Eigen netwerk

Met dit glasvezelnetwerk zijn de mogelijkheden enorm groot en kan ruimschoots worden voldaan aan de dataverkeer eisen van de komende 50 tot 100 jaar. Wanneer u meer wilt weten over de techniek en bedrijfszekerheid van het netwerk, klik dan hier.

Als lid van de coöperatie bent u mede eigenaar van het netwerk en heeft u dus ook zeggenschap. U wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, kunt uw eigen wensen altijd kenbaar maken en nieuwe toepassingen mee tot uitvoer brengen.

Voor verschillende toepassingen neemt het gebruik van internet enorm snel toe. Denk daarbij aan:

Domotica

“Domotica” staat voor huishoudelijke elektronica. De officiële omschrijving luidt zelfs: de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Misschien zonder dat u het weet, komt u op veel plaatsen in het dagelijkse leven al domotica tegen. Denk daarbij aan de sensoren waarmee de deur van de supermarkt open gaan als u er naar toe loopt. Of aan de klok-verwarmingsthermostaat, die er automatisch voor zorgt dat de kachel ’s nachts niet brandt, maar dat het wel lekker warm is als u ’s morgens op staat. En die u op afstand kunt bedienen als u onverwacht eerder naar huis gaat. Voor dat laatste is internet nodig, en dus een betrouwbaar netwerk. Dit soort toepassingen zullen in de nabije toekomst razendsnel toenemen. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al bij zogenaamde zorg-op-afstand.

Zorg op afstand: langer zelfstandig wonen dankzij internet en glasvezel

Door nieuwe technologische ontwikkelingen op een verantwoorde wijze te gebruiken, kan op afstand gezorgd worden voor zelfstandig wonende zorgbehoevenden. Iedereen kent inmiddels wel iemand die bijvoorbeeld in huis een knop bij zich draagt waarmee hij de thuiszorg kan waarschuwen als zich een calamiteit voordoet. Er zijn echter al veel meer mogelijkheden ontwikkeld om ouderen of zorgbehoevenden te kunnen volgen en indien nodig te ondersteunen. Zo zijn er al zorginstellingen waar door middel van infrarooddetectoren gesignaleerd wordt als een cliënt uit bed gaat, en dus mogelijk kan vallen of kan gaan dwalen. Keert de cliënt niet terug naar bed, dan kan er iemand gaan kijken.

Ook in een thuissituatie kan een dergelijke signalering uitkomst bieden. Er zijn al systemen waarbij het gebruikelijke dagritme van een thuiswonende patiënt door middel van sensoren wordt gevolgd. Als die persoon (te) veel van dat ritme afwijkt, bijvoorbeeld de koelkast niet meer opent of juist opvallend vaak naar de wc gaat, kan een van uw kinderen of buren of als die niet opnemen automatisch doorgeschakeld een wijkverpleegkundige worden gewaarschuwd. Er wordt dan dus niet de hele dag met camera’s met deze persoon meegekeken; dat zou een grote inbreuk op de privacy betekenen en dat willen we voorkomen. U moet zich lekker en veilig kunnen voelen in uw eigen huis. In deze gevallen registreert een computer neutraal de bewegingen in huis, en alleen opvallende veranderingen worden gemeld en nader onderzocht, volgens afspraak met de cliënt en/of de eventuele mantelzorgers.

Om verschillende vormen van zorg op elkaar af te stemmen is er bijvoorbeeld Carenzorgt. Dit is een online agenda waarin de verschillende verzorgers van een persoon hun planning bij kunnen houden. Zo weet bijvoorbeeld de mantel zorgende zoon precies wat het behandelplan van de huisarts voor zijn moeder is, en weet de huisarts wanneer de wijkverpleegkundige voor het laatst is langs geweest.

In sommige gemeenten maken zorgverzekeraars al volop gebruikt van ‘beeldzorg’. Daarbij wordt, volgens afspraak of op aanvraag, via tv of computer beeldcontact gemaakt tussen de cliënt en bijvoorbeeld een verpleegkundige. Dagelijks is er beeldcontact met de cliënt, waarbij de verpleegkundige kan volgen hoe het met de cliënt gaat. Heeft hij goed geslapen? Last van bijverschijnselen van de nieuwe medicijnen? Voelt hij zich goed of maakt hij een depressieve indruk? Om deze dingen goed te kunnen beoordelen is een hoogtechnologische video-verbinding nodig tussen de cliënt en de zorgverlener. Gaat alles goed, dan is daarmee iedereen gerust. Is daar aanleiding toe, dan gaat de verpleegkundige naar de cliënt thuis.

