Vraag en antwoord

Aanleg glasvezel

Wanneer moet ik gaan betalen?

Om deel te nemen aan dit project betaalt u nu € 50,- incl btw of als btw ondernemer 121,– euro inclusief btw als startgeld. Dit startgeld is bedoeld voor de opstartfase.

De leden van de coöperaties worden door middel van een storting van ledenkapitaal mede-eigenaars van het netwerk. Leden kunnen voor € 2.500,- dan wel € 1.500,- of € 500,- in het ledenkapitaal in de lokale coöperatie participeren. Een hogere participatie vertaalt zich uiteraard ook in een lager maandelijks abonnementstarief. Het ledenkapitaal wordt na inschrijving automatisch geïncasseerd van uw rekening. U ontvangt 7 dagen voorafgaand aan de incasso hierover bericht.

Vanaf het moment dat uw glasvezelaansluiting is gerealiseerd, gaat u pas een maandelijks bedrag betalen dat nu geraamd wordt op € 60,–, respectievelijk € 65,– of € 70,–. In dit bedrag is een basis dienstenpakket TV, snel Internet en bellen opgenomen, maar ook alle kosten voor de rente en aflossing van de externe financiering en voor beheer en onderhoud van het netwerk. Tijdens de aanleg van het netwerk betaalt u nog niets.

Het incasseren van de maandelijkse gebruikskosten zal als volgt gaan plaatsvinden:
Adressen die tussen de 1e en 15e van de maand op het netwerk worden aangesloten, worden op de 28e geïncasseerd voor de volgende maand. Adressen aangesloten tussen de 16e en einde van de maand worden op 12e van de volgende maand geïncasseerd voor een halve maand. Op de 28e van diezelfde maand voor het volle bedrag t.b.v. de daaropvolgende maand. Voorbeeld: Aansluitingen tussen 26-6 en 15-7 incasseren wij 28-7 voor de maand augustus. Aansluitingen van 16- 7 t/m 31-7 incasseren we op 12-8 voor de halve maand augustus. Op 28-8 incasseren we beide groepen voor de maand september.

Let wel! De abonnementskosten van de provider worden apart geïncasseerd vanaf het moment dat u een abonnement bij de provider afsluit. De maandelijkse kosten voor het gebruik van de glasvezel zijn € 39,– , respectievelijk € 44,– of 49,–.

Waarom moet een ondernemer meer startgeld betalen dan een burger?

Doordat we in het begin van het KempenGlas project erg veel commentaar kregen van de burgers dat die boeren veel meer belangen en dus ook meer voordelen hadden bij die glasvezel omdat die hun glasvezel voor het bedrijf gebruiken en daarnaast ook nog voor hun privé omgeving en daarbij ook nog de BTW af kunnen boeken is dit een algemeen geaccepteerd compromis geworden. Door de eerste barrière heen zien te komen om ze samen aan tafel te kunnen krijgen.
Zij dragen daardoor ook een hoger bedrag bij in de startkosten (alle oprichtingskosten) en lopen daarmee een hoger risico mocht het uiteindelijk niet door gaan. Dit ligt ook goed in de lijn met ieders belangen in het buitengebied.

Dit is ook toekomstig gezien het enige onderscheid in een abonnement / lidmaatschap voor een bedrijf en particuliere aansluiting. Dus alleen bij de startgelden is er zeer bewust een verschil in aangebracht.

Sommige nemen wel 2 aansluitingen als ze het bedrijf strikt gescheiden willen houden van het netwerk waarop de kinderen spellen spelen en mogelijk wat dingen uit gaan proberen.

Wordt mijn voortuin of oprit ook open gegraven?

Nee, in bijna alle gevallen blijft uw voortuin en oprit intact. In het buitengebied zal mogelijk wel deels gegraven moeten worden (van putje naar putje boren is wel mogelijk) De aannemer werkt met zogenaamde tuinboringen. Hierdoor wordt de glasvezel als het ware onder uw tuin door geschoten. Bij uw gevel wordt vervolgens de kabel in uw huis binnen gebracht en naar uw meterkast of een andere locatie geleid. Dat gebeurt altijd in overleg met u als bewoner.

Waar komt de glasvezelaansluiting in mijn woning?

Voordat er met de graafwerkzaamheden in uw buurtschap begonnen wordt, komt er iemand bij u langs om te ‘schouwen’. Samen met deze specialist bekijkt u de meest ideale locatie voor de glasvezelaansluiting in uw woning. Dat is voor veel woningen het zelfde punt als waar ook de kabel voor de telefoon binnenkomt. Bij voorkeur de meterkast waar ook al een vrij 230 Volt stopcontact zit om straks de glasvezel apparatuur bij u in huis in te kunnen steken.

Kan ik mijn oude e-mail adres blijven gebruiken?

Dit hangt af van het soort e-mail adres dat u gebruikt. We maken onderscheid in 3 typen e-mail adressen:

Heeft u een e-mail van uw huidige provider (bijvoorbeeld uwnaam@kpn.nl) dan vervalt deze in principe als u overstapt naar een andere provider. Sommige providers bieden de service om e-mail voor een bestaand e-mail-adres door te sturen naar een nieuw adres. Informeer hierover bij uw huidige aanbieder(provider).

Wanneer u een e-mail-adres heeft via een (gratis) dienst als Hotmail of G-mail (Outlook), dan kunt u deze prima blijven gebruiken in combinatie met het glasvezel en uw eventuele nieuwe provider.
Een eigen e-mail-adres dat u zelf hebt aangevraagd, zoals info@uwnaam.nl . Hiervoor geldt ook dat dit prima blijft werken in combinatie met glasvezel en nieuwe provider.

Het is te adviseren om op dit moment al een Hotmail-, Outlook- of G-mail-adres of dergelijk openbaar (cloud) mailadres aan te maken zodat uw contacten ruim de tijd hebben om uw nieuwe mailadres te leren kennen. Dat is immers onafhankelijk van een provider. Als u in de toekomst op uw lokale glasvezelnetwerk uw voordeel wilt doen met aanbiedingen van verschillende providers, hoeft u dan niet telkens van e-mail-adres te veranderen als u overstapt naar een andere provider.

