker op de langere termijn kan een glasvezelaansluiting bij Midden-BrabantGlas een ook financieel toekomst vaste investering zijn, want als coöperatie werkt Midden-BrabantGlas zonder winstoogmerk.

Nee, we hebben niet de doelstelling kernen te gaan verglazen in concurrentie met de bestaande netwerk leveranciers. Uitzonderingen zijn de dorpen Galder, Molenschot, Herpt, Hedekhuizen en Bokhoven waar wel een netwerk is aangelegd.

Uit sociaal maatschappelijk oogpunt richt Midden-BrabantGlas zich primair op de buitengebieden, omdat die gebieden veelal door commerciële partijen werden overgeslagen bij de aanleg van voorzieningen.
Anderzijds staat Midden-BrabantGlas wel open voor eventuele initiatieven vanuit de dorpskernen en bedrijventerreinen als die zich bij Midden-BrabantGlas aan willen sluiten.

Waar ligt de grens tussen kern en buitengebied?

Deze grens wordt aangegeven door de zogenaamde H1-borden, de blauwe dorps naamborden. Daar waar in het buitengebied en de verbindingsroutes door dorpen of bedrijventerreinen heen lopen zijn wel voorzieningen getroffen voor extra aansluitingen door in stoep reeds kabelrolletjes voor extra aansluitingen te hebben gereserveerd.  Andere extra aansluitingen net over de dorpsgrens zullen vaak kostbaarder zijn omdat er verder moet worden gegraven. Maar samen met buren zou het  soms toch financieel aantrekkelijk kunnen zijn.

 

Welke providers gaan hun diensten leveren over het netwerk?

Het netwerk van Midden-BrabantGlas is een open netwerk; een netwerk waar alle dienstverleners (providers)  in beginsel gratis gebruik van kunnen maken om hun diensten aan onze leden te verlenen.

We streven er naar om meerdere consumenten en zakelijke providers op het netwerk te krijgen om zo ook onderlinge concurrentie te bevorderen. Dit laatste heeft een zichtbaar positief effect op de tarieven van providers en is dus goed voor onze leden.

Dit wordt mede mogelijk doordat wij de kosten voor het aanleggen van het netwerk (rente en aflossing van de externe financiering), onderhoud en gebruik van het netwerk als leden met elkaar delen en niet versluierd doorbelasten in tarieven van providers. Transparantie ten top.

Naast de reguliere consumenten en zakelijke providers zullen in de toekomst mogelijk ook zorgorganisaties op het netwerk actief worden voor zorg-op-afstand. (Meer over zorg-op-afstand kunt u lezen onder Waarom Midden-brabantGlas/Eigen netwerk) Of een lokale organisatie, die de bekerwedstrijd van de plaatselijke voetbalclub wil uitzenden. Zorg en welzijn zijn immers ook maatschappelijke doelstellingen achter Midden-BrabantGlas.

De coöperatie

Hoe is de coöperatie georganiseerd?

Bestuur:
Het bestuur van de lokale coöperaties wordt gekozen door de leden. Bij de officiële oprichting van de coöperaties zijn eenmalig een aantal initiatiefnemers (kar-trekkers) als eerste bestuurders benoemd. Er is een regulier rooster van aftreden van toepassing. Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Meldt het dan bij het secretariaat van de coöperatie waar u als lid staat ingeschreven.

Midden-BrabantGlas:
Midden-BrabantGlas werkt als ‘onderkoepelende’ organisatie.
Het bestuur bestaat uit vier vertegenwoordigers van de vier ‘moeder-coöperaties’ en een onafhankelijke voorzitter.
Midden-BrabantGlas heeft het glasvezelnetwerk in opdracht van de ‘moeder-coöperaties’ aangelegd en zorgt voor onderhoud en exploitatie. Hiermee wordt voldoende schaalgroote behaald om als glasvezelnetwerk rendabel te kunnen functionerenen dus ook continuïteit aan de leden/gebruikers te kunnen bieden. De lokale coöperaties en Midden-BrabantGlas zijn gezamenlijk eigenaar van het netwerk. De aandelen in het eigendom van de ‘moeder-coöperaties’ worden door Midden-BrabantGlas gehuurd om een eenduidige exploitatie mogelijk te maken. Naast de huuropbrengst over hun aandeel in het netwerken ontvangen de ‘moeder-coöperaties’ ook rente over het ledenkapitaal dat door hen aan Midden-BrabantGlas ter beschikking is gesteld om het netwerk aan te leggen. De financiering van de bank wordt ook in de boeken van Midden-BrabantGlas geadministreerd.

De leden van de coöperatie betalen Midden-BrabantGlas voor het gebruik van de belichte glasvezel en nemen diensten af via de providers die samenwerken met Midden-BrabantGlas.

Wie worden er betaald vanuit de lokale coöperaties?

Midden-BrabantGlas streeft er naar om zoveel als mogelijk als een virtuele organisatie zonder een eigen personeelsbestand en dure directie te functioneren. De ledenservice, de dagelijkse boekhouding, de technische support, bijzonder en regulier onderhoud en andere zaken worden zoveel als mogelijk extern uitbesteed. Hierdoor kan het bestuur zich beperken tot aansturen en volgen op uitvoering. Hiervoor ontvangen bestuursleden een beperkte vergoeding gerelateerd aan de hoeveelheid werkzaamheden die worden verricht. Deze vergoeding is op basis van een advies van leden van de ‘moeder-coöperaties’ vastgesteld.

