UITKOMST KLEINE ENQUETE STUDENTEN AVANS HOGESCHOOL

5 augustus 2023

Midden-BrabantGlas zoekt continu naar wegen om haar glasvezelnetwerk te verdichten. Hoe meer leden wij hebben hoe eerder wij in staat zijn om onze (bank)leningen af te lossen. In het buitengebied komen wij met ons glasvezelnetwerk langs veel woningen/bedrijven die nog niet zijn aangesloten op ons glasvezelnetewerk. Om deze te bereiken hebben wij Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch ingeschakeld. Vier studenten hebben in mei diverse adressen bezocht om te informeren of men bekend is met ons netwerk en wat de mogelijke belemmeringen zijn om gebruik van ons netwerk te maken. 

Ondanks het feit dat de steekproef niet groot is geweest, ook Avans kampt met gebrek aan tijd en middelen, hebben de studenten toch een aantal conclusies kunnen trekken. 

Deze zijn o.a:

Om onze naamsbekendheid te vergroten zullen we in augustus alle adressen waar wij als Midden-BrabantGlas “voor de deur liggen” een brief sturen met een uitnodiging voor een providers informatiemarkt. Op deze informatiemarkt, die voorafgaand is aan onze Algemene Ledenvergaderingen op 18 en 28 september a.s., zijn naast bestuursleden van onze coöperaties ook alle providers aanwezig om hun diensten en producten uit te leggen en nieuwe (potentiële) leden enthousiast te maken.