Kan ik mijn huidige telefoonnummer behouden?

Ja, in vrijwel alle gevallen u kunt uw huidige telefoonnummer(s) meenemen naar de nieuwe provider. Zeg u telefoonnummer NOOIT op zonder dat daarom verzocht wordt door Midden-BrabantGlas omdat uw anders mogelijk uw nummer wel kwijt raakt. We gaan u nog inhoudelijk informeren als de providers bekend zijn.

Werkt pinnen op het glasvezelnetwerk?

Ja. Verreweg de meeste PIN-automaten kunnen ook werken in combinatie met glasvezel, eventueel na een technische aanpassing. Vraag hierover informatie bij de leverancier van uw PIN-apparaat.

De coöperatie

Hoe wordt de coöperatie georganiseerd?

Bestuur: het bestuur van de lokale coöperaties wordt gekozen door de leden. Bij de officiële oprichting van de coöperaties zijn nu eenmalig.een aantal initiatiefnemers (kar-trekkers) als eerste bestuurders benoemd. Er  zijn dus nu vier oprichtingsbesturen en pas bij de eerste ledenvergadering worden zij of andere kandidaten gekozen door de leden.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u actief de kar mee trekken?

Midden-BrabantGlas: Midden-BrabantGlas werkt als ‘onderkoepelende’ organisatie. Midden-BrabantGlas huurt het netwerk van de lokale coöperaties en zorgt voor gezamenlijke inkoop en daarmee voor schaalvoordelen. De lokale coöperaties zijn en blijven eigenaar van het netwerk in hun eigen regio en verhuren het netwerk aan de Midden-BrabantGlas als beheer organisatie. De eigen leden nemen diensten af via de providers die samenwerken met Midden-BrabantGlas.

Wie worden er betaald vanuit de lokale coöperaties?

Tijdens de opstartfase wordt Jo van de Pas als projectbegeleider betaald uit de binnengekomen startgelden, die hiervoor op de rekening van Kerkdorpen B.V. worden gestort. Hij is dus ook verantwoordelijk voor de directe afdracht van de 21% btw aan de belastingdienst. Via kerkdorpen BV worden ook de door hem ingehuurde accountant, sitebouwers, content schrijver enz. betaald. Dit geldt ook voor de drukwerkkosten, de kosten van de bijeenkomsten en de kosten van de notaris voor de oprichting van de coöperaties enz. Eventuele facturatie aan anderen loopt dus nu via zijn bedrijf Kerkdorpen.nl B.V.; de administratie is daarbij volledig transparant voor de initiatiefnemers in de verschillende gemeentes. In deze fase kunnen ook kosten gemaakt worden voor bijvoorbeeld voor bijeenkomsten om u nader te informeren, zoals de website, artikelen in bladen etc). Mensen die als vrijwilliger bijdragen aan het initiatief lopen daarbij dus geen persoonlijk financieel risico.

Tijdens fase 2 en 3 als het netwerk ook werkelijk gebouwd gaat worden zal Jo daaraan ook ondersteuning geven tot en met de oplevering en administratieve afhandeling met de gemeente (tekeningen met leidingloop, de Wion aanmeldingen enz enz. en op het eind de accountantsverklaring van wat er precies met alle gelden is gebeurt).

Waarom zijn de officiële coöperaties later opgericht?

In de eerste fase inventariseerden  we in de buitengebieden van Baarle Nassau, Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, Dongen, Waalwijk, Heusden, een deel van Den Bosch, Vught, Haaren, een deel Oisterwijk, Tilburg en Goirle de bereidheid tot deelname. Per regio zijn een aantal gedreven vrijwilligers opgestaan die zich daarvoor inzetten. Uit deze inventarisatie bleek per gemeente de levensvatbaarheid van het project.

Pas toen werden de coöperaties opgericht om als rechtspersonen ledenovereenkomsten te kunnen aangaan en bankrekeningen te kunnen openen om het ledenkapitaal te kunnen laten storten. (Ledenkapitaal wordt niet met BTW belast)

De coöperatie wordt daarmee creditwaardig en kan met de bank in onderhandeling over de benodigde aanvullende financiering.

Pas nadat de financiering is verstrekt (naar verwachting half 2016) gaan we over tot realisatie van het totale project in de betrokken gemeentes (ieder vraagt zelf per gemeente een instemmingsbesluit aan voor de aanleg van het glasvezelnetwerk).

Financiën

Hoe wordt het netwerk gefinancierd?

Een aansluiting kost gemiddeld ± € 3.400 en de aanloopkosten het eerste jaar zijn naar schatting ongeveer 100,- euro per aansluiting (er zijn nog geen inkomsten omdat u pas gaat betalen als alles werkt bij u in huis). Van die € 3.500,- wordt minimaal 45% per aansluiting bij aanvang van het project betaald door ieder lid (inleg ledenkapitaal dat het eigen vermogen van de coöperatie wordt). Het basis C-lidmaatschap is € 500,–, maar om aan voldoende coöperatievermogen te komen is het noodzakelijk dat een aanmerkelijk deel van de leden bereid is als A- of B-lid  respectievelijk met € 2.500,– en € 1.500,– als coöperatievermogen in te brengen. Hier staat dan uiteraard wel een passende korting van € 10,– of € 5,– op de maandelijkse kosten tegenover.

De hogere inleg van A- en B-leden is in beginsel een versterking van het coöperatie-vermogen. Na de aflossing van de bank is de intentie om de leden van de coöperatie te laten besluiten deze ‘tijdelijke’ versterking van het coöperatievermogen tot aan het basisbedrag van € 500,– per lid uit de maandelijkse bijdragen terug te betalen. (de laag 1 kosten (graafwerk buizen en kabels en aansluitingen die in het totaal abonnement van die € 60,- per maand zitten).