 

Waarom is Midden-BrabantGlas een coöperaties?

Toen in 2015 de eerste stappen werden gezet om op eigen kracht in het buitengebied van Midden-Brabant een glasvezelnetwerk aan te leggen werd de coöperatie als rechtsvorm gekozen om het eigendom van het netwerk indirect bij de leden te leggen. Het voordeel van een coöperatie boven een BV is dat bij een BV aandelen  makkelijk kunnen worden verkocht en zo ook de zeggenschap over het netwerk zou kunnen verwateren of zelfs teniet zou kunnen gaan.

In de statuten van de lokale coöperaties en die van Midden-BrabantGlas zijn bepalingen opgenomen om de verkoop van het netwerk te bemoeilijken. Slechts met instemming van algemene ledenvergaderingen van de vier ‘moeder-coöperaties’ van Midden-BrabantGlas kan het netwerk worden verkocht aan derden.

Aangezien wordt verwacht dat na aflossing van de bankleningen voor de aanleg de kosten voor de exploitatie van het netwerk aanmerkelijk zullen dalen, mag worden verwacht dat de leden niet voor een verkoop zullen stemmen om daarna aan een commerciële eigenaar maandelijks meer te moeten gaan betalen.

Mee doen / lid worden

Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen zonder overdracht hiervan aan een volgende eigenaar.

De coöperatie is tijdens de projectmatige aanleg van het netwerk namens alle leden, langlopende leningen aangegaan, waarover rente en aflossing moet worden betaald. Dat is een verplichting, waar door alle leden ‘van het eerste uur’ aan moet worden voldaan. Ook al maakt men geen gebruik (meer) van het netwerk. Hetzelfde als bij de hypotheek van uw huis. Daar kun je ook niet zomaar even mee stoppen. Via de coöperaties heeft u feitelijk samen met de buren een hypotheek voor de financiering van de glasvezel afgesloten en dan kan het niet zo zijn dat u – voordat alles is afgelost – zo maar gaat stoppen met de betaling van rente en aflossing en de buren dan uw aandeel daarin maar extra moeten gaan betalen.

Ook wanneer u op een later tijdstip lid wordt van de coöperatie gaat u een soortgelijke verplichting aan. U wordt niet alleen mede-eigenaar van het netwerk voor de toegevoegde waarde van het gebruik, u gaat dan ook mee betalen aan de aflossing van de hypotheek. Hiermee wordt voorkomen dat de initiële leden alle lasten voor het netwerk dragen en de latere leden hiervan alleen de vruchten plukken.

Wilt u toch het lidmaatschap tussentijds stoppen dan is daarvoor de volgende regeling conform de ledenovereenkomst van toepassing:

 • Na verloop van de initiële contractuele looptijd van twee (2) jaar, die ingaat op het moment van levering van diensten, kan het lid de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van vier weken en wel door een schriftelijk bericht of e-mail aan de Lokale Coöperatie.
 • Het Ledenkapitaal is niet opeisbaar. Met achterlating van het ledenkapitaal van 2.500,– is een A-lid dan lid af.
 • Het B- of C-lidmaatschap kan pas worden beëindigd nadat de dan nog verschuldigde rente en aflossing voor het restant van de extra door de coöperatie opgenomen lening is betaald. De Lokale Coöperatie is ten aanzien van B en C leden een extra lening aangaan (van respectievelijk € 1.000,- en € 2.000,-) om de aanleg te kunnen financieren. Bij beëindiging van het lidmaatschap (bijvoorbeeld door opzegging voordat 20 jaar is verstreken) is de dan nog verschuldigde rente en aflossing op het restant van de door de coöperatie extra aangegane lening direct opeisbaar. De extra lening wordt geacht te zijn afgelost met een bedrag van voor B- lidmaatschappen € 50,- per jaar en voor C- lidmaatschappen € 100,- per jaar.”

Voorbeeld:  C-lid per 1-1-17; opzegging per 1-1-20. >> Hoofdsom is dan nog € 2.000 –   € 300,-  = € 1.700,– . Rente is niet van toepassing, aangezien met betaling van de hoofdsom er geen rente meer verschuldigd kan zijn. We gaan uit van hele jaren, dus 4 jaar en 8 maanden lid is 4 jaar.

Voor C-leden die na 1-1-2020 lid zijn geworden worden op dit nog te betalen bedrag de bij de latere aanleg door hen feitelijke betaalde aansluitkosten (excl. het ledenkapitaal) in mindering gebracht.

Wij adviseren bij een beëindiging van het lidmaatschap zonder overdracht aan een plaatsvervangend lid (nieuwe eigenaar) altijd vooraf de te betalen kosten bij de ledenservice op te vragen.

 

Ik verkoop mijn huis en de nieuwe eigenaar wil de glasvezelaansluiting niet overnemen.

