OVERDRACHT LIDMAATSCHAP BIJ VERKOOP WONING OF BEDRIJF

8 augustus 2021

Wanneer u uw woning of bedrijf verkoopt, is het van belang dat u uw lidmaatschap overdraagt aan de nieuwe eigenaar. Pas na overdracht van uw lidmaatschap gaan het gebruiksrecht en de maandelijkse betalingsverplichting over op de nieuwe eigenaar.


Voor de formele overdracht moet u gebruikmaken van de ‘akte van overdracht lidmaatschap’ en ‘nieuwe lidmaatschapsovereenkomst voor koper’.

Een stappenplan voor het overdragen van het lidmaatschap vindt u op onze website: overdracht lidmaatschap.