Natuurlijk kan zorg op afstand nooit persoonlijk contact en persoonlijke zorg vervangen. Maar het kan wel bijdragen aan de zelfredzaamheid van zorgcliënten en daarmee aan de kwaliteit van hun leven. Ontwikkelingen als de bovenstaande breiden zich in hoog tempo uit en worden, zeker in het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkeling en de wijzigende bevolkingsopbouw, steeds sneller noodzakelijk.

Consumenten die gebruik maken van een zorgapplicatie, alarmeringssystemen of applicaties met een hogere beschikbaarheidsgraad kunnen ook gebruik maken van een extra Service contract met next business day glasvezelreparatie en een 7×24 bereikbaarheid service desk voor hetzelfde bedrag van  € 15,– excl. BTW ofwel € 18,15 per maand inclusief BTW.

Onderwijs

Thuis-studie gaat tegenwoordig natuurlijk volledig via internet. Maar ook in het reguliere hedendaagse onderwijs wordt internet inmiddels op alle fronten ingezet. Zelfs op de basisschool is het zogenaamde ‘digibord’ niet meer uit de klas weg te denken. Een digibord is een beeldscherm op het formaat van een schoolbord. De leerkracht bedient dat bord door er digitaal op te schrijven (zoals op een tablet), of vanaf een computer. Via internet kan het digibord leerstof tonen, of school-tv. Kinderen kunnen hun spreekbeurt vergezeld laten gaan van een presentatie op het digibord.
Daarnaast kunnen kinderen, die niet op school aanwezig kunnen zijn, via internet toch de lessen volgen. Denk daarbij aan ziekte, tijdelijk verblijf in het buitenland, of oudere jeugd die kiest voor een combinatie van werken en leren.

Ook de communicatie tussen school en het thuisfront gaat steeds vaker via internet: roosters, cijfers en huiswerk worden gepubliceerd op de website van de (middelbare) school, zodat ouders mee kunnen kijken met de opleiding van hun kinderen. Colleges, die docenten in het voortgezet onderwijs geven, kunnen later door de studenten worden gedownload als naslagwerk.

Omdat het dagelijks gebruik van internet zo belangrijk wordt, is het vanzelfsprekend ook heel belangrijk dat jongeren als vanzelfsprekend leren omgaan met alle toepassingen. In de klassen verschijnen dus steeds meer computers, laptops en tablets. Studenten maken hun aantekeningen tijdens colleges zo meteen in digitale vorm. Sneller dan gewoon schrijven, en makkelijk uit te wisselen.

Lokale toepassingen

Door de beschikbaarheid van goede netwerken met bijna eindeloze bandbreedte, zullen ook lokale toepassingen makkelijker mogelijk worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het uitzenden van beelden van de plaatselijke carnavalsoptocht, of de regionale finale van het voetbalseizoen. Nu vele kleine kerken gesloten zijn, zou de kerkdienst vanuit de dichtstbijzijnde kerk uitgezonden kunnen worden voor diegenen die niet meer naar de kerk kunnen. Heeft u zelf een idee voor zo’n dienst? Dan denken Midden-BrabantGlas en de lokale coöperaties graag met u mee!

Open Netwerk

Uw eigen netwerk is een open netwerk en providers mogen zonder kosten van Midden-BrabantGlas onze leden hun diensten aanbieden. Hiermee wordt een transparante en concurrerende prijsvorming bevorderd. Kwaliteit en prijs zijn belangrijk, en daarnaast ook genoeg keuzemogelijkheden in dienstenpakketten. Bedrijven en consumenten hebben immers verschillende behoeften. Er zijn dus providers die consumentendiensten leveren en providers voor zakelijke diensten. Heeft u voorkeur voor een andere provider? Dring er bij de provider van uw keuze dan op aan dat hij actief wordt op het Midden-Brabantglas-netwerk.

De kosten voor het eigendom, het onderhoud en het gebruik van het netwerk betalen wij als leden zelf en zijn voor alle leden gelijk; de kosten voor de afgenomen diensten verschillen al naar gelang de behoefte. Ook dat is transparant.