Ambitiedag Samensnelinternet

19 juni 2015

Op 18 juni organiseerde het Ministerie van Economische zaken een “Ambitiedag Samensnelinternet” in het spoorwegmuseum in Utrecht

Op verzoek van het MINEZ is daar het KempenGlas model als voorbeeld aanpak besproken omdat het uitgaat van de leefbaarheidsdoelstellingen en daardoor die betrokkenheid krijgt. Iene Lammers van de provincie, Henk Doornspleet van de Rabobank Nederland en Jo van de Pas als initiatiefnemer van KempenGlas waren verzocht de vragen vanuit de zaal daarover te beantwoorden.

Opening Ministerie Economische Zaken

Opening Ministerie Economische Zaken

Beantwoording vragen over KempenGlas

Beantwoording vragen over KempenGlas

 Nieuwe vormen van publiek-private samenwerking

Commissaris van de Koning Wim van de Donk, ook aanwezig bij de bijeenkomst van KempenGlas op 11 April 2015 in Biest-Houtakker, noemde de breedbandcoöperaties ‘experimenteerruimtes van publiek-private samenwerking’. De coöperaties verzorgen aan de ene kant de verankering met de samenleving, aan de andere kant werken zij samen met overheden die faciliteren en meedenken over financieringsmodellen. Zo kunnen partijen gezamenlijk komen tot geslaagde projecten.

Zie deze link naar het artikel op de site van de Provincie Noord-Brabant.

Meer dan 100 bezoekers waren aanwezig