ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

22 augustus 2023

In september vinden weer de algemene ledenvergaderingen van de vier lokale coöperaties plaats. Als lid ontvangt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Ook dit jaar is er voor gekozen om met twee lokale coöperaties tegelijk een algemene ledenvergadering te houden.

Deze vinden plaats op:

maandag 18 september 2023:
Baarle-NassauGlas en GilzeEnRijenGlas
Locatie: Het Chaams Wapen, Dorpstraat 44, 4861 Chaam.
Aanvang vergadering 20:00 uur

donderdag 28 september 2023:
GroenewoudGlas en LangstraatGlas
Locatie: Auberge de Moerse Hoeve, Heibloemstraat 12, 5176 NM De Moer
Aanvang vergadering 20.00 uur


Programma

Tijdens deze vergadering geven wij u een toelichting op de jaarrekening van de Midden-BrabantGlas Groep. Ook wordt voor elke coöperatie apart een toelichting gegeven op de jaarrekening 2022 en onze verwachtingen voor 2023. Eveneens komt voor elke coöperatie apart de bestuursverkiezing aan de orde. Dit jaar wordt de algemene ledenvergadering ook gevraagd om in te stemmen met een statutenwijziging. De wijziging is een gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Om de statuten te kunnen wijzigingen moet tweederde van het aantal leden ter vergadering aanwezig zijn. Naar verwachting zullen hiervoor niet voldoende leden aanwezig zijn. Daarom is er op woensdag 11 oktober 2023 een tweede ALV voor alle vier de coöperaties tezamen. Het enige onderwerp op deze vergadering zal dan een tweede stemming over de statutenwijziging zijn. Op 11 oktober is de vergadering bij Ome Toon in Biest-Houtakker, Biestsestraat 38c en begint om 20.00 uur. 

Providermarkt
Voorafgaand aan de vergadering is er van 18.30 uur tot 20.00 uur een providermarkt. Op de markt presenteren alle providers zich en kunt u als consument kijken of uw huidige pakket bij uw huidige provider nog voldoet aan de eisen van een goed pakket en uiteraard een scherpe prijs. Ook niet leden uit de straten waar ons glasvezelnetwerk ligt, ontvangen een uitnodiging voor deze providermarkt.

Wij hopen u, als lid, op een van de vergadering te begroeten.