Let op dat u bij de verkoop van uw huis/bedrijf uw woning in zekere zin met alle nutvoorzieningen erin verkoopt. Daar vraagt u ook geen geld apart voor. Eigenlijk  is dat ook op een glasvezelaansluiting van toepassing. De waarde van uw huis/bedrijf wordt mede bepaald door de aanwezigheid van een glasvezelverbinding. Daar dan nog eens extra geld voor vragen wil wel eens problemen opleveren.

Wil een koper  in geen geval de glasvezelverbinding en de hieraan verbonden maandelijkse kosten over nemen rest slechts de mogelijkheid om in overleg met de coöperatie een maatwerkoplossing te vinden. Deze houdt in dat  het ledenkapitaal zo nodig wordt bijgestort tot € 2.500,–. Hierop wordt dan jaarlijks € 100,– gekort als bijdrage in de kosten van de coöperatie. Mocht de nieuwe of een toekomstige eigenaar later alsnog de glasvezel willen gaan gebruiken zal hij eerst uw lidmaatschap alsnog moeten overnemen.

Kan ik mijn glasvezelverbinding tijdelijk stop zetten?

Uw maandelijkse betalingen aan Midden-BrabantGlas (tijdelijk) stop zetten is niet mogelijk, want Midden-BrabantGlas moet zelf wel maandelijks rente, aflossing en kosten betalen voor de kosten die gemaakt zijn om uw huis van een glasvezelaansluiting te voldoen.

Kan ik als huurder ook klant worden van Midden-BrabantGlas?

Wanneer u een pand huurt met een bestaande glasvezelaansluiting van Midden-BrabantGlas zullen de maandelijkse gebruikskosten exclusief de kosten van een provider in de meeste gevallen in de servicekosten of huur zijn inbegrepen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het wel mogelijk een aparte huurdersgebruiksovereenkomst af te sluiten. Naast de reguliere maandelijkse gebruikskosten betaalt u dan eenmalig € 50,— inschrijfkosten, alsmede een waarborgsom van € 150,—.

Wanneer het gehuurde pand nog niet op het netwerk is aangesloten is het mogelijk als huurder een glasvezelverbinding te laten aanleggen onder dezelfde voorwaarden als ware u eigenaar. Zie vraag: ‘Hoe kan ik klant worden van Midden-BrabantGlas?’.

Hoe kan ik klant worden van Midden-BrabantGlas?

Wanneer u als eigenaar van een woning of bedrijf een glasvezelaansluiting op het netwerk van Midden-BrabantGlas wilt dan kan dat via de knop “Ook Aansluiten” Kies daar menuoptie 2 “Vraag offerte aan >” en maak uw verzoek hiervoor kenbaar.

U krijgt daarna een offerte voor de kosten die met het aanleggen van een glasvezelkabel tot in uw meterkast gemoeid zijn en de maandelijks kosten voor het gebruik en lidmaatschapsvoorwaarden.

Aangezien het glasvezelnetwerk gezamenlijk eigendom is van de vier lokale coöperaties en Midden-BrabantGlas is het wel nodig om bij het accepteren van de offerte ook lid te worden van een van de vier lokale gebied gebonden coöperaties zoals vermeld in de offerteaanbieding.

Uw totale investering in een glasvezelaansluiting bestaat dan uit:

 • Een standaard C-lidmaatschap ad € 500,– (hiermee wordt u mede-eigenaar van het netwerk en heeft u directe inspraak via de ledenvergaderingen van de coöperatie. U kunt in de toekomst ook profiteren van de verlaagde maandkosten na aflossing van de bancaire financiering en restitutie van het tijdens de aanleg van het netwerk door de A- en B-leden extra ingebrachte ledenkapitaal)
 • Eenmalig € 500,– (incl. BTW) voor kosten van pre-engineering, primaire organisatie- en administratiekosten, begeleidingskosten en andere indirecte kosten;
 • Alle directe aanlegkosten (vrij van BTW) voor de aanleg van de glasvezels naar uw woning/bedrijf vanuit het dichtstbijzijnde reserve glasvezelaansluitpunt langs de openbare weg, incl. gemeentelijke leges voor vergunningen graafwerkzaamheden (Bij de aanleg van het netwerk is zo mogelijk – maar niet gegarandeerd – rekening gehouden met aansluitingen voor de in 2018 bestaande woningen/bedrijven langs het glasvezeltracé plus een kleine reserve voor nieuwbouw en nabij gelegen locaties).

Bij een verzoek om alsnog op het glasvezelnetwerk te worden aangesloten ontvangt men een opgave op maat van de “maximale kosten”. Mochten de kosten lager uitvallen dan brengen wij u uiteraard de lagere kosten in rekening. Ook het voordeel bij het kunnen combineren van graafwerk bij meerdere aansluitingen tegelijkertijd wordt in mindering gebracht. Samen met uw buren aanmelden geeft u dus ook extra voordeel. De coöperatie zal altijd slechts haar directe kosten in rekening brengen.

Voor aansluitingen van leden die thans na de afronding van de projectmatige aanleg van het gehele netwerk zijn gerealiseerd, geldt voorts de volgende voorwaarde:

   • een toekomstige verlaging van de maandkosten, na aflossing van de bancaire financiering en restitutie van het door A- en B-leden extra ingebracht ledenkapitaal, gaat pas in na de duur van het aantal jaren dat gelijk is aan het aantal jaren dat de leden van voor 31-12-2018 het huidige maandtarief hebben betaald waarin ook alle kosten voor rente en aflossing zijn opgenomen.