Voor de rest van het bedrag, de overblijvende 55%, is een lening afgesloten. Over deze lening moet rente en aflossing worden betaald. Daarnaast zal ieder lid naar verwachting een maandbedrag van € 60,- moeten gaan betalen vanaf het moment dat de glasvezelaansluiting in de woning/het bedrijf is gerealiseerd en er ook gebruik van maakt. In dit maandbedrag zitten alle kosten van Internet, TV en bellen en alle financieringskosten van de coöperatie, maar ook het beheer en onderhoud van het netwerk). Dit maandbedrag is in grote lijnen als volgt te verdelen:

 • € 25,25 incl BTW = 20,87 excl. BTW voor externe financiering (rente en aflossing) en onderhoud, beheer en organisatie (lokale coöperaties en Midden-Brabantglas)
 • € 34,75 incl. BTW blijft dan over voor de dienstverlening (televisie, internet en telefonie) (*) Laag 2 en laag 3 van externe commerciële leveranciers

Genoemde prijzen zijn inclusief btw (dus de coöperatie moet bij ontvangst van die € 25,25 eerst € 4,38 euro aan btw afdragen aan de belastingdienst en heeft dan € 20,87 euro over om alle kosten te dekken. Na afbetaling van het netwerk blijven er alleen nog de beheerskosten over en gaat u zeker € 10,00 per maand minder betalen. U betaalt dan altijd minder dan iemand in de kern die bijvoorbeeld een glasvezel van KPN of Ziggo heeft. Dus de eerste jaren bent u iets duurder uit dan in de kernen maar daarna veel goedkoper als u mee gaat doen met de coöperatie. Uiteraard zijn er nog veel extra andere voordelen zoals de openheid van het netwerk en geen lokale extra kosten voor het gebruik van uw eigen netwerk.

(*) Dit is een aanname uitgaande van een consumentenpakket bestaande uit:

 1. Marktconform televisiepakket
 2. Snel internet vanaf 100/100 Mb/s
 3. Een vaste telefoonlijn. Bij veel providers zijn op dat standaard pakket uitbreidingen te verkrijgen zoals extra TV-zenders, nog sneller internet en het afkopen van telefonie tikken – tegen een bijbehorende meerprijs. Vanzelfsprekend werken we ook samen met providers die meer zakelijke diensten kunnen leveren, zoals een vaste IP-adressen of meerdere telefoonlijnen.
  Kijk hier voor meer informatie over de diensten van de providers.

Kan het deelnamebedrag (ledenkapitaal) ook gespreid betaald worden?

Incidenteel wordt er gevraagd of het ook mogelijk is om het ledenkapitaal gespreid te betalen in plaats van in één keer te voldoen.

In beginsel is dit niet mogelijk, aangezien wij bij het aangaan van de bancaire lening al ons ledenkapitaal op de bank moeten hebben staan.

In overleg met het bestuur van de coöperatie zijn incidentele maatwerkoplossingen bespreekbaar.

Hoe groot is mijn aansprakelijkheid?

Lokaal worden coöperaties opgericht met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. De aansprakelijkheid van een lid van de coöperatie kan nooit groter zijn dan zijn inleg aan startgeld en het ledenkapitaal. Dit is in de statuten van de lokale coöperaties vastgelegd.

Bestuursleden kunnen eventueel wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij onbehoorlijk bestuur en onverantwoorde beslissingen. De voorwaarden daarvoor worden ook beschreven in de statuten van de lokale coöperaties.

Hoe lang lopen de aflossingen op het netwerk?

Het aflossen van de lening van de bank start in het 2e jaar, als het netwerk is opgeleverd en er maandelijkse betalingen binnenkomen van de leden. Dit vreemde vermogen wordt in beginsel in 15 jaar afgelost. Bij een extra aanwas van leden is het echter niet ondenkbaar dat door extra aflossingen al na 12 jaar de bank geheel is afgelost. Na het aflossen van de bank zal het bestuur de leden voorstellen om het bedrag boven het € 500,— gestort ledenkapitaal ( € 2.000,— door A-leden en € 1.500,— door B-leden) via een reductie op de maandbedragen ook terug te storten. Dit zal een tijdsperiode van circa 3 jaar in beslag nemen. Een en ander betekent dan dat op een moment tussen de 15 en 19 jaar alle leden met een ledenkapitaal van € 500,— in de coöperatie deelnemen, er geen externe verplichtingen meer zijn, en dan dus het maandbedrag voor de coöperatie voor alle leden met circa € 20,— kan dalen.

 

Wanneer de liquiditeit het toe laat kan in overleg met de bank zo mogelijk echter ook al eerder aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd om door extra kortingen op de maandelijkse kosten het extra ingelegd ledenvermogen aan de A- en B-leden te restitueren.

Is het mogelijk de kosten te beperken door zelf te graven?

In theorie zou dit mogelijk zijn, maar er zitten zeker veel haken en ogen aan. De aanleg van een dergelijk kostbaar netwerk is specialistisch werk omdat er, bijvoorbeeld in de openbare weg, rekening moet worden gehouden met de overige netwerken in de grond (gas, elektriciteit, riolering; het zogenaamde WION-beheer: Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken). Schades aan andere netwerken brengen torenhoge kosten met zich mee die niet te voorzien zijn en waarvoor u dan persoonlijk aansprakelijk bent.

Juist omdat het een kostbaar netwerk wordt dat zeker tientallen jaren mee moet gaan, is ook bijvoorbeeld (25 jaar productgarantie) de garantie van belang. Indien het netwerk niet wordt aangelegd door een gecertificeerde aannemer, zal de garantie een probleem zijn. En dat kan weer invloed hebben op de financiering.

De ervaring leert bovendien dat gespecialiseerde aannemers snel en goed werken. Zelf graven is dus niet wenselijk of het moet uw eigen privé terrein zijn.

