Wat de doen bij storingen?

Storingen in uw glasvezelverbinding kunnen verschillende oorzaken hebben.

  1. Uw provider heeft een storing in haar dienstverlening
  2. Uw  router (Fritzbox of andere aangesloten apparatuur) heeft een storing
  3. Het glasvezelmodem heeft een storing
  4. Er is een verstoring glasvezelverbinding (kabel graafschade enz).

In alle gevallen belt u als klant naar uw eigen provider. 
Uw provider kan op afstand zien welke van de vier bovengenoemde storingen aan de orde is. Het oplossen van de eerste twee genoemde storingen zal door uw eigen provider gedaan moeten worden.

Is het een storing bij de laatste twee items zal uw provider de storingsdesk van Midden-BrabantGlas bellen en mailen om een herstel zo spoedig mogelijk te laten bewerkstelligen. De storingsdesk houdt uw provider op de hoogte van ondernomen acties.

U kunt hier kijken of het gaat om een landelijke storing of probleem.

Hoe snel wordt de storing opgelost?

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen consumenten aansluitingen en zakelijke aansluitingen met een extra Midden-BrabantGlas service- abonnement (extra SLA of ook wel SLA plus genoemd). Ondernemers betalen hiervoor maandelijks € 15,– ex BTW extra. 

Consumentenaansluiting:

Bij een consumenten aansluiting wordt herstel door Midden-BrabantGlas of een van hun partners uitgevoerd op basis van “Best Effort”. Dat houdt in dat herstelwerkzaamheden alleen op werkdagen tussen  08.00 en 18.00 uur worden uitgevoerd. Wanneer een verstoring bij de storingsdesk van Midden-BrabantGlas wordt gemeld zijn is het streven om 95% van de storingen binnen 2 werkdagen (dus niet in het weekend) op te lossen.
Houdt er wel rekening mee dat uw provider mogelijk niet buiten de reguliere kantooruren bereikbaar is en bij voorbeeld een op vrijdagavond opgetreden storing pas maandagochtend in ontvangst neemt en alsdan nog moet doormelden aan de storingsdesk van Midden-BrabantGlas.

Zakelijke aansluitingen met een Midden-BrabantGlas serviceabonnement (extra SLA):

Voor deze categorie wordt herstel uitgevoerd op basis van “Next Business Day”. Dat houdt in dat de storingsdesk van Midden-BrabantGlas 7×24 storingsmeldingen van de zakelijke providers in ontvangst neemt. Het streven is om 80% van de storingen binnen 8 uur herstelt te hebben waarbij de werkzaamheden op 7 dagen van de week tussen 08.00 en 18.00 uur zullen plaatsvinden. Dit betreft met name het herstel van de kabelschades waarbij het in de nachtelijke uren in de meeste gevallen niet verantwoord is om graafschaden op te sporen langs de openbare weg. Ook hier wordt de provider op de hoogte gehouden van de herstelwerkzaamheden.
Het is uiteraard nodig dat u ook met uw zakelijke provider afspraken heeft gemaakt om 24×7 bereikbaar te zijn om een storingsmelding te initiëren.

Voor leden/klanten met een extra SLA is er voorts de Midden-BrabantGlas escalatiedesk, waar men bij onbereikbaarheid van de eigen provider kan inbellen.  Hier kan men in de meeste gevallen ook zien of het een storing binnen het domein van de provider of klant betreft (zie ad 1 of 2) of dat het een verstoring in(ad 3) het glasvezelmodem of (ad 4) de glasvezel is. Bij de laatste 2 situaties zal de verstoring per direct aan de storingsdesk worden doorgemeld om het herstelproces zo spoedig mogelijk op te starten.

Kan ik als consument ook een extra serviceabonnement afsluiten?

Deze mogelijkheid is aanwezig. Voor consumenten met kritische (zorg) alarmsystemen en voor bijvoorbeeld verbindingen ten behoeve van het monitoren van medische apparatuur kan dit zeker van toegevoegde waarde zijn. De kosten hiervoor zijn € 15,00 excl. BTW per maand. Meer informatie is aan te vragen via support@midden-brabantglas.nl.