Hiermee wordt bereikt dat latere aansluiters een gelijk aandeel in de totale aanlegkosten van het coöperatieve netwerk betalen als leden van het eerste uur en niet als free riders meeliften ten koste van de leden van het eerste uur. Deze leden hebben er gezamenlijk voor gezorgd  dat er een reserve aansluiting bij u in de buurt is gerealiseerd en hebben ook al jaren betaalt voor de aflossing van de hiervoor aangegaane financiering. Op dit moment (januari 2020) wordt verwacht dat een tariefsverlaging tussen de €15,– en € 25,– per maand na circa 13 a 14 jaar tot de mogelijkheden behoort.

Aanvragen van een nieuwe aansluiting kunnen worden gedaan via het mailadres aanmelden@midden-brabantglas.nl. Wij nemen dan per omgaande contact met u op voor een maatwerkaanbod.

 

Wanneer u uw huis (tijdelijk) gaat verhuren.

Wanneer u uw huis gaat verhuren adviseren wij u het te verhuren inclusief de beschikbaarheid van uw glasvezelaansluiting.  Dus gewoon uw maandelijkse vaste kosten voor Midden-BrabantGlas toevoegen aan het huurbedrag of servicekosten. In beginsel is het niet mogelijk om uw maandelijkse kosten uit hoofde van uw lidmaatschap en het ter beschikking hebben van de glasvezelverbinding door te schuiven naar uw huurder.

De huurder kan dan een eigen abonnement bij een van de providers aanvragen. Hij moet er dan wel rekening mee houden dat – Netrebel uitgezonderd – een abonnement een minimale looptijd van 12 maanden heeft.

Natuurlijk kunt u ook verhuren inclusief uw lopende abonnement bij een provider.

 

U verkoopt u woning?

Denk bij de verkoop van uw woning ook tijdig en in overleg met uw makelaar aan het overdragen van uw lidmaatschap bij onze coöperatie.

Een glasvezelaansluiting wordt door investeerders gezien als ‚vastgoed’ en is dus een blijvende waarde verhoging voor uw woning of bedrijf. Als zodanig zal een aanwezige glasvezelaansluiting uw woning aantrekkelijker maken voor potentiële kopers. Een glasvezelaansluiting in het buitengebied vertegenwoordigt een gemiddelde waarde van ± € 4.000.  Als de nieuwe bewoner in een later stadium zelf glasvezel moeten laten aanleggen dan kunnen de kosten mogelijk zelfs tot € 5.000 of hoger oplopen.

Wanneer u gaat verhuizen en u verkoopt uw pand dan zult u uw lidmaatschap bij uw coöperatie moeten overdragen. Wanneer u dit niet doet blijft u verplicht de maandelijkse kosten aan Midden-BrabantGlas te betalen, ondanks de verkoop van uw woning/bedrijf.

Om uw lidmaatschap aan de koper over te dragen kunt u de coöperatie verzoeken het lidmaatschap over te zetten op de nieuwe eigenaar. Een eerste mail aan ledenservice@midden-brabantglas.nl zet de procedure hiervoor in gang.

De coöperatie maakt dan de bijgevoegde akte op, die daarna door alle partijen getekend moet worden. Het handigste is deze dan bij de notaris tegelijk bij de overdracht van uw pand te laten tekenen, waarbij de coöperatie haar handtekeningen al eerder heeft gezet.

We hopen u daarna weer terug te zien als lid op een andere adres waarvan u daar mogelijk weer het lidmaatschap van een andere koper over gaat nemen ongeacht of het een andere coöperatie binnen het samenwerkingsverband van Midden-BrabantGlas is dan uw huidige. De voorwaarde zijn bij alle lokale coöperaties van Midden-BrabantGlas overal gelijk.

 

Hier vindt u een stappenplan voor de verkoop van uw woning/ bedrijfspand en de juiste Formulieren.

Hier vindt u een stappenplan voor de verkoop van uw woning/ bedrijfspand en de juiste formulieren

Hoe geef ik wijzigingen van persoonlijke gegevens door?

Als u wijzigingen heeft van uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw e-mailadres, een gewijzigd bankrekeningnummer, een ander telefoonnummer enz. kun u dit doorgeven per email aan Ledenservice@Midden-BrabantGlas.nl. U kunt de ledenservice ook bellen op tel: 026-3736972. Ook voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met de ledenservice. Vermeld altijd uw lidnummer of postcode/huisnummer.

Wat als ik nu mee doe, maar er later als ik al aangesloten ben er van af zie?

Op zich is dat onwaarschijnlijk omdat u dan voor telefonie en internet terug zou moeten keren naar de huidige koperaders. Een soort van je laat je auto staan en gaat toekomstig alles weer op de fiets doen, en dat in weer en wind. Technisch gezien zou dat een enorme stap terug zijn. Bovendien gaat KPN in de overzienbare toekomst wijzigingen aanbrengen in de ondersteuning  daarvan . Maar stel dat u dat toch zou willen:

In dat geval heeft u de mogelijkheid om na verloop van 1 jaar na aanleg van uw aansluiting uw lidmaatschap op te zeggen. Het ingelegde ledenkapitaal is niet voor restitutie vatbaar. Ook gemaakte aanlegkosten worden niet gerestitueerd. Uw aansluiting wordt door het verwijderen van het glasvezelmodem inactief gemaakt.

