Het nut van uw net

Het “nuttig” en “veilig” toepassen van innovatieve technieken op uw eigen coöperatieve glasvezelnetwerk.

De coöperatie heeft, naast het verkrijgen en behouden van een open, toegankelijk netwerk, ook als statutaire doelstelling het ondersteunen van relevante maatschappelijke projecten van lokale gemeenschappen. 

Werkgroep Leefbaarheid

Voor het ondersteunen van relevantie maatschappelijke projecten is een aparte werkgroep opgericht, te weten de Werkgroep Leefbaarheid. Deze werkgroep bestaat uit een achttal betrokken leden. 

Eerdere projecten

De Werkgroep Leefbaarheid heeft in 2018 binnen de coöperatie het project Sociale Alarmering gedraaid. Hierdoor heeft nu ongeveer 10% van onze leden voorzieningen voor een meer brandveilige omgeving in huis. Het bijzondere aan deze voorzieningen zijn de koppeling tussen de apparatuur en het glasvezelnetwerk, waardoor het alarm direct doorgegeven wordt via de mobiele telefoon van de bewoner en/of een zelf uitgekozen contactpersoon, meestal een familielid of een buurtbewoner. De actie van gratis brandmelders is overigens inmiddels afgelopen, maar het is nog steeds mogelijk om via de provider Altijd Thuis jouw woning op deze wijze veiliger te maken.

In 2019 is de coöperatie een samenwerking aangegaan met het lectoraat Digitalisering & Veiligheid van de Avans Hogeschool. Binnen dit lectoraat werken docenten en studenten aan onderwerpen rondom digitalisering en veiligheid. 

Hier is veel expertise aanwezig die onze leefbaarheidsambities en coöperatieve aanpak ondersteunt. Daarnaast geeft deze samenwerking ons toegang tot een groot regionaal netwerk waarbij er kansen zijn om subsidiemogelijkheden te vinden om nieuwe initiatieven te financieren.

Zo werken we samen met de provincie Noord-Brabant, gemeenten, Thebe extra en de Veiligheidsregio’s. Allemaal interessante spelers als het gaat om ontwikkeling en innovatie rondom zorg, landbouw, milieu, communicatie, beveiliging, etc. Met input vanuit de klankwerkgroep kan met de expertise van het lectoraat en de vernieuwende ideeën van studenten (als de gebruikers van morgen) veel voor ons als buitengebied bewoners brengen. 

Klankbordwerkgroep

In de klankbordwerkgroep zitten betrokken leden die geïnteresseerd zijn in maatschappelijke en sociale aspecten rond leefbaarheid in het buitengebied of de technische aspecten hiervan. Wil je als lid het brede veld van leefbaarheid en innovatie mee verkennen en graag mee denken en praten? Schroom niet om je vrijblijvend aan te melden. Iemand van de Werkgroep Leefbaarheid zal persoonlijk contact met je opnemen om meer over de activiteiten te vertellen en je uit te nodigen voor een eerste kennismaking. 

Als je dan geïnteresseerd blijft dan word je uitgenodigd voor workshops hopelijk fysiek maar indien noodzakelijk online. Wil je je nog niet meteen opgeven maar heb je vragen, dan kun je die hier stellen. Ook dan zal iemand van de werkgroep Leefbaarheid je benaderen voor een nadere uitleg.