Berichten door: Joset Vermeer

Denk mee over leefbaarheid

De glasvezel coöperatie zoekt leden die meedenken met het vergroten van de leefbaarheid in het buitengebied. Ons coöperatieve glasvezelnetwerk biedt daarvoor uiteenlopende mogelijkheden! Doe je mee, dan praat je mee en denk je mee in het belang van jouw eigen woonomgeving. …

Lees verder →

Het nut van het net tijdens Corona

“Opeens moesten we van huis uit werken en de kinderen online lessen volgen. Hadden we geen glasvezel gehad dan waren we hopeloos verloren geweest.  Wij zijn superblij dat we zo’n 3 jaar geleden meteen zijn ingestapt toen de mogelijkheid ontstond om,…

Lees verder →

Portret van Paul van Rooij

EEN VOORDELIG EIGEN INTERN NETWERK

Nu de aanleg van het glasvezelnetwerk van Midden-Brabant is afgerond, komt de tijd om de mogelijkheden die het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas biedt onder uw aandacht te brengen. Welke mogelijkheden zijn dat dan, zult u zich afvragen. In dit artikel lichten…

Lees verder →

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Zoals gebruikelijk houden de lokale coöperaties in augustus/september hun Algemene Ledenvergadering. Ondanks de corona willen de besturen toch persoonlijk aan de leden verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. U ontvangt persoonlijk een uitnodiging voor de Algemene…

Lees verder →

GLASZEVELDIENSTEN

We zullen in de komende nieuwsbrieven vanuit het projectbureau Midden-BrabantGlas meer inzage geven in alle mogelijke aanvullende diensten en andere mogelijkheden die zijn ontstaan door de aanleg van een geheel eigen glasvezelnetwerk. Het is ‘uw eigen’ glasvezelnetwerk met gratis gebruik van datatransport.…

Lees verder →

WAT DOEN DE WERKGROEPEN VAN MIDDEN-BRABANTGLAS?

Op dit moment zijn er binnen Midden-BrabantGlas drie werkgroepen actief, te weten de werkgroepen Communicatie, Leefbaarheid en het Secretarissenoverleg. In alle drie de werkgroepen zijn vertegenwoordigers van de vier moedercoöperaties van Midden-BrabantGlas vertegenwoordigd. Wat doen deze werkgroepen? Communicatie Deze werkgroep…

Lees verder →