Voor die werkzaamheden die zich daarvoor lenen, kan per regio gekeken worden of lokale bedrijven iets kunnen betekenen. Het is aan de lokale coöperaties om daarover te beslissen want zij worden zelf de opdrachtgever.

Er is echter wel veel geld te verdienen door de inwoners zelf en dat is om meer mensen mee te krijgen en dat is ook wat iedereen goed kan. Een voorbeeld: In een staat van 2 kilometer lengte wonen 10 inwoners. Het graafwerk en buizen en kabels leggen in die straat kost € 25.000,-. Per inwoner, als ze alle 10 meedoen, is dat € 2.500,–. Stel dat de helft maar meedoet in die straat dan kost dat per aansluiting € 5.000,–. Daardoor zullen er zeker nog 2 afvallen omdat die €  5.000,- veel te duur vinden en dan doen er nog maar 3 mee en dan zijn de kosten € 8.333,– per aansluiting en is voor een bedrijf die echt niet anders kan misschien wel betaalbaar maar ieder ander zal daarop definitief afhaken.

Wij gaan voorlopig uit van 90% als uitgangspunt maar moeten wel zeker die 80% gaan behalen en dat zou dan dus 9 aansluitingen zijn (= € 2778,-) of minimaal 8 is dan €3.125,- waaroverheen nog alle andere kosten komen en zou het mogelijk nog net haalbaar zijn.

Hoe verloopt de maandelijkse facturatie?

Het streven is om de facturatie van alleen laag 3 via de providers (dienstverleners) te laten lopen. Leden ontvangen dus vrijwel zeker twee maandelijkse rekeningen omdat we laag 1 en laag 2 gebundeld zelf vanuit de coöperatie aan de leden willen factureren, los van de commerciële providers. Mogelijk kunnen we ook andere afspraken maken met de providers voor het toepassen van een derden rekening als we maar zeker geen risico lopen inkomsten die aan de coöperaties toekomen mogelijk mis te lopen.

Glasvezel algemeen

Wat kan ik er mee?

Glasvezel zorgt voor haarscherpe tv, supersnel internet en voordelige telefonie.
Met glasvezel kunt u alles wat u het huidig breedband gewend bent en nog veel meer. Met glasvezel is het mogelijk om een zeer hoge data-transportsnelheid te halen. Daardoor is het mogelijk om zeer snel internet te krijgen, digitale TV van zeer goede HD kwaliteit, telefonie (ook bijvoorbeeld VoIP voor zakelijke gebruikers) en diverse andere diensten zoals (camera-)beveiliging, educatie en zorgdiensten zoals zorg-op-afstand gelijktijdig over hetzelfde netwerk te kunnen gebruiken. Dergelijke zorgoplossingen zijn inmiddels dagelijkse realiteit in bijvoorbeeld grote steden, maar nog niet tot in ons buitengebied doorgedrongen, mede vanwege het gebrek aan een goede infrastructuur. Ook wordt bijvoorbeeld Uitzending gemist altijd zonder haperen afgespeeld en kan er veel beter en sneller spellen met anderen worden gespeeld.

Voor al deze toepassingen is maar één glasvezel aansluiting nodig.

Waarom is een hoge uploadsnelheid belangrijk?

Dat belang gaat veel verder dan het gemak waarmee bijvoorbeeld grote bestanden ‘in de cloud’ kunnen worden gezet. We gaan met z’n allen steeds meer informatie verzenden en ontvangen. Denk daarbij aan interactief televisiebeeld (we stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en willen over steeds meer zenders beschikken). Maar ook filmpjes en fotoboeken uploaden om deze bijvoorbeeld af te kunnen laten drukken. De afgelopen 7 jaar is de hoeveelheid verzonden data ver-tien-voudigd. De verwachting is dat die hoeveelheid de komende 7 jaar zelfs zal ver-twintig-voudigen! Waarvoor we die data allemaal gebruiken kunt u bijvoorbeeld lezen op de pagina ‘Waarom glasvezel’. Daar vindt u informatie over bijvoorbeeld Zorg-op-afstand. Om dergelijke toepassingen mogelijk te maken, is het niet alleen noodzakelijk dat het beeld van bijvoorbeeld een zorgverlener u snel en goed kan bereiken, maar ook dat úw beeld vanuit uw eigen huis snel en goed ge-upload kan worden naar de zorgverlener. Zorg is niet alleen belangrijk voor mensen die veel met computers doen, maar juist voor iedereen. Dit soort toepassingen zullen in de nabije toekomst een enorme vlucht nemen. Anderen hoeven zich ook geen zorgen over u te maken als er goede ICT middelen beschikbaar zijn. Het ontzorgen van uw omgeving is het meest sterke punt.

Is glasvezel duurzaam?

Ten opzichte van traditionele (koper)netwerken verbruikt communicatie via glasvezel veel minder energie. Verder is glasvezel milieuvriendelijk vanwege het feit dat er geen (giftige) metalen in de grond gaan en het is niet geleidend zodat er geen bliksem mee naar binnen kan komen via die glasvezelkabel. En het netwerk heeft heeft een veel langere levensduur voordat het vervangen hoeft te worden.

Waar gaan we nou precies in investeren?

Voor een te gebruiken glasvezelnetwerk zijn drie dingen nodig:

 • ‘Laag 1’: Het fysieke netwerk, de buizen en kabels in de grond en de verdeelstations.
 • ‘Laag 2’: Belichting: informatie wordt bij glasvezel overgebracht met lichtpulsen. Daarvoor is apparatuur (hardware genoemd) en de beheerdiensten (netwerkmanagement) van een bedrijf dat voor die informatieoverdracht kan zorgen.
 • ‘Laag 3’: diensten zoals televisiesignaal, internetmogelijkheden en telefonie.

De leden van de lokale coöperaties gaan gezamenlijk investeren in Laag 1: de kabels en verdeelstations. De belichters en dienstverleners worden ingehuurd en die kosten worden daar de leden rechtstreeks aan die dienstverleners bepaald. Omdat de (leden van de) coöperaties eigenaar zijn van Laag 1, bepalen zij met welke belichters en welke dienstverleners er diensten aan de leden aan mogen aanbieden en onder welke condities (goede helpdesk klantvriendelijk enz.).

