HOE GAAT HET MET DE FINANCIËN VAN MIDDEN-BRABANTGLAS?

1 mei 2023

Laatst kregen wij de vraag hoe het staat met de financiën van Midden-BrabantGlas.
Wat velen natuurlijk graag wil weten, is wanneer de maandelijkse € 49,00 met € 20,00 tot € 25,00 omlaag kan. Daarvoor moeten eerst de bankleningen zijn afgelost en ook het extra ledenkapitaal worden terugbetaald (het ledenkapitaal dat de A- en B-leden bij de start van onze coöperaties hebben ingebracht).
Met de wetenschap van nu is dat naar verwachting in 2032.

Eigenlijk zijn wij een heel simpel bedrijf met slechts één product en dienst, maar wel een hele bijzondere. Wij hebben samen, als vier lokale glasvezelcoöperaties, inmiddels ruim 4.500 leden verbonden in één glasvezelnetwerk. Midden-BrabantGlas zorgt ervoor dat de data (internet, telefonie en televisie), die de leden inkopen bij de providers, met laserlicht in huis komen, óf de andere kant het wereldwijde web op gaan. En dat alles doen wij voor € 49,00 per maand, een bedrag dat we al vanaf 2017 niet hebben geïndexeerd en dat zo mogelijk ook in de toekomst niet zullen doen.

Hoe is het bedrag van € 49,00 per maand opgebouwd?
* Om te beginnen gaat er € 8,50 af voor de aan de fiscus af te dragen BTW en blijft er voor Midden-BrabantGlas € 40,50 over om mee te werken.
* De grootste kostenpost is € 21,50.
Dit is het aandeel in de betaling van rente en aflossing van de bankleningen, die op enig moment € 8,4 miljoen bedroegen en waar nu een bedrag van € 7,1 miljoen van resteert. Jaarlijks lossen wij verplicht € 708.000,00 af. Ons streven is om in 2029 alle bankleningen te hebben afgelost. Dit denken wij te kunnen bereiken door de op termijn dalende rentelasten en een gemiddelde aanwas van 110 leden per jaar. Wel hebben we helaas te maken met een hoger rentepercentage, nu de eerste 5 jaar vaste renteperiode afloopt. Ook de kosten voor het extra ledenkapitaal maken deel uit van deze kostenpost.
* Een tweede kostenpost zijn de directe operationele kosten. Deze bedragen € 12,40.
Deze kosten hebben betrekking op het onderhoud van het netwerk en het belichten van de glasvezels. Hierin zitten ook de huur van de twee aparte glasvezelverbindingen naar de twee datacenters in Eindhoven en enkele korte trajecten in ons eigen netwerk die wij inhuren. Daarbij ondervinden wij last van de inflatie. Ook zijn de elektriciteitskosten de afgelopen twee jaar gestegen met € 33.000,00 naar € 55.000,00.
* Verder hebben wij zo’n € 4,80 aan kantoorkosten
Deze kantoorkosten bestaan uit verzekeringen, automatiserings- en administratiekosten, de inhuur van onze technisch manager en de bestuursvergoedingen aan de bestuursleden. Zij runnen vrijwillig, maar niet vrijblijvend, een bedrijf waarin € 18 miljoen is geïnvesteerd en waarin de omzet in 2023 boven de € 2 miljoen gaat uitkomen.
* Aan winstbelasting betalen wij € 1,10

Er blijft na aftrek van deze kosten € 0,70 aan winst over.
Naast de maandelijkse contributies hebben we inkomsten uit verhuur van Dark Fibers, het leveren van een verhoogd serviceniveau aan bedrijven en hogere datasnelheden.
Hiermee kunnen we de winst van € 0,70 met € 3,25 verhogen tot € 3,95 om eigen investeringen te doen én om extra af te lossen.