ALSNOG VOORDELIG AANSLUITEN OP ONS GLASVEZELNET

16 februari 2022

Inmiddels zijn 4500 adressen aangesloten op ons glasvezelnetwerk. Dit is ongeveer 60% van de adressen in ons werkgebied. Voor de 40% niet aangesloten adressen komt er nu een mogelijkheid om alsnog voordelig aangesloten te worden.

Jaarlijks ontvangen we veel verzoeken om alsnog een glasvezelaansluiting te krijgen. Deze potentiële leden ontvangen een offerte waarbij ook de graafkosten doorberekend worden.

Afhankelijk van de ligging van aansluitadres een extra kostenpost van minimaal € 1.000,00. Voor veel potentiële leden daardoor reden om toch af te zien van de aansluiting.

Sinds kort zijn we gestart met speciale projecten waarbij we potentiële leden voor € 950,00 aansluiten (dit is € 450,00 meer dan leden van het eerste uur) als er in een bepaald gebied een minimaal aantal nieuwe leden tegelijk inschrijft. We kunnen dan immers korting bedingen bij de aannemer die de aansluitingen maakt en daarmee deze lage prijs aanbieden. Momenteel lopen er projecten in Galder, Strijbeek en Berkel-Enschot.

Mochten u buurtgenoten hebben die niet op ons netwerk aangesloten zijn, geef ze dan de tip zich te melden voor deelname aan zo’n project. Want de kracht zit in het feit dat potentiële leden in een bepaalde straat of buurt elkaar enthousiasmeren om samen lid te worden. Uiteraard met hulp van de werkgroep Aanleg, die speciaal voor deze acties in het leven geroepen is. Daarin zitten vrijwilligers die assisteren bij de werving en die ook als eerste in gesprek gaan met deze potentiële leden.

Op deze manier gaan we een boost geven om zoveel mogelijk adressen van supersnel internet te voorzien.