Verkoop van uw woning/bedrijfsgebouw

Stappenplan voor overdracht van glasvezelaansluiting

U wilt uw aansluiting overdragen of verkoopt een huis of bedrijf met een glasvezelaansluiting van Midden-BrabantGlas. Als lid van een van de lokale coöperaties bent u via de inleg van uw ledenkapitaal indirect mede-eigenaar van het gehele glasvezelnetwerk in uw woning of bedrijf en heeft u zich verplicht maandelijks aan Midden-BrabantGlas een bijdrage te betalen voor het gebruiksrecht van uw glasvezelaansluiting. Uw gebruiksrecht is aan uw woning of bedrijf gekoppeld. 

Pas door de overdracht van uw lidmaatschap aan uw koper gaat het gebruiksrecht en de maandelijkse betalingsverplichting over naar de koper. Communiceer dit goed naar uw potentiële koper en voor zover van toepassing uw makelaar.

De specifieke aansluiting in uw woning of bedrijf is eigendom van Midden-BrabantGlas en is dus nooit in de verkoopsprijs inbegrepen!

Bij de overdracht van het lidmaatschap en het hieraan verbonden gebruiksrecht dient u de volgende bijlagen in te vullen en te sturen naar het adres van de betreffende lokale coöperatie zoals onder aan het lidmaatschapsformulier vermeldt. U kunt ook een email sturen naar de secretaris van uw lokale coöperatie (zie https://www.midden-brabantglas.nl/cooperatie/gebieds-cooperaties/met het verzoek om deze documenten voor u op te maken.

  1. Overeenkomst tot overdracht van het lidmaatschap (voor huidig lid en nieuw lid)
  2. Lidmaatschapsovereenkomst voor koper (voor nieuw lid)

Beide formulieren uitprinten, ondertekenen en kopie e-mailen of opsturen naar het postadres of e-mail adres, zoals op het formulier is aangegeven.

Doorloop bij verkoop van een huis het volgende:

?? – Breng alle nutsvoorzieningen onder de aandacht.

??- Voor de glasvezelaansluiting brengt u de lidmaatschapsovereenkomst die verkoper met één van de coöperaties, die samenwerken in Midden-BrabantGlas, heeft afgesloten onder de aandacht.??

– Kom vóór de verkoop overeen of het lidmaatschap overgedragen wordt. Verkoper kan het lidmaatschap aan de koper overdragen middels documenten ‘Overeenkomst tot overdracht van het lidmaatschap’ en een ingevulde lidmaatschapsovereenkomst’ ??

– Kom een correcte verkoopprijs, inclusief of exclusief lidmaatschapsgeld, overeen en draag het lidmaatschap over of beëindig het huidige lidmaatschap. Wanneer het lidmaatschap niet wordt overdragen blijft de verkoper verplicht de maandelijkse bijdrage voor het gebruiksrecht van de glasvezelaansluiting te betalen. Raadpleeg voor het beëindigen van het lidmaatschap zonder verkoop hiervan de ledenovereenkomst ten aanzien van de dan verplichte afkoop van de financierings­verplichting die aan de aansluiting is gekoppeld.

Tip: Benoem het lidmaatschapsgeld van de verkoper afzonderlijk in de verkoopovereenkomst.

Het is onmogelijk de inleg van het lidmaatschap met onder- of overwaarde aan koper “te verkopen”. De bestaande inleg van het lidmaatschap blijft gelijk. 

Afsluiten en opnieuw aansluiten brengt voor beide partijen altijd extra kosten met zich mee.