Wordt er in de kernen ook glasvezel aangelegd?

Ja en nee. Ja nu de graaftracés bekend zijn na de contractuele aanmeldingen van de leden zullen alleen in die straten waar we toch doorheen moeten om de buitengebieden doelmatig en tegen zo laag mogelijke kosten met elkaar te kunnen verbinden tot een kwalitatief netwerk inwoners voorzien kunnen worden van een coöperatieve glasvezelaansluiting. En Nee we hebben niet de doelstelling kernen te gaan verglazen in concurrentie met de bestaande netwerk leveranciers.

Uit sociaal maatschappelijk oogpunt richt Midden-BrabantGlas zich specifiek op de buitengebieden omdat die gebieden veelal door commerciële partijen overgeslagen worden bij de aanleg van voorzieningen. Dit willen wij eerst zeker stellen. Pas daarna staan we open voor eventuele initiatieven vanuit de dorpskernen als die zich bij ons aan willen sluiten.

Kernen zijn economisch aantrekkelijker voor commerciële partijen; daarom liggen daar ook vaak al coax-netwerken (van bv. UPC of Ziggo). De voorzieningen zijn daar dus al veel beter dan in het buitengebied en hebben zij ook nog snelle DSL verbindingen van KPN beschikbaar, hetgeen de behoefte aan betere infrastructuur minder groot maakt.

Voor de aanleg kan het nodig zijn dat de glasvezel wel deels door de bebouwde kom loopt. Er zullen door Midden-BrabantGlas in die betreffende straten wel glasvezel aansluitingen worden gemaakt tot in de woning indien inwoners zich als standaard lid van de lokale coöperatie aanmelden. Basis is kostendekking en geen bewuste concurrentie zoeken met de commerciële partijen die lokaal al een kabelnetwerk hebben liggen.

Welke providers gaan hun diensten leveren over het netwerk?

Het doel is een volledig open netwerk; een netwerk dus waar alle dienstverleners gebruik van kunnen maken. De BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) stelt dat ook als voorwaarde om akkoord te gaan met de financiering van het netwerk: in het tweede jaar moet het netwerk aantoonbaar volledig open zijn.

We streven er naar om te starten met meerdere providers. Midden-BrabantGlas en de lokale coöperaties zijn al in voorbereidende gesprekken met verschillende partijen om te peilen of zij willen gaan samenwerken en onder welke voorwaarde. De markt is momenteel enorm in beweging, onder meer door het recente voornemen van de ACM (Authoriteit Consument en Markt) om KPN langer te verplichten zijn netwerken open te stellen voor derden, terwijl het nieuwe fusiebedrijf Ziggo/UPC dat niet hoeft. Hierdoor verschuiven mogelijk verhoudingen in de markt, waardoor providers andere keuzen gaan maken voor hun beleid. Bijvoorbeeld door in zee te gaan met lokale initiatieven. U kunt ook helpen: dring er bij de provider van uw keuze op aan dat hij actief wordt op het Midden-BrabantGlas-netwerk.

Er zal gezocht worden naar providers die consumentendiensten kunnen leveren en/of en naar providers voor zakelijke diensten. Bedrijven en consumenten hebben immers verschillende behoeften. Veel bedrijven hebben bijvoorbeeld geen behoefte aan televisie-signaal, maar wellicht wel aan een vast IP-adres of meerdere telefoonlijnen en vooral snel internet. We zullen dan ook streven naar keuzemogelijkheden in dienstenpakketten. De kosten voor het eigendom (rente en aflossing in geval van financiering), onderhoud en gebruik van het netwerk zullen voor alle gebruikers gelijk zijn; de kosten voor de afgenomen diensten verschillen al naar gelang de behoefte.

Overeenkomsten met providers vergen (veel) tijd. Gelukkig hebben we die tijd ook nog: volgens de huidige projectplanning hoeven we pas medio juli 2015 definitief te beslissing met welke provider(s) we in zee gaan. Zodra er concrete resultaten van onderhandelingen te melden zijn, zullen wij dat natuurlijk publiceren. Eerst de beslissing over de laag 1 en dan laag 2 en dan laag 3.

In principe bepalen de eigenaren van het netwerk, de lokale coöperaties dus, wie er gebruik van mag maken. Naast leveranciers van televisie, internet en telefonie zullen dat in de toekomst ook bijvoorbeeld zorgorganisaties zijn, die voor zorg-op-afstand leveren over het netwerk. Meer over zorg-op-afstand kunt u lezen op Waarom Glasvezel. Of een lokale organisatie, die de bekerwedstrijd van de plaatselijke voetbalclub wil uitzenden. Zorg en welzijn zijn immers de maatschappelijke doelstellingen achter Kempenglas.

Mee doen / lid worden

U verkoopt u woning?

Denk bij de verkoop van uw woning ook aan het overdragen van uw lidmaatschap bij onze coöperatie.

Een glasvezelaansluiting wordt door investeerders gezien als ‚vastgoed’ en is dus een blijvende waardeverhoging voor uw woning of bedrijf. Als zodanig kan een aanwezige glasvezelaansluiting uw woning aantrekkelijker maken voor potentiële kopers.

Wanneer u gaat verhuizen en u verkoopt uw pand dan zult u uw lidmaatschap bij uw coöperatie moeten overdragen. De procedure is dat de leden bij de coöperatie verzoeken het lidmaatschap over te zetten op de nieuwe eigenaar.

Verkoopt u dus uw woning (na het storten van het vereiste ledenkapitaal), dan kunt u uw lidmaatschap van uw lokale coöperatie overdragen door dat door de notaris te laten opnemen in het (verkoop)contract en dat lidmaatschap inclusief alle rechten en plichten mee over dragen bij de verkoop aan de koper.

