Midden-BrabantGlas en de impact van het Corona virus

2 mei 2020

Wij hopen dat u dit bericht in goede gezondheid kunt lezen.

Zoals velen van u hebben ook wij, in deze tijd van lockdown en thuiswerken, de voordelen van een snelle verbinding met veel data transportcapaciteit nog eens extra weten te waarderen. Besturen en werkgroepen hebben via video-conferencen hun werkzaamheden ‘gewoon’ kunnen voortzetten. En het volgen van lessen of het werken vanaf huis zou zeker in de buitengebieden heel lastig zijn geworden wanneer ons aller glasvezelnetwerk er niet was geweest.

De providers hebben samen met hun tv-leveranciers tijdelijk wat extra zenders aan hun pakketten toegevoegd om wat extra afleiding te bieden. Een sympathieke geste.

Ondanks het sterk toegenomen dataverkeer heeft ons netwerk geen overbelasting gekend en heeft onze belichter continu de vinger aan de pols gehouden om te beoordelen of eventueel een uitbreiding van de capaciteit nodig zou zijn geweest.

En dankzij de intelligente lock down kon onze aannemer wel min of meer doorwerken en is het aansluiten van nieuwe leden in belangrijke mate door gegaan.

Wanneer wij met ons allen de draad van ‘voor Corona’ weer kunnen oppakken, zal de wereld er helaas voor sommigen anders uitzien, nog daargelaten een eventueel persoonlijk verlies van dierbaren. Wij hopen dat – gesteund door overheid en ons allen – de negatieve economische gevolgen niet te lang doorwerken. Tegelijk hebben de afgelopen maanden ook nieuwe initiatieven van samenwerken het licht gezien en is er een geforceerde sprong voorwaarts gemaakt in digitaal samenwerken. Wie weet wat dat ons aan extra‘s kan bieden in het economisch herstel.