Het nut van uw net

Het “nuttig” en “veilig” toepassen van innovatieve technieken op uw eigen coöperatieve glasvezelnetwerk.

Het project ‘Het nut van uw net’ van Midden-BrabantGlas is mogelijk omdat de aanleg van het glasvezelnetwerk een groot succes is. Niet de verwachte 3.000 leden en 650 km glasvezel, maar ruim 4.500 leden en 800 km glasvezel zijn aangelegd. Hierdoor kwamen wat extra middelen vrij in de begroting om nu al verder invulling te kunnen geven aan de coöperatieve doelstelling: bijdragen aan de leefbaarheid in het buitengebied.

In ons buitengebied gaat het over veilig wonen, kunnen werken en leren vanuit thuis, en waar mogelijk de economische bedrijvigheid verder stimuleren. De eerste actie was de aanleg van uw eigen glasvezelnetwerk.

Nagenoeg alle leden beschikken nu over de meest geavanceerde dataverbinding met 2 glasvezeladers per huisaansluiting. Naast de bestaande commerciële Radio, TV, telefoon en internet diensten kunnen ook nieuwe digitale gebruiksmogelijkheden worden toegevoegd. Als eigenaren van het netwerk kunnen wij allerlei diensten op een veilige wijze in de praktijk uit proberen. Medisch gerelateerde toepassingen worden snel als eerste genoemd, maar zijn complex in hun ontwikkeling.

Wij zoeken het dichter bij huis en niet te ingewikkeld.

Door wijzigende gezinsomstandigheden – kleinere gezinnen en kinderen wonen steeds vaker verder weg -, meer tweeverdieners, steeds drukkere agenda’s en de opkomst van de sociale media, is er steeds minder tijd voor het contact met de buren. De vanzelfsprekende burenhulp staat onder druk. MiddenBrabantGlas probeert hier met een digitale impuls tegengas te geven.

Elk woonhuis krijgt voor een halfjaar gratis een aan het glasvezelnetwerk gekoppelde communicatiemodule die verbonden wordt met 2 draadloze digitale brandmelders op proef.

Naast de gebruikelijke geluidsalarmering is er voor het doormelden van rook-, en brandsignalering een app beschikbaar, die ook aan de buren of de kinderen kan melden dat er een brandmelding is. In het geval van een echte brand kan een snelle hulp van buren van levensbelang zijn, want iedere seconde tijdwinst telt alvorens ook de brandweer ter plaatse kan zijn.

Waarom nu als eerste deze extra aandacht voor brandveiligheid?

Jong en oud, alleenstaanden en gezinnen zijn erbij gebaat dat in geval van (mogelijke) brand de buren snel gewaarschuwd worden om bijstand te kunnen verlenen.

Wij sluiten met ons project aan bij acties van de veiligheidsregio’s en de brandweer om het veiligheidsbewustzijn van de bewoners te verhogen.

Voor velen van ons is dit wellicht pas de eerste stap om de veiligheid in en om huis extra aandacht te geven. Met geringe kosten kunnen aan die communicatiemodule ook beweging- en andere sensoren gekoppeld worden en kunnen bij onraad tijdens uw afwezigheid ook de buren, de kinderen of een beveiligingsbedrijf gewaarschuwd worden. Een versterking van de al in vele buurtschappen en straten actief zijnde WhatsApp groepen, die ook past binnen gemeentelijk streven om het buitengebied veiliger te maken.

En is er een moment aangebroken dat men door persoonlijke omstandigheden nog extra aandacht behoeft, kan samen met gemeenten, zorginstellingen en mantelzorgers op een privacybeschermende wijze ook nog gewaakt worden over iemands welzijn. ‘Leefsamen’ heet deze laatste variant.

Onze coöperatieleden krijgen de communicatiemodule en de 2 digitale brandmelders 6 maanden zonder kosten door  ‘AltijdThuis’ ter beschikking. Na 6 maanden gebruik moet er gekozen worden om de dienst te behouden en met € 25,00 per jaar worden alleen de netto kosten voor de beschikbaarheid van deze dienst doorbelast. U betaald dan niets voor het mogen houden van de communicatiemodule en de beide brandmelders.

Besluit men het systeem uit te bouwen voor een bredere alarmeringsmogelijkheid bedragen de jaarlijkse abonnementskosten voor het gebruik van de App € 50,00.

Midden-BrabantGlas loopt met deze trapsgewijze implementatie van ‘Sociale Alarmering’ voorop in het echt gaan gebruiken van de technologie als ondersteuning van de aloude burenhulp. Ons eigen glasvezelnetwerk vormt hiervoor de solide basis waarop kan worden gebouwd.

En natuurlijk sluiten wij niemand buiten. Ook wanneer men niet op het glasvezelnetwerk is aangesloten kan men in het bezit komen van de communicatiemodule en het gebruik van de app.

Om alle 3.800  privé woningen van leden van de basis-setjes te voorzien gaan vanaf het voorjaar 2019 vrijwilligers op pad om ze bij u thuis te bezorgen. Wij beginnen bij de leden van GilzeEnRijenGlas, en daarna Baarle-NassauGlas, GroenewoudGlas en tot slot LangstraatGlas. En wilt u niet wachten, stuur dan een mailtje naar hetnutvanuwnet@midden-brabantglas.nl.