De coöperatie maakt dan de bijgevoegde akte op in drievoud die daarna door alle partijen getekend moet worden. Het handigste is deze dan bij de notaris tegelijk bij de overdracht van uw pand te laten tekenen, waarbij de coöperatie haar handtekeningen al eerder in 3-voud heeft gezet.

We hopen u daarna weer terug te zien als lid op een andere adres waarvan u daar mogelijk weer het lidmaatschap van een andere koper over gaat nemen ongeacht of het een coöperatie binnen het samenwerkingsverband van Midden-BrabantGlas is dan uw huidige. De voorwaarde zijn overal gelijk.

Hier vindt u een akte overdracht lidmaatschapsrecht

Hoe geef ik wijzigingen van persoonlijke gegevens door?

Als u wijzigingen heeft van uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw e-mailadres, een gewijzigd bankrekeningnummer, een ander telefoonnummer enz. kun u dit doorgeven per email aan Ledenservice@Midden-BrabantGlas.nl u kunt de ledenservice ook bellen op t: 013 36 99 378. Ook voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met de ledenservice. Vermeld altijd uw lidnummer of postcode/huisnummer.

Is de ontbindende voorwaarde in de ledenovereenkomst nog van toepassing ?

In de ledenvergaderingen van de vier coöperaties  begin juli 2016 hebben de leden ingestemd met het projectplan en hebben de besturen hiermee opdracht gegeven om tot uitvoering over te gaan. Op basis hiervan zijn door de besturen thans eerste beginselovereenkomsten gesloten en is een  financieringsofferte van de Rabobank ontvangen.  De ledenovereenkomst kan thans alleen nog komen te vervallen wanneer in de detailuitwerking blijkt dat de beoogde ledenaantallen definitief niet kunnen worden behaald.

Wat als ik pas later mee wil doen?

Nadat de aannemer in ieder deelgebied de uitvoering en oplevering van het glasvezelnetwerk heeft afgerond is er geen mogelijkheid meer om lid van de coöperatie te worden op basis van de projectvoorwaarden.

Iedere latere aansluiting kan financieel niet meer worden aangelegd op basis van de gemaakte projectafspraken met de aannemer. Bovendien kunnen wij daarvoor ook niet telkens een aanvullende financiering bij de bank aanvragen.

Bij een latere aansluiting zullen daarom naast het standaard C-lidmaatschap ook de directe kosten voor het maken van de aansluiting moeten worden betaald.

Uw totale investering in een glasvezelaansluiting bestaat dan uit:

 • een standaard C-lidmaatschap ad € 500,– (hiermee wordt u mede-eigenaar van het netwerk en heeft u directe inspraak via de ledenvergaderingen van de coöperatie. U kunt u in de toekomst ook profiteren van de verlaagde maandkosten na aflossing van de bancaire financiering en restitutie van het door de A- en B-leden extra ingebrachte ledenkapitaal)
 • Eenmalig € 500,– (incl. BTW) extra voor het startgeld, de pre-engineering, kosten voor gemeentelijke vergunningen, patchkosten in het verdeelstation, primaire administratiekosten, begeleidingskosten en andere indirecte kosten;
 • Alle directe aanlegkosten (incl. te betalen BTW) voor de aanleg van de glasvezels naar uw woning/bedrijf vanuit het dichtstbijzijnde reserve glasvezelaansluitpunt langs de openbare weg. (Bij de aanleg van het netwerk is zo mogelijk – maar niet gegarandeerd – rekening gehouden met aansluitingen voor de in 2018 bestaande woningen/bedrijven langs het glasvezeltracé plus een kleine reserve voor nieuwbouw en nabij gelegen locaties).

Bij een verzoek om alsnog op het glasvezelnetwerk te worden aangesloten ontvangt men een opgave op maat van de “maximale kosten”. Mochten de kosten lager uitvallen dan brengen  wij u uiteraard de lagere kosten in rekening. Ook het voordeel bij het kunnen combineren van graafwerk bij meerdere aansluitingen tegelijkertijd wordt in mindering gebracht. Samen met uw buren aanmelden geeft u dus ook extra voordeel. De coöperatie zal altijd slechts haar directe kosten in rekening brengen.

Voor aansluitingen van leden die na 31-12-2018 worden gerealiseerd, geldt voorts de volgende voorwaarde:

 • een toekomstige verlaging van de maandkosten, na aflossing van de bancaire financiering en restitutie van het door A- en B-leden tijdens de aanleg van het netwerk extra ingebracht ledenkapitaal, gaat pas in na de duur van het aantal jaren dat gelijk is aan het aantal jaren dat de leden van voor 31-12-2018 het huidige maandtarief hebben betaald waarin ook alle kosten voor rente en aflossing zijn opgenomen.Hiermee wordt bereikt dat latere aansluiters een gelijk aandeel in de totale aanlegkosten van het coöperatieve netwerk betalen als leden van het eerste uur en niet als free riders meeliften ten koste van de leden van het eerste uur. Later deelnemen is en blijft dus ook in de toekomst altijd duurder.
 • Op dit moment (augustus 2018) wordt verwacht dat een tariefsverlaging tussen de € 15,– en € 25,– per maand na circa 13 jaar tot de mogelijkheden behoort.

Aanvragen van een nieuwe aansluiting kunnen worden gedaan via het mailadres “aanmelden@midden-brabantglas.nl“. Wij nemen dan per omgaande contact met u op voor een maatwerkaanbod.

Wanneer is er ‘voldoende deelname’?

Dat is op voorhand niet te zeggen. Er kan pas een accurate begroting worden gemaakt als er inzicht is in de hoeveelheid deelnemers per gemeente: pas dan kunnen we daarop de kabelroutes definitief plannen en kan op basis van de detailgegevens offertes worden aangevraagd voor de aanleg van het netwerk bij meerdere aannemers. Vanzelfsprekend zullen de kosten per aansluiting voordeliger worden naarmate het aantal deelnemers per straat hoger wordt. Maar dat geldt niet altijd. Als voorbeeld: als een hele straat niet mee zou doen en er wonen niet zo veel mensen aan die (zeer lange)straat, zou dat per saldo zelfs voordeliger uit kunnen pakken dan wanneer in een straat slechts 2 adressen wel mee zouden doen en er 10 huizen in die straat staan.