Wanneer u of een toekomstige andere eigenaar de aansluiting weer wil activeren zal een nieuwe lidmaatschapsovereenkomst moeten worden gesloten en zullen kosten voor het herplaatsen van het glasvezelmodem verschuldigd zijn.

Voor leden die hun aansluiting tijdens de projectmatige aanleg van het netwerk hebben laten aanleggen  geldt een andere regeling omdat voor het aanleggen toen ook externe  financierings-verplichtingen zijn aangegaan. Deze regeling vindt u hier.

 

Financiën

Betalen de providers aan Midden-BrabantGlas?

Midden-BrabantGlas stelt aan de consumentenproviders gratis een data transport capaciteit van 1 Gig upload en download ter beschikking. Voor zakelijke providers is dit 100 MB down- en upload. Met deze opstelling waarborgt Midden-BrabantGlas haar onafhankelijke en neutrale positie in het belang van alle leden.

Waarom betalen mijn buren maar € 39,— of € 44,— per maand?

Tijdens de projectmatige aanleg van het netwerk bestond de mogelijkheid € 2.000,— of € 1.000,— extra ledenkapitaal te storten om de aanleg van het netwerk mogelijk te maken. De leden die dit hebben gedaan ontvangen hiervoor een maandelijkse korting van respectievelijk € 10,— of € 5,—.

Na aflossing van de bancaire financiering van het netwerk bestaat het voornemen om de ledenvergaderingen te laten besluiten om deze extra kapitaalstortingen te  restitueren, waarna alle leden in beginsel daarna dezelfde maandbedragen gaan betalen.

Wat kost het gebruik van een glasvezelaansluiting?

Naast de eenmalige kosten om de glasvezelkabel uw huis of bedrijf binnen te brengen is elk lid een maandelijkse bijdrage verschuldigd ter dekking van de kosten die worden gemaakt voor onderhoud en beheer, activering (belichting), alsmede de financieringskosten van het gehele glasvezelnetwerk.

De hoogte van de maandelijkse bijdrage € 49,– incl. BTW voor een particulier en € 40,50 excl. BTW voor een zakelijk lid. Leden die kiezen voor een zakelijke provider betalen additioneel € 15,– excl. BTW voor een zakelijke SLA. Een zakelijke SLA is ook mogelijk in combinatie met een consumenten abonnement wanneer dit om veiligheidsredenen gewenst is. Consumenten die gebruik maken van een zorgapplicatie, alarmeringssystemen of applicaties met een hogere beschikbaarheidsgraad kunnen ook gebruik maken van een extra Service contract met next business day glasvezelreparatie en een 7×24 bereikbaarheid service desk voor hetzelfde bedrag van € 15,– excl. BTW ofwel € 18,15 per maand inclusief BTW. De maandbijdragen kunnen met toestemming van de Algemene Ledenvergaderingen worden bijgesteld. Sinds 2017 zijn deze tarieven niet verhoogd.

De maandelijkse bijdrage is verschuldigd vanaf het moment dat de aansluiting operationeel beschikbaar (belicht) wordt opgeleverd.

Midden-BrabantGlas levert dus een actieve belichte dataverbinding die door onafhankelijke providers gebruikt kan worden voor het leveren van diensten zoals internet, interactieve tv en telefonie. De kosten van een provider naar uw eigen keuze zijn niet in de maandelijkse bijdragen van Midden-BrabantGlas begrepen. Midden-BrabantGlas factureert zelf de maandelijks kosten en daarnaast zal de door u gekozen provider ook rechtstreeks aan u de maandlasten factureren. De tarieven van de provider kunt u het beste via de site opzoeken, waar u een link naar de informatie pagina’s van de providers kunt vinden.

 

Hoe groot is mijn aansprakelijkheid?

De coöperaties zijn opgericht met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. De aansprakelijkheid van een lid van de coöperatie kan nooit groter zijn dan het ingelegde ledenkapitaal. Dit is in de statuten van de lokale coöperaties vastgelegd.

Bestuursleden kunnen eventueel wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij onbehoorlijk bestuur en onverantwoorde beslissingen. De voorwaarden daarvoor worden ook beschreven in de statuten van de lokale coöperaties. Voor de bestuurders is wel een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Hoe lang lopen de aflossingen op het netwerk?

In 2018 is gestart met het aflossen van de lening van de bank. Dit vreemde vermogen wordt in beginsel in 15 jaar afgelost. Door de extra aanwas van leden is het echter niet ondenkbaar dat door extra aflossingen al na 12 jaar de bank geheel is afgelost. Na het aflossen van de bank is het bestuur voornemens de leden voor te stellen om het bedrag boven het € 500,— gestort ledenkapitaal ( € 2.000,— door A-leden en € 1.000,— door B-leden) terug te storten. Dit zal een tijdsperiode van circa 3 jaar in beslag nemen. Een en ander betekent dan dat op een moment tussen de 15 en 19 jaar alle leden met een ledenkapitaal van € 500,— in de coöperatie deelnemen, er geen externe verplichtingen meer zijn, en dan dus het maandbedrag voor de coöperatie voor alle leden met circa € 20,— kan dalen door het vervallen van externe en interne financieringskosten.

