WAT MOET U DOEN BIJ VERKOOP VAN UW HUIS/BEDRIJFSPAND

20 augustus 2020

Wanneer u uw woning of bedrijfspand gaat verkopen, denk dan ook tijdig en in overleg met uw makelaar aan het overdragen van uw lidmaatschap bij onze coöperatie.

Wanneer u gaat verhuizen en u verkoopt uw pand dan zult u uw lidmaatschap bij uw coöperatie moeten overdragen. Wanneer u dit niet doet blijft u verplicht de maandelijkse kosten aan Midden-BrabantGlas te betalen, ondanks de verkoop van uw woning/bedrijfspand.

Om uw lidmaatschap aan de koper over te dragen kunt u de coöperatie verzoeken het lidmaatschap over te zetten op de nieuwe eigenaar. Een eerste mail aan ledenservice@midden-brabantglas.nl zet de procedure hiervoor in gang.

De coöperatie maakt dan een akte van overdracht op, die daarna door alle partijen getekend moet worden. Het handigste is deze dan bij de notaris tegelijk bij de overdracht van uw pand te laten tekenen, waarbij de coöperatie haar handtekeningen al eerder heeft gezet.

Wanneer dan ook tegelijk de koper een nieuw lidmaatschapsformulier voor overname invult en ondertekend aan de coöperatie toestuurt, dan is de overdracht zo geregeld.

Voor meer informatie: stappenplanverkoop.