Ons streven is echter om ± 90% directe deelname per straat te realiseren en zien 80% als ondergrens om de aanleg goed betaalbaar te houden.

Het aantal leden is thans reeds zodanig, dat vooruitlopend op een verdere aanwas offertes bij aannemers worden aangevraagd op basis van een graafplan.

Wat als ik nu mee doe, maar er later als ik al aangesloten ben er van af zie?

Op zich is dat onwaarschijnlijk omdat je dan voor telefonie en internet terug zou moeten keren naar de huidige koperaders. Een soort van je laat je auto staan en gaat toekomstig alles weer op de fiets doen, en dat in weer en wind. Technisch gezien zou dat een enorme stap terug zijn. Bovendien gaat KPN in de overzienbare toekomst wijzigingen aanbrengen in de ondersteuning van ADSL1 en ADSL2-netwerken en over naar een nieuwere netwerk technologie waarbij de afstand die zij daarmee kunnen overbruggen om er goed mee te kunnen werken over die huidige aanwezige oude PTT kabels nog korter gaat worden.(Indicatie is maximaal 1500 meter vanaf de kabelkast voor een verantwoorde verbinding).

Maar stel dat u dat toch zou willen:

Als u nu besluit deel te nemen, en velen met u, dan wordt u na de oprichting lid van de lokale coöperatie. De coöperatie gaat namens alle leden, en dus ook namens u, een langlopende lening aan, waarover rente en aflossing moet worden betaald en die moet ook worden afgelost. Dat is een verplichting, waar aan met ons allen samen aan moet worden voldaan. Ook al maakt men geen gebruik (meer) van het netwerk. Hetzelfde als bij de hypotheek van uw huis. Daar kun je ook niet zomaar even mee stoppen. U hoeft geen diensten af te nemen( hetzelfde als het huis niet bewonen en het gas, water en licht af laten sluiten) maar je moet wel de aangegane financieringsverplichting voor uw coöperatie mee voldoen en dat is ongeveer 25,– per maand plus de btw voor een looptijd van maximaal 20 jaar in geval van gezamenlijke investering. (maar kan bij winst wel korter worden omdat elke euro ten goede blijft komen van uw eigen coöperatie). Of u moet uw deel afkopen door uw aandeel als een bedrag in een keer te betalen. Zie bij de pagina Laatste nieuws de specificatie daarvan.

De glasvezelaansluiting wordt ook gezien als een onroerend goed en gaat dus deel uitmaken van uw woning/bedrijfspand (*) zolang de aansluiting daar zit. In principe loopt uw lidmaatschap bij de coöperatie dus voor de gehele levensduur van het netwerk. U betaalt alleen gedurende maximaal de eerste 20 jaar voor rente en aflossing voor het netwerk, en gedurende de hele levensduur voor het onderhoud en beheer. De aansluiting op het netwerk verhoogd echter de waarde van uw onroerend goed, net als een extra garage of een extra dakkapel.

Besluit u geen gebruik meer te maken van de glasvezelaansluiting, dan blijven de kosten voor rente, onderhoud en beheer, dus wel doorlopen. Met het huidige prijsniveau zou dat een vast bedrag van € 25,25 incl. BTW per maand zijn in plaats van de € 60,- per maand incl btw voor het totaal pakket inclusief alle diensten. De kosten voor de diensten (televisie, internet en telefonie) en het belichten komen daarbij dan wel te vervallen.

In het geval dat u uw woning gedurende de levensduur van het netwerk verkoopt, verkoopt u daarmee eigenlijk ook de glasvezelaansluiting (uw lidmaatschap inclusief het ingebrachte ledenkapitaal) en draagt u dus feitelijk het lidmaatschap van de coöperatie over op de nieuwe eigenaar. Alle lusten en lasten gaan over naar de nieuwe eigenaar. Er komst straks een door een notaris opgestelde tekst op de site staan die u in kunt plakken in een verkoop overeenkomst van uw huis of bedrijf. Deze kunt u door uw notaris ook op laten nemen in het (ver-)koopcontract. Houdt daarbij ook rekening met het ingelegde ledenkapitaal. De glasvezelaansluiting vertegenwoordigt een waarde van ± € 2.500. Als de nieuwe bewoner in een later stadium zelf glasvezel aan zou moeten laten leggen dan kunnen de kosten mogelijk zelfs tot € 5.000 of hoger oplopen.
Na de aflossing van de bank bent u gezamenlijk eigenaar met de rest van de coöperatieleden van uw eigen glasvezelnetwerk met een minimale restwaarde van € 1.000 per aansluiting en een marktwaarde die waarschijnlijk veel hoger is.

Wat als ik ga verhuizen?

Een glasvezelaansluiting wordt door investeerders gezien als ‘vastgoed’ en is dus een blijvende waardeverhoging voor uw woning of bedrijf. Als zodanig kan een aanwezige glasvezelaansluiting uw woning aantrekkelijker maken voor potentiële kopers.

We zijn op dit moment in de fase gekomen dat bij aanmelding als lid na 14 dagen uw  toegezegde ledenkapitaal door middel van een incasso van uw rekening wordt afgeschreven en direct bijgeschreven word op de rekening van uw lokale coöperatie. Na inchrijving heeft u nog 14 dagen zonder opgaaf van reden terug te trekken. Daarna heeft u een contractuele overeenkomst. Uw deelname leidt dus ook tot een (financiële) verplichting van het betalen van het startbedrag van € 50 respectievelijk € 121,- omdat we afwachten nooit zullen belonen en we iedereen proberen gelijk te houden. Dat startgeld bent u dus altijd kwijt omdat alle organisatiekosten door iedereen samen betaald moeten worden.

