EEN VOORDELIG EIGEN INTERN NETWERK

20 augustus 2020

Nu de aanleg van het glasvezelnetwerk van Midden-Brabant is afgerond, komt de tijd om de mogelijkheden die het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas biedt onder uw aandacht te brengen. Welke mogelijkheden zijn dat dan, zult u zich afvragen. In dit artikel lichten we de mogelijkheden van VLAN’s toe. Een van de grotere ondernemers die Midden-BrabantGlas opdracht gaf om VLAN’s te realiseren in zijn bedrijf, was Paul van Rooij. Hij is mede-eigenaar van Kwekerij De Naulanden. Dit bedrijf bestaat uit een aantal glastuinbouwbedrijven die op verschillende plaatsen gevestigd zijn in Drunen en Elshout en die nu onderling zijn gekoppeld via het Midden-BrabantGlas glasvezelnetwerk. 

In 2016 heeft Van Rooij voor alle bedrijven en meerdere woningen een glasvezelovereenkomst afgesloten bij Midden-BrabantGlas. ‘Met name de internetsnelheid, de betrouwbaarheid van de verbinding en de afstand die wij wensten, boden KPN en ook Ziggo niet. Daarbij kwam dat het bij Midden-BrabantGlas voor de zakelijke relaties mogelijk is om VLAN’s te realiseren.
Met deze VLAN’s hebben we nu meerdere locaties van ons bedrijf met elkaar gekoppeld via het veilige netwerk van Midden-BrabantGlas. Door de realisatie van VLAN’s maken nu alle aangesloten bedrijven via een centraal punt gebruik van het internet en hebben we maar één provider aansluiting nodig voor al onze bedrijven (alsof het één en hetzelfde gebouw is). Hierdoor kunnen wij op termijn flink besparen op hardware en software. De hardware staat op een centrale plaats en het is voldoende om één licentie van een bepaald softwareprogramma te hebben en we hebben nogal wat programma’s. Bovendien brengt Midden-BrabantGlas geen extra kosten voor datatransport in rekening.’

Wellicht dat er in de toekomst behoefte ontstaat aan nog meer toepassingen via het glasvezelnetwerk. Bijvoorbeeld een track en tracé systeem voor lokaal geproduceerd voedsel in het kader van voedselveiligheid of het verzamelen van data van metingen van diverse parameters zoals bijvoorbeeld het gebruik van meststoffen, maar dan wel met de data in eigendom van onze eigen leden. ‘De meeste tuinbouwbedrijven zijn zover nog niet. Maar ik denk dat in dit in de toekomst van meer belang wordt. De ZLTO, onze branchevereniging, zou bij de ontwikkeling hiervan een rol moeten spelen’, aldus Van Rooij.

Midden-BrabantGlas wil nu en in de toekomst met haar coöperatieve glasvezelnetwerk een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in het buitengebied. Te denken valt aan projecten op het gebied van veiligheid en digitale zorg, maar vooral ook het verbeteren van de economische bedrijvigheid in het buitengebied.

Portret van Paul van Rooij