Beleidsbijeenkomst met Financiële Commissie

2 februari 2024

Op 16 januari jongstleden kwamen leden van de Financiële Commissie met een delegatie van het bestuur van Midden-BrabantGlas bijeen om zich te buigen over een aantal financiële beleidsaspecten. De uitkomsten van dit overleg zullen worden gebruikt in beleidsontwikkeling voor het komende jaar.