 

 

Is het mogelijk de kosten te beperken door zelf te graven?

De ervaring leert dat gespecialiseerde aannemers snel en goed werken. Het is echter zo gewenst wel toegestaan in overleg met Midden-BrabantGlas een lege buis van de straat tot aan het huis/bedrijf in te graven.
Er is echter mogelijk nog meer op de aanlegkosten te besparen wanneer ook nog niet op het netwerk aangesloten buren tegelijkertijd een glasvezelaansluiting laten aanleggen. Ons projectbureau kan dit op verzoek voor u berekenen. Neem in dat geval contact op via support@midden-brabantglas.nl

 

Hoe verloopt de maandelijkse facturatie?

Leden ontvangen twee maandelijkse rekeningen. Een van Midden-BrabantGlas voor het gebruiken van de belichte glasvezel en een van de door het lid gecontracteerde provider voor de levering van de gekozen diensten (internet, televisie, telefonie). Hiermee wordt bereikt dan Midden-BrabantGlas niet afhankelijk wordt van ‘doorbetaling’ van geïncasseerde bedragen via providers.

Techniek

Wifi problemen oplossen

Veel vragen die we krijgen gaan over Wifi-ontvangst en bereik. Het gaat dan om de draadloze internetverbinding in om uw huis. Die is soms niet overal bereikbaar en/of niet snel genoeg voor de apparaten die u op diverse plekken in uw huis gebruikt, zoals pc, tablet, mobiele telefoon (over Wifi) en allerlei draadloze apparatuur (videodeurbel, camera, weerstation, enz.).

De router speelt in uw thuisnetwerk een centrale rol. Dat is het kastje dat aangesloten is op het glasvezelmodem van Midden-BrabantGlas, die vaak in de meterkast hangt (met groene lampjes aan de zijkant). De meeste providers leveren een router met de naam Fritz!Box.

Als de Wifi het niet doet, kunt u het beste uw router (Fritz!Box) opnieuw opstarten, door de stekker eruit te trekken, 20 seconden te wachten en dan terug te plaatsen. Datzelfde kunt u ook doen voor het glasvezelmodem. Het kan ook zijn dat de Wifi het wel doet, maar de internetverbinding is weggevallen door een storing (lampje op de router). Meldt dat dan aan uw provider en/of kijk (via 4G) op de site van uw provider of er storingen zijn. Op de site www.allestoringen.nl staan alle storingen in Nederland van alle providers.

Als de Wifi het dichtbij het modem het wel goed doet, maar verder weg niet. De router leverancier heeft meestal apps, om de situatie helder in kaart te brengen. Vervolgens kunt u overwegen om het signaal te “versterken” op een of meer plekken. Dat kan met:

 1. Repeater. Dit apparaatje ontvangt het draadloze signaal en versterkt dat. Het moet worden geplaatst, waar het te ontvangen signaal nog sterk genoeg is. Afhankelijk van de situatie kunnen meerdere Repeaters nodig zijn.
  1. Neem altijd een kwaliteit Repeater van hetzelfde merk als de router, voor een zgn. Mesh-netwerk zonder snelheidsverlies. (Technieken die o.m. worden gebruikt zijn Mesh Wifi steering, beamforcing en cross band repeating.)
  2. Zorg ervoor dat het hele netwerk dezelfde naam en wachtwoord heeft.
 1. Acces Point (AP). Indien een netwerkkabel kan worden doorgetrokken vanaf de router kan hierop een AP (soms ook een Repeater) worden aangesloten, die vervolgens Wifi uitzendt. Ook is dit vaak de beste oplossing om een grotere afstand te overbruggen naar bv. een garage of stal los van het huis (maximaal 100 meter). Zeker als er tussenliggend geen Wifi nodig is.
 2. Powerline. Dit zijn 2 apparaten die via het stroomnet internet aan elkaar doorgeven en vervolgens draadloos verspreiden. Deze oplossing is alleen te gebruiken als een andere echt niet mogelijk is. Het werkt het beste met stopcontacten die op dezelfde fase zijn aangesloten.

 

Hoe snel is het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas?

De basissnelheid (in vaktaal datatransmissiesnelheid) van het netwerk voor alle leden is 1.000 Mbps download en 1.000 Mbps upload. Afhankelijk van uw afspraken met uw provider wordt hier door uw provider geheel of gedeeltelijk gebruik van gemaakt. Op verzoek kunnen ook snelheden van 10.000 Mbps of meer of eigen glasvezel huurlijnen worden geleverd.

De feitelijke capaciteit voor uw gebruik van een 1.000 Mbps verbinding is netto ongeveer 940Mbps up en down (een deeltje van de data transmissie – circa 60 Mbps – wordt gebruikt om alles naar het juiste adres te sturen en daarna te controleren of alle bitjes die verzonden worden ook netjes op de juiste plaats aankomen. Bij lagere bandbreedtes stellen we die 60Mbps buiten de verwachte bandbreedte wel ter beschikking. Een 500-500 verbinding is dus wel volledig beschikbaar.

