DE PLANNEN VAN DE WERKGROEP LEEFBAARHEID BUITENGEBIED VOOR 2023

22 november 2022

Midden-BrabantGlas wil als coöperatie haar maatschappelijke doelstelling verstevigen. Dit is een belangrijke doelstelling voor onze leden, maar het geeft ook de mogelijkheid om onze externe zichtbaarheid naar zowel onze leden als naar maatschappelijke en bestuurlijke partners te versterken.

Wat zijn nu de plannen voor het komende jaar.

In de eerste plaats het versterken en borgen van de samenwerking met Akkedeer, zoals:

Daarnaast willen we nieuwe leefbaarheidsinitiatieven stimuleren waarbij zoveel mogelijk leden betrokken worden, zoals:

Tot slot willen we blijvend zichtbaar zijn bij provinciale en gemeentelijke organen waardoor onze dienstverleningsmogelijkheden meegenomen worden in bestuurlijke besluitvorming. 

Wil je meedenken of meewerken aan één van de bovengenoemde plannen neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep Lammert Westra (06-22806991).