Actueel

STATUTENWIJZIGING GOEDGEKEURD

Tijdens de algemene ledenvergaderingen op 18 en 28 september jl. werd voorlopig ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de statuten. Op 11 oktober jl., tijdens de tweede algemene ledenvergaderingen, stemden alle aanwezigen unaniem voor de statutenwijziging. 


Lees verder

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN SEPTEMBER 2023

In september vonden weer de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen plaats. Tijdens deze vergaderingen werden de jaarcijfers van de Midden-BrabantGroep alsmede de jaarcijfers van de lokale coöperaties toegelicht. Ook werden de verwachtingen voor 2023 en 2024 besproken. Lees hier meer over de ALV’s.

Lees verder

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

In september vinden weer de algemene ledenvergaderingen van de vier lokale coöperaties plaats. Als lid ontvangt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Ook dit jaar is er voor gekozen om met twee lokale coöperaties tegelijk een algemene ledenvergadering te houden. Deze…

Lees verder

VACATURE CONTENTBEHEERDER WEBSITE

Hebt u interesse in het beheren van een website en hebt u kennis van wordpress? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar u. U kunt zich als vrijwilliger inzetten voor uw glasvezelcoöperatie. Binnenkort ontstaat een leuke vacature voor een contentbeheerder bij Midden-BrabantGlas. …

Lees verder

MIDDEN-BRABANTGLAS GROEIT DOOR

De aanleg van glasvezel heeft momenteel veel aandacht. Vooral de landelijke partijen doen veel moeite om glasvezel aan te leggen. Zoals ook bij de start van Midden-BrabantGlas  in 2015 heeft voor de landelijke partijen het buitengebied ook nu geen prioriteit.…

Lees verder