Wat u in de praktijk aan werkelijke snelheid aan internet toegang tot het Wold Wide Web (www.) geleverd krijgt, hangt af van de afspraken met uw provider. Voor het standaard consumenten maandbedrag transporteren we tot 940Mbps netto. Providers hoeven geen kosten te betalen aan Midden-BrabantGlas voor het datatransport ongeacht de door u gekozen snelheid tot 1.000Mbps want het is uw eigen netwerk.

Voor leden met een zakelijke aansluiting is het netwerk standaard geconfigureerd voor 100 Mbps upload en 100 Mbps download met daarnaast 5/5 voor telefonie, maar die verbindingen zijn met een hogere Quality of Services *). Deze verbindingen hebben bij bijvoorbeeld een DDOSaanval op het netwerk een zekere voorrang. Tegen de hierna genoemde meerkosten excl. BTW per maand zijn de volgende zakelijke datatransportsnelheden mogelijk: 250/250 + 5/5 = € 33,75 of: 500/500 + 5/5 = € 64,95 of: 900/900 +5/5 = € 114,85.

Wat u in de praktijk aan internetsnelheid geleverd krijgt hangt ook hier af van de afspraken met uw provider.

Mocht u ten aanzien van technische maatwerkoplossingen nog aanvullende vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar support@midden-brabantglas.nl

*) Quality of service ( QoS ) is de beschrijving of meting van de algehele prestaties van een service, zoals een telefonie- of computernetwerk of een cloud computing- service, met name de prestaties die worden gezien door de gebruikers van het netwerk. Om de kwaliteit van de dienst kwantitatief te meten, worden vaak verschillende gerelateerde aspecten van de netwerkdienst overwogen, zoals pakketverlies, bitsnelheid, doorvoer, transmissievertraging, beschikbaarheid, jitter, enz.

Op het gebied van computernetwerken en andere pakket geschakelde telecommunicatienetwerken verwijst kwaliteit van de dienst naar verkeersprioritering en controlemechanismen voor het reserveren van middelen in plaats van de bereikte dienstkwaliteit. Servicekwaliteit is het vermogen om verschillende prioriteit te geven aan verschillende applicaties, gebruikers of gegevensstromen, of om een bepaald prestatieniveau voor een gegevensstroom te garanderen.

De kwaliteit van de dienstverlening is bijzonder belangrijk voor het vervoer van verkeer met speciale eisen. Ontwikkelaars hebben met name Voice over IP- technologie geïntroduceerd om computernetwerken net zo nuttig te maken als telefoonnetwerken voor audiogesprekken, en om nieuwe toepassingen te ondersteunen met nog strengere netwerkprestatie-eisen.

Werkt glasvezel sneller als je dicht bij het verdeelstation zit?

Nee, bij glasvezel is dat juist niet het geval:
Bij glasvezel treedt nauwelijks ‘ruis’ of demping op. Het netwerk van Midden-BrabantGlas is gebouwd  met een maximale kabellengte van ± 10 km vanaf de verdeelstations om ook in de toekomst steeds de maximaal mogelijke snelheid van het netwerk te kunnen benutten met relatief goedkope apparatuur. Op dit moment is het al met standaard apparatuur mogelijk 80Km te overbruggen zonder lichtversterkers. Voor meer technische informatie zou u het informatieve filmpje van Het Klokhuis kunnen bekijken, zie https://www.youtube.com/watch?v=z9Umj4Sm0Pk

Iedere aansluiting krijgt zijn eigen glasvezelkabel met daarin 2 eigen glasvezeladers  vanaf het verdeelstation naar de meterkast in huis. Één ader voor internet en 1 ader voor het DVB-C TV signaal. U hoeft uw vezel dus met niemand anders te delen, zoals nu bij coax-netwerken wel het geval is. Bij coax-netwerken treedt nu bijvoorbeeld het verschijnsel op dat internet veel trager wordt op het moment dat meerdere gebruikers in een straat er gebruik van maken en hoe verder u van de voedingskast af zit hoe trager het gaat worden door de kabeldemping. Alle informatie van al die gebruikers moet dan worden doorgegeven door één koperen (coax-) aansluiting en daarvoor kan er onvoldoende capaciteit zijn. Bij een goed beheerd glasvezelnetwerk kan dit niet gebeuren. Midden-BrabantGlas monitort continu de hoeveelheid datatransport op het netwerk en in geval van een structurele toename wordt tijdig de transport capaciteit nog verder verhoogt.

Alarmsysteem in combinatie met glasvezel

Vrijwel alle woning alarm- en beveiligingsinstallaties zijn, al dan niet na een aanpassing (moet kunnen werken met IP internet), prima te combineren met het gebruik van glasvezel. Afhankelijk van uw provider heeft uw router ook nog een PSTN poortje(analoog telefoonpoortje wat hetzelfde doet als de bestaande analoge KPN lijn). waarop u in nagenoeg alle gevallen nog uw oude telefoonlijn kunt koppelen  Wanneer het gaat over melkrobots en gecertificeerde alarminstallaties waarbij digitale signalen terug gestuurd moeten worden kan dat nog wel problemen veroorzaken. Stuur support@midden-brabantglas.nl  een mailtje bij twijfel of vragen. Of dat ook voor uw alarminstallatie geldt, kan alleen de leverancier van de installatie u het beste zelf vertellen. Vooral als er sprake is van levend vee en/of hoge verzekeringsrisico’s ook altijd even contacten met uw verzekeringsagent.

