Waarom is Midden-BrabantGlas een coöperaties?

28 juni 2016

Toen in 2015 de eerste stappen werden gezet om op eigen kracht in het buitengebied van Midden-Brabant een glasvezelnetwerk aan te leggen werd de coöperatie als rechtsvorm gekozen om het eigendom van het netwerk indirect bij de leden te leggen. Het voordeel van een coöperatie boven een BV is dat bij een BV aandelen  makkelijk kunnen worden verkocht en zo ook de zeggenschap over het netwerk zou kunnen verwateren of zelfs teniet zou kunnen gaan.

In de statuten van de lokale coöperaties en die van Midden-BrabantGlas zijn bepalingen opgenomen om de verkoop van het netwerk te bemoeilijken. Slechts met instemming van algemene ledenvergaderingen van de vier ‘moeder-coöperaties’ van Midden-BrabantGlas kan het netwerk worden verkocht aan derden.

Aangezien wordt verwacht dat na aflossing van de bankleningen voor de aanleg de kosten voor de exploitatie van het netwerk aanmerkelijk zullen dalen, mag worden verwacht dat de leden niet voor een verkoop zullen stemmen om daarna aan een commerciële eigenaar maandelijks meer te moeten gaan betalen.