Wanneer u wilt verhuizen en u verkoopt uw pand dan is het mogelijk het lidmaatschap over te dragen. De procedure is dus dat de leden bij de coöperatie verzoeken het lidmaatschap over te zetten op de nieuwe eigenaar.

Verkoopt u dus uw woning na het storten van het vereiste ledenkapitaal, dan kunt u uw lidmaatschap van uw lokale coöperatie overdragen door dat door de notaris te laten opnemen in het (verkoopcontract) en dat lidmaatschap inclusief alle rechten en plichten mee overdragen bij de verkoop aan de koper.

De coöperatie maakt dan de bijgevoegde akte op in drie-voud (het voorbeeld overdracht-lidmaatschapsrecht-versie-15-10-2016 kunt u hier downloaden), die daarna door alle partijen getekend moet worden. Het handigste is deze dan bij de notaris tegelijk bij de overdacht van uw pand te laten tekenen, waarbij de coöperatie haar handtekeningen al eerder in 3 voud heeft gezet.

We hopen u daarna weer terug te zien als lid op een ander adres waarvan u daar mogelijk weer het lidmaatschap van een andere koper over gaat nemen ongeacht of het een andere coöperatie is dan uw huidige. De voorwaarde zijn overal gelijk maar u kunt wel switchen van C naar A (niet andersom waarbij u geld terug zou krijgen omdat de coöperatie daar rekening mee heeft gehouden daarover te kunnen beschikken.

 

Planning

Huidige planning (onder voorbehoud en bij voldoende aanmeldingen)

Klik hier voor de planning in uw straat
 • 01-01-2016 start ledenwerving
 • 01-03-2016 oprichten coöperaties en na opening bankrekeningen start circa ultimo april innen ledenkapitaal
 • 01-04-2016 oprichting dochter coöperatie Midden-BrabantGlas
 • 14-01-2017 start voorbereidingstraject uitvoering
 • 01-07-2017 start graafwerkzaamheden
 • 01-08-2017 eerste aansluitingen live
 • Eind 2e kwartaal 2018 1e fase volledig netwerk operationeel
 • 3e kwartaal 2018 vervolg met 2e fase

Providers

Hoe zit het met de zenderpakketten?

De zenderpakketten van providers zijn samengesteld op basis van individuele overeenkomsten tussen de providers en de zenders. Wanneer zo een overeenkomst verlengd moet worden en men niet tot overeenstemming over de voorwaarden van doorgifte kan komen kan het dus gebeuren dat een provider stopt met het doorgeven van de zender.

Het wijzigen van een zenderpakket is geen reden om het abonnement tussen klant en provider kosteloos te kunnen beëindigen.

Techniek

Werkt glasvezel sneller als je dicht bij het verdeelstation zit?

Nee, bij glasvezel is dat juist niet het geval:

Bij glasvezel treedt nauwelijks ‘ruis’ of demping op. Bij afstanden van 20 km treedt zelfs helemaal geen ruis op. In de huidige plannen wordt gerekend met een maximale kabellengte van ± 10 km vanaf de verdeelstations om in de toekomst steeds de maximaal mogelijke snelheid van het netwerk te kunnen benutten. Voor meer technische informatie zou u het informatieve filmpje van Het Klokhuis kunnen bekijken, zie https://www.youtube.com/watch?v=z9Umj4Sm0Pk

Iedere aansluiting krijgt zijn eigen glasvezelkabel met 2 eigen glasvezels daarin vanaf het verdeelstation naar de meterkast in huis. U hoeft uw vezels dus met niemand anders te delen, zoals nu bij coax-netwerken wel het geval is. Bij coax-netwerken treedt nu bijvoorbeeld het verschijnsel op dat internet veel trager wordt op het moment dat meerdere gebruikers in een straat er gebruik van maken en hoe verder u van de voedingskast af zit hoe trager het gaat worden door de kabeldemping. Alle informatie van al die gebruikers moet dan worden doorgegeven door één koperen (coax-) aansluiting en daarvoor kan er onvoldoende capaciteit zijn wat niet voor kan komen met een glasvezelnetwerk dat goed beheert wordt.

Alarmsysteem in combinatie met glasvezel

Vrijwel alle alarm- en beveiligingsinstallaties zijn, al dan niet na een aanpassing, prima te combineren met het gebruik van glasvezel. Of dat ook voor uw alarminstallatie geldt, kan de leverancier van de installatie u het beste zelf vertellen.

Net zoals een vaste telefoonlijn kan ook het functioneren van glasvezel niet voor de volle 100% gegarandeerd worden. Zo is voor beide soorten lijnen kabelbreuk denkbaar bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden; een dergelijke uitzonderlijke situatie kan ook bij glasvezel niet worden uitgesloten voor de verbinding van de POP (verdeelstation) naar uw huis. Op de hoofdroutes van POP naar POP worden wel overal dubbele verbindingen aangebracht zodat voorkomen wordt dat er door een kabelbreuk een heel gebied zonder verbinding komt te zitten. Een eventuele glasvezelkabelbreuk zou overigens technisch te ondervangen zijn door zogenaamde redundante toepassingen waarbij het alarm, indien er via de glasvezel geen contact kan worden gemaakt, automatisch overschakelt op de ‘oude’ koperen telefoonkabel of naar een gsm-netwerk.

Dat laatste is natuurlijk de mooiste oplossing, dan kunt u immers uw contract voor de oude telefoonlijn opzeggen en zo veel kosten besparen.

Een belangrijk aandachtspunt in combinatie met een alarminstallatie is natuurlijk de dekking door uw verzekeringsmaatschappij bij eventueel alarm en gevolgschade. Iedere verzekeringsmaatschappij stelt andere eisen, maar indien uw alarm over glasvezel wordt aangelegd door een gecertificeerd installateur zal het gebruik van glasvezel naar verwachting geen invloed hebben op de dekking. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij. De lokale coöperaties kunnen hierin geen enkele aansprakelijkheid accepteren en zal dat duidelijk naar iedereen moeten vermelden!