Voor de goede orde. Uw provider is uw primaire aanspreekpunt wat betreft het kunnen verwerken van signalen van uw alarmsysteem. . Kies in geval van belangrijke en/of risicovolle installaties dan ook voor een gespecialiseerde zakelijk provider. De rol van Midden-BrabantGlas is slechts beperkt tot het transport van data en is niet betrokken bij het wel of niet kunnen functioneren van specifieke systemen of toepassingen.

Net zoals een vaste telefoonlijn kan ook het functioneren van glasvezel nooit voor de volle 100% gegarandeerd worden. Zo is voor beide soorten lijnen kabelbreuk denkbaar bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden in uw straat waarbij de kabel kapot wordt getrokken. Een dergelijke uitzonderlijke situatie kan ook bij glasvezel niet worden uitgesloten voor de verbinding van de POP (verdeelstation) naar uw huis. Op de hoofdroutes van POP naar POP zijn wel overal dubbele verbindingen via verschillende graafroutes aangebracht zodat voorkomen wordt dat er door een kabelbreuk een heel gebied zonder verbinding komt te zitten. Een eventuele glasvezelkabelbreuk is overigens technisch te ondervangen door zogenaamde redundante toepassingen waarbij het alarm, indien er via de glasvezel geen contact kan worden gemaakt, automatisch overschakelt naar bijvoorbeeld een gsm-netwerk.

Die laatste is natuurlijk de mooiste oplossing, dan kunt u immers uw contract voor de oude telefoonlijn opzeggen en zo kosten besparen.

Een belangrijk aandachtspunt in combinatie met een alarminstallatie is natuurlijk de dekking door uw verzekeringsmaatschappij bij eventueel alarm en gevolgschade. Iedere verzekeringsmaatschappij stelt andere eisen, maar indien uw alarm over glasvezel wordt aangelegd door een gecertificeerd installateur zal het gebruik van glasvezel naar verwachting geen invloed hebben op de verzekeringsdekking. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij. De coöperaties kunnen hierin geen enkele aansprakelijkheid accepteren en zullen dat duidelijk naar iedereen moeten vermelden!

Providers

Betalen de providers Midden-BrabantGlas voor gebruik van het netwerk?

Midden-BrabantGlas hanteert het principe dat de leden zelf alle kosten voor het functioneren van het netwerk betalen en dat de providers alleen hun eigen organisatie- en inkoopkosten betalen. Midden-BrabantGlas vraagt geen enkele vergoeding voor gebruik van het netwerk. Hierdoor is een open en transparante concurrentie tussen de providers mogelijk omdat Midden-BrabantGlas geen enkel belang heeft bij welke provider dan ook.

Zijn andere providers op het netwerk van Midden-BrabantGlas welkom?

Midden-BrabantGlas is een open netwerk dat wij gratis aan providers ter beschikking stellen, onafhankelijk of men nu 100 Mbps of 1.000 Mbps aan hun klanten (onze leden) levert. Het enige wat men hoeft te doen is de eigen datasignalen afleveren bij de toegangen tot ons netwerk in Amsterdam of Eindhoven. Bij voorkeur zelfs op twee toegangspunten, zodat bij een uitval van een route de andere route operationeel blijft en u als lid ongestoorde toegang houdt tot de diensten.

Waarom heeft Midden-BrabantGlas geen KPN, Ziggo, XS4All, of een van hun andere huismerken?

Midden-BrabantGlas is een echt open netwerk, waarvan alle providers, dus ook KPN, Ziggo en anderen gratis gebruik mogen maken. Het enige wat men hoeft te doen is het eigen datasignaal af te leveren bij de ingang van ons netwerk en wij verzorgen gratis het transport van de ingangspoort naar onze leden.
Helaas zijn deze partijen niet in staat om onze leden op deze wijze te bedienen, want men wil slechts via eigen of van ons gehuurde glasvezels zelf hun diensten bij de eindklant afleveren. De huurprijs is tot op heden echter nog ver beneden de kosten die wij zelf voor de aanleg en onderhoud (zoals onder andere rente en aflossing van onze financiering) moeten maken. Wij zouden dan dit verschil apart bij onze leden moeten factureren waardoor er in zijn geheel geen sprake meer kan zijn van een ook maar enigszins concurrerend prijs/prestatie aanbod.

Hoe zit het met de zenderpakketten?

De zenderpakketten van providers zijn samengesteld op basis van individuele overeenkomsten tussen de providers en de TV zenders. Iedere provider is vrij een eigen zenderaanbod te leveren om daarmee te concurreren met andere de providers. Wanneer zo een overeenkomst verlengd moet worden en men niet tot overeenstemming over de voorwaarden van doorgifte kan komen kan het dus gebeuren dat een provider stopt met het doorgeven van de zender.

Het wijzigen van een zenderpakket is geen reden om het abonnement tussen klant en provider kosteloos te kunnen beëindigen.